Ассоциацияланган юрист деген эмне

Ассоциацияланган адвокат - юрист жана юридикалык компаниянын кызматкери, өнөктөш катары менчик укугуна ээ эмес.