Максим Ходак - Нидерланддын корпоративдик укугу, Нидерландиянын коммерциялык укугу, эл аралык соода укугу, корпоративдик чөйрөдө Нидерланддагы Евразия базарынан келген кардарларды тейлөөгө өзгөчө көңүл бурган, эларалык (үй ичинде) юридикалык тажрыйбасы бар голландиялык адвокат. каржылоо жана кошулуу, татаал эл аралык долбоорлорду жана салык / финансы түзүмдөрүн түзүү жана башкаруу. Максим Ходак голланд, немец, француз, англис, орус жана украин тилдеринде сүйлөйт. Максим Ходак мындай кардарлардын операцияларды уюштуруу жана тереңдетүү чөйрөсүндө терең юридикалык консультация жана колдоо алууга болгон муктаждыктарына жооп катары Евразиядагы кардарларга көңүл бурду. Голландиянын юрисдикциясында жана активдери менен иш-аракеттерин структуралаштыруу. Максим Ходак өзүнүн эмгек жолун 2002-жылы Клиффорд Шанс Брюсселде баштаган. Андан кийин ал Нидерланддагы ING Банкында юридикалык кеңешчи болуп иштеген. 2005-жылы ага Голландиядан компаниянын эл аралык өсүшүнө жана кеңейишине колдоо көрсөтүү үчүн холдинг компаниясынын башкы кеңешчиси жана башкаруучу директору катары эл аралык телеканалга кошулууну суранган. Максим Ходак 2009-жылдан баштап Нидерланддагы ар кандай евразиялык кардарларга юридикалык кызматтарды көрсөтүүнү толугу менен корпоративдик жана контракттык укук, эл аралык салык, активдерди түзүмдөштүрүү жана долбоорлорду каржылоого багыттаган. Максим Ходак (Амстердам университети) укук магистринин даражасына ээ. Инвестициялык каржылоо жаатындагы дипломдон кийинки кесиптик билим (EHSAL Менеджмент мектеби, Брюссель). Максим Ходак Голландиядагы юридикалык жана салыктык билим берүү менен алектенет.

Максим Ходак

Максим Ходактын сүрөтү

Максим Ходак Голландиянын адвокаты, эл аралык (үй ичинде) юридикалык тажрыйбага ээ, Голландиядагы евразия базарларынан кардарларды тейлөөгө Голландиянын корпоративдик укугу, Голландиянын коммерциялык укугу, эл аралык соода укугу, корпоративдик каржы жана юридикалык тармактар ​​боюнча өзгөчө көңүл бурулган. бириктирүү жана сатып алуу, татаал эл аралык долбоорлорду жана салык / финансы структураларын түзүү жана башкаруу. Максим Ходак голланд, немис, француз, англис, орус жана украин тилдеринде сүйлөйт.

Максим Ходак Евразиядагы кардарларга Голландиянын юрисдикциясында жана ичинде операцияларды түзүүдө жана активдерди жана иш-аракеттерди түзүүдө терең укуктук консультацияларды жана колдоо алууга муктаждыкка жооп катары көңүл бурган.

Максим Ходак өзүнүн эмгек жолун 2002-жылы Клиффорд Шанс Брюсселде баштаган. Кийин Нидерланддагы ING Банкында юридикалык кеңешчи болуп иштеген. 2005-жылы ага Голландиядан компаниянын эл аралык өсүшүнө жана кеңейишине колдоо көрсөтүү үчүн холдинг компаниясынын башкы кеңешчиси жана башкаруучу директору катары эл аралык телеканалга кошулууну суранган. 2009-жылдан баштап Максим Ходак Нидерланддагы ар кандай евразиялык кардарларга корпоративдик жана контракттык укук, эл аралык салык, активдерди түзүмдөштүрүү жана долбоорду каржылоо багытында юридикалык кызматтарды көрсөтүүнү толугу менен улантты.

Максим Ходак (Amsterdam University) Укук боюнча магистр даражасын жана Инвестициялык каржылоо чөйрөсүндө (EHSAL Менеджмент мектеби, Брюссель) дипломдон кийинки кесиптик билимин алган. Максим Ходак Голландиядагы юридикалык жана салыктык билим берүү менен алектенет.