UBO Нидерландыда 2020-жылы катталат

Европа директивалары мүчө мамлекеттерден UBO-реестрин түзүүнү талап кылат. UBO - Ultimate Beneficial Owner деген сөз. UBO реестри 2020-жылы Нидерландыда орнотулат. Бул 2020-жылдан баштап компаниялар жана юридикалык жактар ​​түздөн-түз ээлерин каттоого милдеттүү болушат. UBOнун жеке маалыматтарынын аталышы жана экономикалык кызыкчылыктары сыяктуу бөлүгү реестрдин жардамы менен жалпыга жарыяланат. Бирок УБОнун купуялыгын коргоо кепилдиктери орнотулган.

UBO Нидерландыда 2020-жылы катталат

UBO реестрин түзүү Европа Бирлигинин акча адалдоого каршы төртүнчү директивасына негизделген, ал акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо сыяктуу финансылык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү менен алектенет. UBO реестри буга компаниянын же юридикалык жактын акыркы бенефициардык ээси болгон адам жөнүндө ачыктыкты камсыз кылуу менен өз салымын кошот. UBO ар дайым жеке адам болуп, компаниянын ичинде болуп жаткан окуялардын жүрүшүн, көшөгө артында болобу, жокпу аныктайт.

UBO реестри соода реестринин бир бөлүгү болуп калат жана ошондуктан Соода палатасынын карамагында болот.

Кененирээк маалымат: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Share