Эгер Нидерланд министрине байланыштуу болсо ...

Эгер бул Голландиянын Социалдык маселелер жана социалдык камсыздоо министри Асчерге тиешелүү болсо, анда минималдуу айлык акысын алган адам, келечекте саатына бирдей сумманы алат. Учурда Голландияда саатына минималдуу эмгек акы иштеген сааттын санына жана иштеген тармагына жараша болот. Бүгүнкү күндө мыйзам долбоору интернет-консультация үчүн жеткиликтүү болду, демек, каалаган адам (жеке адамдар, компаниялар жана мекемелер) мыйзам долбоору боюнча өз пикирлерин билдире алышат.

Share