Юрист эмне кылат

Адвокат адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенүүгө лицензия алган жана мыйзамды сактоого милдеттүү, ошондой эле алардын кардарынын укуктарын коргойт. Адатта адвокат менен байланышкан айрым милдеттерге төмөнкүлөр кирет: юридикалык консультация жана консультация берүү, изилдөө же маалымат же далилдерди чогултуу, ажырашууга, керээзге, келишимге жана кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдөргө байланыштуу укуктук документтерди түзүү жана сотто айыптоо же коргоо.