Салыктар: өткөн жана азыркы

Салыктын тарыхы Рим доорунан башталат. Рим империясынын аймагында жашаган адамдар салык төлөөгө аргасыз болушкан. Нидерландыдагы биринчи салык эрежелери 1805-жылы пайда болгон. Салык салуунун негизги принциби: киреше төрөлгөн. Киреше салыгы 1904-жылы расмий түрдө түзүлгөн.

КНС, киреше салыгы, эмгек акы салыгы, корпорация салыгы, экологиялык салык - мунун бардыгы биз төлөп жаткан салыктардын бөлүгү. Биз салыктарды өкмөттөн жана муниципалитеттерден төлөйбүз. Киреше менен, Нидерландиянын Инфраструктура министрлиги, мисалы, дакаларды кам көрө алат; же провинциялар коомдук транспортто.

Экономисттер: салыкты ким төлөшү керек? Салык чеги кандай болушу керек? Салык кирешеси кандайча сарпталат? Салыксыз мамлекет өз жарандарына кам көрө албайт.

Share