UBO Нидерландыда 2020-жылы катталат

Европа директивалары мүчө мамлекеттерден UBO регистрин түзүүнү талап кылат. UBO акыркы пайдалуу ээси. UBO реестри Нидерландыда 2020-жылы орнотулат. Бул 2020-жылдан баштап компаниялар жана юридикалык жактар ​​түздөн-түз ээлерин каттоого милдеттүү. UBO жеке маалыматтарынын бир бөлүгү, мисалы, аты жана экономикалык кызыкчылыгы, реестр аркылуу жарыяланат. Бирок, UBOлардын купуялыгын коргоо үчүн кепилдиктер орнотулган.

UBO Нидерландыда 2020-жылы катталат

UBO реестрин түзүү Европа Бирлигинин акча адалдоого каршы төртүнчү директивасына негизделген, ал акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо сыяктуу финансылык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү менен алектенет. UBO реестри буга компаниянын же юридикалык жактын акыркы бенефициардык ээси болгон адам жөнүндө ачыктыкты камсыз кылуу менен өз салымын кошот. UBO ар дайым жеке адам болуп, компаниянын ичинде болуп жаткан окуялардын жүрүшүн, көшөгө артында болобу, жокпу аныктайт.

UBO реестри соода реестринин бир бөлүгү болуп калат жана ошондуктан Соода палатасынын карамагында болот.

Кененирээк маалымат: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Share