Жумуш берүүчүлөр кандай жагдайларда көңүл бурушу керек…

Жумуш берүүчү кызматкерди жумуштан бошотууну каалаган жагдайларга көңүл бурушу керек. Бул дагы бир жолу Ассен райондук сотунун өкүмү менен далилденди. Оорукана өзүнүн кызматкерине (фармацевтке) өтүү акысын 45,000 евро жана адилеттүү сый акы төлөп берүүгө тийиш, анткени эмгек келишимин бузууга негиз жок болчу. Оорукана фармацевт дисфункцияланган деп ырастап, мындай болгон эмес. Бирок келишим бузулуп, натыйжада берилген жеңилдиктер менен. Мунун себеби, ортодо жумуш берүү мамилеси үзүлүп, жумуш берүүчүгө байланыштуу болгон.

10-02-2017

Share