Яра кыйынчылыктарды жакшы көргөн мастер-студент. Ал бул ишти аналитикалык көз караш менен карап, маселени прагматикалык чечүүгө которот. Чыгармачыл, бирок тунук ой жүгүртүү биринчи кезекте келет. ичинде Law & More Яра зарыл болгон учурда командага колдоо көрсөтөт жана ар кандай укуктук маселелерди чечүүдө жана голландиялык жана орус тилдеринде документтерди (жол-жоболоштуруу) иштеп чыгууга жардам берет.

Y. (Yara) Knoops

Y. (Yara) Knoops

кыймылдуу - аналитикалык жактан күчтүү - прагматикалык

Яра кыйынчылыктарды жакшы көргөн мастер-студент. Ал бул ишти аналитикалык көз караш менен карап, көйгөйдү прагматикалык чечүүгө которот. Чыгармачыл, бирок тунук ой жүгүртүү биринчи кезекте келет.

ичинде Law & More Яра зарыл болгон учурда командага колдоо көрсөтөт жана ар кандай укуктук маселелерди чечүүдө жана голландиялык жана орус тилдеринде документтерди (жол-жоболоштуруу) иштеп чыгууга жардам берет.