Голландиянын Ишенимдүү Кеңселерин Көзөмөлдөө Актысына жаңы түзөтүү жана туруктуу жашаган жерин көрсөтүү

Акыркы жылдары Голландиянын ишеним сектору өтө жөнгө салынуучу тармак болуп калды. Нидерланддагы Трасттык кеңселер катуу көзөмөл астында. Мунун себеби, акыры, жөнгө салуучу ишенимдүү кеңселердин акча адалдоого же алдамчылык партиялар менен бизнес жүргүзүү коркунучуна туш болуп жаткандыгын түшүнүп, түшүнгөн. Трасттык кеңселерди көзөмөлдөө жана тармакты жөнгө салуу үчүн, 2004-жылы Голландиянын Ишеним кеңсесин көзөмөлдөө актысы (Wtt) күчүнө кирди. Ушул мыйзамдын негизинде ишеним көрсөтүү кеңселери бир нече талаптарга жооп бериши керек. өз ишин жүргүзөт. Жакында эле Wtt-ке дагы бир толуктоо кабыл алынып, ал 1-жылдын 2019-январынан тартып күчүнө кирди. Бул мыйзамга киргизилген түзөтүүлөр, башкача айтканда, Wtt боюнча жашаган жерди камсыздоочунун аныктамасы кеңейди. Ушул оңдоолордун натыйжасында, көбүрөөк мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирет, бул алар үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул макалада Wtt түзөтүү конторасынын жайгашкан жерине байланыштуу эмнени камтышы жана бул чөйрөдөгү оңдоонун практикалык кесепеттери кандай болору түшүндүрүлөт.

Голландиянын Ишеним Берүү Кеңсесинин Көзөмөл Актысына жаңы толуктоо жана туруктуу жашаган жерин сунуштоо

1. Голландиянын Траст офисине көзөмөл жүргүзүү актысынын негиздери

Трасттык бюро - бул юридикалык жак, компания же жеке адам, кесиптик же коммерциялык жактан, бир же бир нече ишеним кызматтарын, башка юридикалык жактар ​​же компаниялар менен же аларсыз. Wtt аталышы буга чейин айтылгандай, ишенимдүү кеңселер көзөмөлгө алынат. Көзөмөлдөөчү орган - Голландиянын Борбордук банкы. Голландиянын Борбордук банкынын уруксатысыз, ишенимдүү кеңселердин Нидерланддагы кеңсесинен иштөөгө тыюу салынат. Wtt, башка предметтер катарында, ишенимдүү кеңсенин аныктамасын жана уруксат алуу үчүн Нидерланддагы ишенимдүү кеңселердин талаптарын камтыйт. Wtt ишеним кызматтарынын беш категориясын классификациялайт. Бул кызматтарды көрсөткөн уюмдар ишенимдүү өкүлчүлүк катары аныкталган жана Wtt ылайык уруксат талап кылынат. Бул төмөнкү кызматтарга тиешелүү:

 • юридикалык жактын же компаниянын директору же өнөктөшү болуу;
 • кошумча кызматтарды көрсөтүү менен бирге даректи же почта дарегин көрсөтүү (жашаган жери плюс);
 • кардардын кызыкчылыгы үчүн канал өткөрүүчү компанияны пайдалануу;
 • юридикалык жактарды сатууда же сатууда ортомчулук кылуу;
 • камкорчу катары иш алып баруу.

Нидерланд бийликтери Wttти киргизүүгө ар кандай себептер бар. Wtt ишке киргизилгенге чейин, траст сектору, айрыкча, кичинекей ишенимдүү кеңселердин чоң тобуна карата картага алынган эмес. Көзөмөлдү киргизүү менен, ишенимдүү секторду жакшыраак көрүүгө болот. Wttтин киргизилишинин экинчи себеби, Финансылык Иш-аракеттер Максаты Күчү сыяктуу эл аралык уюмдар ишенимдүү кеңселердин, атап айтканда, акчаны адалдоонун жана фискалдык каражаттарды төлөөдөн баш тартуунун жогорулагандыгын белгилешти. Бул уюмдардын пикири боюнча, ишеним тармагында жөнгө салуу жана көзөмөл аркылуу башкарылууга тийиш болгон ишенимдүүлүктүн бүтүндүгү тобокелдиги бар болчу. Бул эл аралык институттар ошондой эле, коррупциялашкан бизнес иш-аракеттерине басым жасаган жана ишенимдүү кеңселер ким менен иш алып барарын билиши керек болгон кардарларды тааныштыруу принцибин камтыган чараларды сунушташты. Болжолдонгон нерсе ишкердиктин алдамчылык же кылмыштуу тараптар менен жүргүзүлүшүнө жол бербөө. Wttти киргизүүнүн акыркы себеби, Нидерланддагы ишеним кеңселерин өзүн-өзү жөнгө салуу жетишсиз деп эсептелген. Бардык эле ишенимдүү кеңселер бирдей эрежелерге баш ийишкен жок, анткени бардык филиалдар филиалга же кесиптик уюмга бириккен эмес. Андан тышкары, эрежелердин аткарылышын камсыз кыла турган көзөмөл органы жок болчу.[1] Андан кийин Втт ишенимдүү кеңселердин ишин так жөнгө салууну жана жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүүнү камсыз кылды.

2. Туруктуу кызмат көрсөтүүнү аныктоо

Wtt 2004-жылы киргизилгенден бери, бул мыйзамга такай өзгөртүүлөр киргизилген. 6-жылдын 2018-ноябрында Голландиянын Сенаты Wtt-ке жаңы түзөтүүнү кабыл алды. 2018-жылдын 2018-январынан тартып күчүнө кирген Голландиянын Траст офисине көзөмөл жүргүзүү боюнча жаңы акты 1 (Wtt 2019) менен, ишенимдүү кеңселердин аткарган талаптары катаалдашып, көзөмөл органы көбүрөөк күч колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болду. Бул өзгөрүү, башкалардын катарында, "туруктуу плюс менен камсыз кылуу" түшүнүгүн кеңейтти. Эски Wtt доорунда төмөнкү кызмат ишенимдүү кызмат деп эсептелген: кошумча кызматтарды көрсөтүү менен юридикалык жакка дарек берүү. Бул дагы деп аталат жашаган жери плюс.

Биринчи кезекте, жашаган жердин жобосу эмнени билдирерин түшүнүү керек. Wtt билдиргендей, жашаган жерин көрсөтүү болуп саналат почта дарегин же кирген даректи, буйрук боюнча же юридикалык жакка, компанияга же жеке жакка даректин провайдеринин тобуна кирбейт. Эгерде дарек көрсөткөн жак ушул жобого кошумча кызматтарды көрсөтсө, анда биз жашаган жери плюс жөнүндө сөз кылабыз. Биргелешип, бул иш-аракеттер Wtt ылайык ишеним кызматы болуп саналат. Эски Wtt үчүн төмөнкү кошумча кызматтар камтылган:

 • кабыл алуу иш-аракеттерин кошпогондо, жеке укук боюнча кеңеш берүү же жардам берүү;
 • салык боюнча кеңеш берүү же салык декларацияларын жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтүү;
 • жылдык отчетторду даярдоого, баалоого же аудитке же администрациялардын иш-аракеттерине;
 • юридикалык жакка же компанияга директорду тандоо;
 • жалпы администрациялык буйрук менен дайындалган башка кошумча иш-аракеттер.

Жогорудагы кошумча кызматтардын бирин аткаруу менен бирге жашаган жерин көрсөтүү эски Wtt астында ишенимдүү кызмат деп эсептелет. Кызматтардын ушул айкалышын камсыз кылган уюмдар Wtt ылайык уруксат алышы керек.

Wtt 2018 ылайык, кошумча кызматтар бир аз өзгөртүлдү. Азыр ал төмөнкү иш-аракеттерге тиешелүү:

 • кабыл алуу иш-аракеттерин кошпогондо, юридикалык кеңеш берүү же жардам берүү;
 • салык декларацияларын жана ага байланыштуу кызматтарды сактоо;
 • жылдык отчетторду даярдоого, баалоого же аудитке же администрациялардын иш-аракеттерине;
 • юридикалык жакка же компанияга директорду тандоо;
 • жалпы администрациялык буйрук менен дайындалган башка кошумча иш-аракеттер.

Wtt 2018 алкагында кошумча кызматтар эски Wttтин кошумча кызматтарынан көп нерсени бурбайт экендиги түшүнүктүү. Биринчи пунктка ылайык кеңеш берүү аныктамасы бир аз кеңейтилген жана салыктык кеңеш берүү аныктамадан чыгарылган, бирок антпесе ал дээрлик бирдей кошумча кызматтарга тиешелүү.

Ошого карабастан, Wtt 2018 эски Wtt менен салыштырганда, туруктуу жашаган жерди сунуштоодо чоң өзгөрүү болот. Wtt 3 б б пунктунун 4-беренесинин 2018-пунктуна ылайык, ушул Мыйзамдын негизинде, бөлүмдө көрсөтүлгөн почта дарегин же келген дарегин берүүгө багытталган иш-аракеттерди уруксатсыз жүргүзүүгө тыюу салынат. b) ишенимдүү кызматтарды аныктоо жана ушул бөлүктө айтылган кошумча кызматтарды жүзөгө ашырууда бир эле жеке жактын, юридикалык жактын же компаниянын кызыкчылыгы үчүн.[2]

Бул тыюу салуу конторанын кызматын көрсөтүү жана кошумча кызматтарды көрсөтүү көбүнчө пайда болду иш жүзүндө бөлүнгөндегенди билдирет, бул кызматтарды бир эле тарап жүргүзбөйт. Анын ордуна, мисалы, бир тарап кошумча кызматтарды аткарат, андан кийин кардарды жашаган жерин көрсөткөн башка тарап менен байланыштырат. Кошумча кызматтарды көрсөтүү жана жашаган жерин берүү бир эле тарап тарабынан жүргүзүлбөгөндүктөн, эски Wtt ылайык ишеним кызматы жөнүндө сөз кылбайбыз. Бул кызматтарды бөлүштүрүү менен, эски Wtt ылайык эч кандай уруксат талап кылынбайт жана мындай уруксатты алуу милдеттенмеси аткарылбайт. Келечекте ишенимдүү кызматтардын мындай бөлүнүшүнө жол бербөө үчүн, Wtt 3 4 b беренесинин 2018-пунктунун XNUMX-пунктуна тыюу салынды.

3. Ишенимдүү кызматтарды бөлүштүрүүгө тыюу салуунун практикалык натыйжалары

Эски Wtt ылайык, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн жашаган жерин камсыз кылууну жана кошумча иш-аракеттерди жүргүзүүнү бөлүп турган жана бул кызматтарды башка тараптар аткарган ишенимдүү кызматтын аныктамасына кирбейт. Бирок, Wtt 3 4 b беренесинин 2018-пунктунун тыянагы менен, ишенимдүү кызматтарды бөлүп турган тараптарга мындай иш-аракеттерди уруксатсыз жүргүзүүгө тыюу салынат. Бул өз ишин ушул жол менен улантууну каалаган тараптардан уруксат талап кылынат, ошондуктан Голландия Улуттук банкынын көзөмөлүндө болот.

Тыюу салуу кызмат көрсөтүүчү провайдерлер Wtt 2018 ылайык ишенимдүү кызмат көрсөтүүгө, алар жашаган жерин сунуштоого жана кошумча кызматтарды көрсөтүүгө багытталган иш-аракеттерди жүргүзүшөт. Кызмат көрсөтүүчүнүн кошумча кызматтарды көрсөтүүсүнө жана кийинчерээк Wtt стандартына ылайык уруксаты болбостон, жашаган жерин көрсөткөн башка жак менен байланышка чыгуусуна жол берилбейт. Андан тышкары, кызмат көрсөтүүчү болуп саналат Кардардын ар кандай жактар ​​менен байланышын үзгүлтүккө учуратпай, ортомчу катары иш алып барууга уруксат берилбейт.[3] Бул ортомчу өзү жашаган жерин камсыз кылбаса же кошумча кызматтарды аткарбаса.

4. Кардарларды конторанын белгилүү провайдерлерине кайрылуу

Иш жүзүндө, кошумча кызматтарды аткарган жана кийинчерээк кардарды белгилүү бир жашаган жердин провайдерине жөнөтүүчү тараптар бар. Бул жолдомонун ордуна, туруктуу жашаган жердин провайдери көбүнчө кардарды жиберген тарапка комиссия төлөйт. Ошентсе да, Wtt 2018 ылайык, провайдерлердин кызматташып, Атайын кызматтарын атайылап бөлүп ташташына жол бербейт. Уюм кардарлар үчүн кошумча кызматтарды көрсөткөндө, бул кардарларды конкреттүү жашаган жеринин провайдерлерине жөнөтүүгө жол берилбейт. Бул тактап айтканда, УТдан алыс болууга багытталган тараптардын ортосунда кызматташуу бар экендигин билдирет. Андан тышкары, жолдомо алуу үчүн комиссия келип түшкөндө, ишенимдүү кызматтар бөлүнгөн тараптардын ортосунда кызматташуу болгону көрүнүп турат.

Wtt журналынын тиешелүү макаласы аткарылган иш-аракеттер жөнүндө багытталган почта дарегин же келген дарегин көрсөтүү менен, ошондой эле кошумча кызматтарды аткарууда. Түзөтүү жөнүндө меморандумга кирет кардарды байланышка чыгаруу ар кандай партиялар менен.[4] Wtt 2018 - бул жаңы мыйзам, ошондуктан азыркы учурда бул мыйзамга байланыштуу соттук чечимдер жок. Андан тышкары, тиешелүү адабияттарда ушул мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр гана талкууланат. Демек, ушул тапта мыйзам иш жүзүндө кантип иштей турганы азырынча белгисиз. Натыйжада, ушул тапта иш-аракеттер "багытталган" жана "байланышка чыккан" аныктамаларына туура келгендигин билбейбиз. Ошондуктан 3-жылдын 4-беренесинин 2018-пунктунун b b Wtt XNUMX-ж. Тыюу салынган иш-аракеттерди так айтуу мүмкүн эмес. Бирок, бул жылыш масштабы экендиги анык. Конкреттүү жашаган жердин провайдерлерине шилтеме берүү жана бул жолдомолор үчүн комиссия алуу кардарларды жашаган жердин провайдери менен байланыштырат деп эсептелет. Тажрыйбалуу тажрыйбасы бар конторанын конкреттүү провайдерлерин сунуш кылуу тобокелчиликке алып келет, бирок кардар негизинен жашаган жердин провайдерине кайрылбайт. Бирок, бул учурда кардардын байланыша турган конкреттүү жашаган жери көрсөтүлгөн. Бул кардар жашаган жердин провайдери менен "байланышка чыгуу" катары каралышы мүмкүн. Акыр-аягы, бул учурда кардар өзү жашаган жердин провайдерин табуу үчүн эч кандай күч-аракет жумшашы керек эмес. Кардар толтурулган Google издөө баракчасына кайрылганда, "кардар менен байланышуу" жөнүндө сүйлөбөйбүзбү деген суроо туулат. Себеби, мындай учурда конторанын конкреттүү провайдери сунушталбайт, бирок мекеме кардарга туруктуу жашаган жердин провайдерлеринин аттарын берет. Тыюу салуу чөйрөсүнө кайсы иш-аракеттер так келгендигин аныктоо үчүн, укуктук жобону андан ары иштелип чыгышы керек.

5. жыйынтыктоо

Wtt 2018 кошумча кызматтарды көрсөткөн тараптар үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендиги жана ошол эле учурда өз кардарларын жашаган жерин бере турган башка тарапка жибериши мүмкүн экендиги айдан ачык. Эски Wtt доорунда, бул мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирбеген, ошондуктан Wtt ылайык уруксат талап кылынган эмес. Бирок, Wtt 2018 күчүнө киргенден бери, ишеним кызматтарын бөлүп салууга тыюу бар. Мындан ары, жашаган жерин көрсөтүүгө, ошондой эле кошумча кызматтарды көрсөтүүгө багытталган иш-аракеттерди жүргүзгөн мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирет жана ушул Мыйзамга ылайык уруксат алышы керек. Иш жүзүндө, кошумча кызматтарды көрсөткөн, андан кийин кардарларын жашаган жериндеги провайдерге кайрылган көптөгөн уюмдар бар. Ар бир кардар үчүн, алар жашаган жердин провайдеринен комиссия алышат. Бирок, Wtt 2018 күчүнө киргенден бери, кызмат көрсөтүүчү уюмдар менен кызматташууга жана кызматтарды атайылап бөлүп-бөлүп кароого болбойт. Ушул негизде иштеген уюмдар, алардын ишине сын көз менен карап турушу керек. Бул уюмдардын эки варианты бар: алар өз ишмердүүлүгүн жөнгө салат же Wtt чөйрөсүнө кирет, ошондуктан уруксатты талап кылат жана Голландиянын Борбордук банкынын көзөмөлүндө болот.

Байланыш

Бул макаланы окугандан кийин суроолоруңуз же комментарийлериңиз болсо, мырзага кайрылсаңыз болот. Максим Ходак, адвокат Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl, or mr. Tom Meevis, lawyer at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, or call +31 (0)40-3690680.

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren in Nederland, Девентер: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

Share