Декларация деген эмне

Декларация - бул доогердин иш-аракетинин себебин түзгөн жагдайлардын методикалык жана логикалык формасында мүнөздөмөсү. Декларация - сотко берилген жазуу жүзүндөгү арыз.