Юрист деген эмне

Адвокат же адвокат бул адвокаттык ишмердүүлүктү жүргүзгөн адам. Адвокат болуп иштөө конкреттүү жекелештирилген көйгөйлөрдү чечүү үчүн же юридикалык кызматтарды көрсөтүү үчүн адвокаттарды жалдаган адамдардын кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн абстрактуу юридикалык теорияларды жана билимдерди иш жүзүндө колдонууну камтыйт.