Катталган кат деген эмне

Катталган кат - бул почта тутумунда катталган жана байкалган жана аны жеткирүү үчүн почточунан кол коюуну талап кылган кат. Камсыздандыруу полистери жана юридикалык документтер сыяктуу көптөгөн келишимдер билдирүү катталган кат түрүндө болушу керектигин көрсөтөт. Катты каттоодон өткөрүү менен, жөнөтүүчү билдирүү жеткирилгендигин көрсөткөн юридикалык документке ээ.