Кызмат Том үчүн чоң мааниге ээ. Анын электрондук почтага жооп беришин эч качан көп күттүрбөшүңүз керек. Кардар менен жакшы мамиледе болуу да ал үчүн маанилүү. Тапшырма контекстинде эмне болоорун кардар менен жакшы координациялоо. Өзүнүн аналитикалык мамилеси менен Том юридикалык жактан татаал кырдаалды кантип туура чечүүнү билип алат. Ал өзүнүн кардары үчүн максималдуу чечимге жетүү үчүн абдан стратегиялык деп эсептейт. Ал бардык жолдорду эске алат.

ичинде Law & MoreТом жалпы практика менен алектенет. Ал кеңсенин сүйлөшүүчү жана сот адвокаты.

TGLM (Tom) Meevis LLM

Том Меевистин сүрөтү

аналитикалык, стратегиялык жана коммуникативдик

Кызмат Том үчүн чоң мааниге ээ. Анын электрондук почтага жооп беришин эч качан көп күттүрбөшүңүз керек. Кардар менен жакшы мамиледе болуу да ал үчүн маанилүү. Тапшырма контекстинде эмне болоорун кардар менен жакшы координациялоо. Өзүнүн аналитикалык мамилеси менен Том юридикалык жактан татаал кырдаалды кантип туура чечүүнү билип алат. Ал өзүнүн кардары үчүн максималдуу чечимге жетүү үчүн абдан стратегиялык деп эсептейт. Ал бардык жолдорду эске алат.

ичинде Law & MoreТом жалпы практика менен алектенет. Ал кеңсенин сүйлөшүүчү жана сот адвокаты.