Юридикалык компаниялар эмне кылышат

Юридикалык фирма - бир же бир нече юристтер тарабынан юридикалык практика менен алектенүү үчүн түзүлгөн ишкердик субъект. Юридикалык фирма тарабынан көрсөтүлүүчү негизги кызмат кардарларга (жеке жактарга же корпорацияларга) алардын мыйзамдуу укуктары жана милдеттери жөнүндө консультация берүү, ошондой эле жарандык же кылмыш иштери, чарбалык бүтүмдөр жана башка маселелер боюнча юридикалык консультация жана башка жардам суралган учурда кардарлардын өкүлү болуп саналат.