Материалдык эмес зыяндын ордун толтуруу…

Өлүмдүн же кырсыктын кесепетинен материалдык эмес зыяндын ордун толтуруу жакында эле Голландиянын жарандык мыйзамында каралбай калган. Бул материалдык эмес зыяндар жакын тараптын жакындарынын кайгысын камтыйт, алардын өлүмү же кырсыктан улам башка тарап жоопко тартылышы керек. Мындай компенсация каймана маанидеги ишаратты билдирет, анткени аны жакын тууганынын кайгысына реалдуу баа берүү мүмкүн эмес.

Мамлекеттик катчы Тивен 18-жылдын 2013-декабрынан бери жаңы мыйзам сунушун киргизгенине карабастан, ал 16-жылдын 2015-июлунда иштелип чыккан жана жакында 10-жылдын 2018-апрелинде жактырылган. көп жылдан бери туугандарынын укуктук абалын өзгөртүү үчүн, күйүт тартканда аларга жардам берүү. Өлүм же кырсык болгон учурда материалдык эмес зыяндын ордун толтуруу ушул окуялардын эмоционалдык кесепеттерин тарткан адамдардын кайгы-муңун таанууну билдирет.

Кырсык же өлүм учурунда материалдык эмес зыяндын ордун толтуруу

Бул, тууган-туушкандары жумуш берүүчү жоопкерчиликке тартылууга тийиш болгон өндүрүштүк жаракаттан улам каза болгондо же деңизчилердин узак мөөнөткө майып болгондо компенсация алууга укуктуу экендигин билдирет. Жабырлануучулардын туугандарын төмөнкүдөй категорияга бөлсө болот:

  • өнөктөш
  • Балдар
  • өгөй балдар
  • Ата-энелер

Кырсык же өлүм учурундагы материалдык эмес зыяндын ордун толтуруунун суммасы окуянын шартына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Суммасы € 12.500ден € 20.000ге чейин болот. Кырсык же өлүм учурунда материалдык эмес зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү жаңы мыйзам 1-жылдын 2019-январында күчүнө кирет.

Share