Укуктун кандай түрлөрү бар?

Изилдөөгө жана карап чыгууга укуктун ар кандай түрлөрү бар, бирок аларды эки негизги категорияга топтоо оңой: мамлекеттик мыйзамдар жана жеке мыйзамдар. Коомдук мыйзамдар - бул өкмөт тарабынан жарандардын жүрүм-турумун мыкты уюштуруу жана жөнгө салуу максатында негизделген, ага көбүнчө кылмыш мыйзамдары жана конституциялык мыйзамдар кирет. Жеке мыйзамдар - жеке адамдардын ортосундагы ишкердик жана жеке келишимдерди жөнгө салууга жардам берүү максатында, анын ичинде адатта кыйноолор жана мүлк жөнүндө мыйзамдар. Мыйзам ушунчалык кенен принцип болгондуктан, мыйзам беш укук чөйрөсүнө бөлүнгөн; конституциялык укук, административдик укук, жазык укугу, жарандык укук жана эл аралык укук.