Голландиянын Ишенимдүү Кеңселерин Көзөмөлдөө Актысына жаңы түзөтүү жана туруктуу жашаган жерин көрсөтүү

Акыркы жылдары Голландиянын ишеним сектору өтө жөнгө салынуучу тармак болуп калды. Нидерланддагы Трасттык кеңселер катуу көзөмөл астында. Мунун себеби, акыры, жөнгө салуучу ишенимдүү кеңселердин акча адалдоого же алдамчылык партиялар менен бизнес жүргүзүү коркунучуна туш болуп жаткандыгын түшүнүп, түшүнгөн. Трасттык кеңселерди көзөмөлдөө жана тармакты жөнгө салуу үчүн, 2004-жылы Голландиянын Ишеним кеңсесин көзөмөлдөө актысы (Wtt) күчүнө кирди. Ушул мыйзамдын негизинде ишеним көрсөтүү кеңселери бир нече талаптарга жооп бериши керек. өз ишин жүргүзөт. Жакында эле Wtt-ке дагы бир толуктоо кабыл алынып, ал 1-жылдын 2019-январынан тартып күчүнө кирди. Бул мыйзамга киргизилген түзөтүүлөр, башкача айтканда, Wtt боюнча жашаган жерди камсыздоочунун аныктамасы кеңейди. Ушул оңдоолордун натыйжасында, көбүрөөк мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирет, бул алар үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул макалада Wtt түзөтүү конторасынын жайгашкан жерине байланыштуу эмнени камтышы жана бул чөйрөдөгү оңдоонун практикалык кесепеттери кандай болору түшүндүрүлөт.

Голландиянын Ишеним Берүү Кеңсесинин Көзөмөл Актысына жаңы толуктоо жана туруктуу жашаган жерин сунуштоо

1. Голландиянын Траст офисине көзөмөл жүргүзүү актысынын негиздери

 Трасттык бюро - бул юридикалык жак, компания же жеке адам, кесиптик же коммерциялык жактан, бир же бир нече ишеним кызматтарын, башка юридикалык жактар ​​же компаниялар менен же аларсыз. Wtt аталышы буга чейин айтылгандай, ишенимдүү кеңселер көзөмөлгө алынат. Көзөмөлдөөчү орган - Голландиянын Борбордук банкы. Голландиянын Борбордук банкынын уруксатысыз, ишенимдүү кеңселердин Нидерланддагы кеңсесинен иштөөгө тыюу салынат. Wtt, башка предметтер катарында, ишенимдүү кеңсенин аныктамасын жана уруксат алуу үчүн Нидерланддагы ишенимдүү кеңселердин талаптарын камтыйт. Wtt ишеним кызматтарынын беш категориясын классификациялайт. Бул кызматтарды көрсөткөн уюмдар ишенимдүү өкүлчүлүк катары аныкталган жана Wtt ылайык уруксат талап кылынат. Бул төмөнкү кызматтарга тиешелүү:

 • юридикалык жактын же компаниянын директору же өнөктөшү болуу;
 • кошумча кызматтарды көрсөтүү менен бирге даректи же почта дарегин көрсөтүү (жашаган жери плюс);
 • кардардын кызыкчылыгы үчүн канал өткөрүүчү компанияны пайдалануу;
 • юридикалык жактарды сатууда же сатууда ортомчулук кылуу;
 • камкорчу катары иш алып баруу.

Голландия бийлигинде Wtt киргизүү үчүн ар кандай себептер болгон. Wtt киргизилгенге чейин, ишеним сектору картага түшүрүлгөн эмес, же эптеп-септеп картага түшүрүлгөн эмес, айрыкча кичинекей ишеним кеңселеринин чоң тобуна карата. Көзөмөлдү киргизүү менен, ишеним секторун жакшыраак карап чыгууга болот. Wtt программасын киргизүүнүн экинчи себеби, Эл аралык уюмдар, мисалы, Financial Action Task Force, ишеним мекемелеринин, башка жолдор менен, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана бюджеттик бюджеттен качууга байланыштуу тобокелдигинин жогорулашын белгилешкен. Бул уюмдардын айтымында, ишеним секторунда бүтүндүктүн коркунучу бар болчу, аларды жөнгө салуу жана көзөмөлдөө аркылуу башкарылууга туура келген. Бул эл аралык институттар иш-чараларды, анын ичинде кардарларды билүү принцибин камтыйт, ал чексиз ишкердүүлүккө жана ишеним бюролору ким менен иш жүргүзүп жаткандыгын билүүгө тийиш. Бул бизнес алдамчылык же кылмыштуу топтор менен жүргүзүлөт алдын алуу болуп саналат. Wttди киргизүүнүн акыркы себеби, Нидерландыдагы ишеним мекемелерине карата өзүн-өзү жөнгө салуу жетиштүү деп саналган эмес. Бардык ишеним кеңселери бирдей эрежелерге баш ийген эмес, анткени бардык эле кеңселер филиалда же кесиптик уюмда биригишкен эмес. Андан тышкары, эрежелердин аткарылышын камсыз кыла турган көзөмөл органы жок болуп чыккан. [1] Андан кийин Wtt ишеним кеңселерине байланыштуу так регламенттин орнотулушун жана жогоруда айтылган көйгөйлөрдүн чечилишин камсыз кылды.

2. Туруктуу кызмат көрсөтүүнү аныктоо

 Wtt 2004-жылы киргизилгенден бери, бул мыйзамга үзгүлтүксүз өзгөртүүлөр киргизилген. 6-жылдын 2018-ноябрында Нидерланддын Сенаты Wttге жаңы түзөтүү кабыл алды. 2018-жылдын 2018-январында күчүнө кирген жаңы Dutch Trust кеңсесин көзөмөлдөө актысы 1 менен (Wtt 2019), ишеним мекемелери аткара турган талаптар катуураак болуп, көзөмөлдөөчү органда күчөтүүчү каражаттар бар. Бул өзгөрүү, башкалар менен катар, "турак-жай плюсун камсыз кылуу" түшүнүгүн кеңейтти. Эски Wtt ылайык, төмөнкү кызмат ишенимдүү кызмат деп эсептелген: кошумча кызматтарды көрсөтүү менен юридикалык жакка дарек берүү. Бул дагы деп аталат жашаган жери плюс.

Биринчи кезекте, жашаган жердин жобосу эмнени билдирерин түшүнүү керек. Wtt билдиргендей, жашаган жерин көрсөтүү болуп саналат почта дарегин же кирген даректи, буйрук боюнча же юридикалык жакка, компанияга же жеке жакка даректин провайдеринин тобуна кирбейт. Эгерде дарек көрсөткөн жак ушул жобого кошумча кызматтарды көрсөтсө, анда биз жашаган жери плюс жөнүндө сөз кылабыз. Биргелешип, бул иш-аракеттер Wtt ылайык ишеним кызматы болуп саналат. Эски Wtt үчүн төмөнкү кошумча кызматтар камтылган:

 • кабыл алуу иш-аракеттерин кошпогондо, жеке укук боюнча кеңеш берүү же жардам берүү;
 • салык боюнча кеңеш берүү же салык декларацияларын жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтүү;
 • жылдык отчетторду даярдоого, баалоого же аудитке же администрациялардын иш-аракеттерине;
 • юридикалык жакка же компанияга директорду тандоо;
 • жалпы администрациялык буйрук менен дайындалган башка кошумча иш-аракеттер.

Жогорудагы кошумча кызматтардын бирин аткаруу менен бирге жашаган жерин көрсөтүү эски Wtt астында ишенимдүү кызмат деп эсептелет. Кызматтардын ушул айкалышын камсыз кылган уюмдар Wtt ылайык уруксат алышы керек.

Wtt 2018 ылайык, кошумча кызматтар бир аз өзгөртүлдү. Азыр ал төмөнкү иш-аракеттерге тиешелүү:

 • кабыл алуу иш-аракеттерин кошпогондо, юридикалык кеңеш берүү же жардам берүү;
 • салык декларацияларын жана ага байланыштуу кызматтарды сактоо;
 • жылдык отчетторду даярдоого, баалоого же аудитке же администрациялардын иш-аракеттерине;
 • юридикалык жакка же компанияга директорду тандоо;
 • жалпы администрациялык буйрук менен дайындалган башка кошумча иш-аракеттер.

Wtt 2018 алкагында кошумча кызматтар эски Wttтин кошумча кызматтарынан көп нерсени бурбайт экендиги түшүнүктүү. Биринчи пунктка ылайык кеңеш берүү аныктамасы бир аз кеңейтилген жана салыктык кеңеш берүү аныктамадан чыгарылган, бирок антпесе ал дээрлик бирдей кошумча кызматтарга тиешелүү.

Ошого карабастан, Wtt 2018 эски Wtt менен салыштырганда, туруктуу жашаган жерди сунуштоодо чоң өзгөрүү болот. Wtt 3 б б пунктунун 4-беренесинин 2018-пунктуна ылайык, ушул Мыйзамдын негизинде, бөлүмдө көрсөтүлгөн почта дарегин же келген дарегин берүүгө багытталган иш-аракеттерди уруксатсыз жүргүзүүгө тыюу салынат. b) ишенимдүү кызматтарды аныктоо жана ушул бөлүктө айтылган кошумча кызматтарды жүзөгө ашырууда бир эле жеке жактын, юридикалык жактын же компаниянын кызыкчылыгы үчүн.[2]

Бул тыюу салуу конторанын кызматын көрсөтүү жана кошумча кызматтарды көрсөтүү көбүнчө пайда болду иш жүзүндө бөлүнгөндегенди билдирет, бул кызматтарды бир эле тарап жүргүзбөйт. Анын ордуна, мисалы, бир тарап кошумча кызматтарды аткарат, андан кийин кардарды жашаган жерин көрсөткөн башка тарап менен байланыштырат. Кошумча кызматтарды көрсөтүү жана жашаган жерин берүү бир эле тарап тарабынан жүргүзүлбөгөндүктөн, эски Wtt ылайык ишеним кызматы жөнүндө сөз кылбайбыз. Бул кызматтарды бөлүштүрүү менен, эски Wtt ылайык эч кандай уруксат талап кылынбайт жана мындай уруксатты алуу милдеттенмеси аткарылбайт. Келечекте ишенимдүү кызматтардын мындай бөлүнүшүнө жол бербөө үчүн, Wtt 3 4 b беренесинин 2018-пунктунун XNUMX-пунктуна тыюу салынды.

3. Ишенимдүү кызматтарды бөлүштүрүүгө тыюу салуунун практикалык натыйжалары

Эски Wtt ылайык, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн жашаган жерин камсыз кылууну жана кошумча иш-аракеттерди жүргүзүүнү бөлүп турган жана бул кызматтарды башка тараптар аткарган ишенимдүү кызматтын аныктамасына кирбейт. Бирок, Wtt 3 4 b беренесинин 2018-пунктунун тыянагы менен, ишенимдүү кызматтарды бөлүп турган тараптарга мындай иш-аракеттерди уруксатсыз жүргүзүүгө тыюу салынат. Бул өз ишин ушул жол менен улантууну каалаган тараптардан уруксат талап кылынат, ошондуктан Голландия Улуттук банкынын көзөмөлүндө болот.

Тыюу салуу кызмат көрсөтүүчү провайдерлер Wtt 2018 ылайык ишенимдүү кызмат көрсөтүүгө, алар жашаган жерин сунуштоого жана кошумча кызматтарды көрсөтүүгө багытталган иш-аракеттерди жүргүзүшөт. Кызмат көрсөтүүчүнүн кошумча кызматтарды көрсөтүүсүнө жана кийинчерээк Wtt стандартына ылайык уруксаты болбостон, жашаган жерин көрсөткөн башка жак менен байланышка чыгуусуна жол берилбейт. Андан тышкары, кызмат көрсөтүүчү болуп саналат Кардардын ар кандай жактар ​​менен байланышын үзгүлтүккө учуратпай, ортомчу катары иш алып барууга уруксат берилбейт.[3] Бул жагдай дал ушул ортомчу өзү жашаган жерди камсыздабаганда же кошумча кызматтарды көрсөтпөсө дагы болот.

4. Кардарларды конторанын белгилүү провайдерлерине кайрылуу

Иш жүзүндө, кошумча кызматтарды аткарган жана кийинчерээк кардарды белгилүү бир жашаган жердин провайдерине жөнөтүүчү тараптар бар. Бул жолдомонун ордуна, туруктуу жашаган жердин провайдери көбүнчө кардарды жиберген тарапка комиссия төлөйт. Ошентсе да, Wtt 2018 ылайык, провайдерлердин кызматташып, Атайын кызматтарын атайылап бөлүп ташташына жол бербейт. Уюм кардарлар үчүн кошумча кызматтарды көрсөткөндө, бул кардарларды конкреттүү жашаган жеринин провайдерлерине жөнөтүүгө жол берилбейт. Бул тактап айтканда, УТдан алыс болууга багытталган тараптардын ортосунда кызматташуу бар экендигин билдирет. Андан тышкары, жолдомо алуу үчүн комиссия келип түшкөндө, ишенимдүү кызматтар бөлүнгөн тараптардын ортосунда кызматташуу болгону көрүнүп турат.

Wtt журналынын тиешелүү макаласы аткарылган иш-аракеттер жөнүндө багытталган почта дарегин же келген дарегин көрсөтүү менен, ошондой эле кошумча кызматтарды аткарууда. Түзөтүү жөнүндө меморандумга кирет кардарды байланышка чыгаруу ар кандай партиялар менен. [4] Wtt 2018 жаңы мыйзам болуп саналат, андыктан учурда бул мыйзамга байланыштуу сот чечимдери жок. Андан тышкары, тиешелүү адабияттарда ушул мыйзамдын киргизилген өзгөртүүлөрү жөнүндө гана сөз болот. Демек, учурда мыйзам иш жүзүндө кандайча иштей турганы азырынча белгисиз. Натыйжада, ушул тапта кайсы иш-аракеттер «багытталган» жана «байланыш түзгөн» деген аныктамаларга дал келерин билбейбиз. Демек, учурда кайсы иш-аракеттер так 3-статьянын 4-пунктунун, b b Wtt 2018-пунктунун тыюу салынгандыгына байланыштуу экендигин айтуу мүмкүн эмес. Бирок, бул жылма шкала экени анык. Турак жайдын конкреттүү провайдерлерине шилтеме берүү жана ушул жолдомолор үчүн комиссия алуу, кардарларды туруктуу жашаган жери менен камсыздоочу менен байланыштыруу деп эсептелет. Тажрыйбасы жакшы тажрыйба топтогон конкреттүү домендерди берүүчүлөрдү сунуштоо тобокелге салат, бирок кардар, негизинен, туруктуу жашаган жерди камсыздоочуга шилтеме кылынбайт. Бирок, бул учурда кардар кайрыла ала турган конкреттүү домендик провайдер айтылган. Мүмкүн, бул кардарды үйдүн провайдери менен байланыштырууда. Кантсе да, бул учурда кардар үйдүн провайдерин издөө үчүн эч кандай аракет көрбөйт. Кардар толтурулган Google издөө барагына шилтеме бергенде, "кардар менен байланышуу" жөнүндө сүйлөшөбүзбү деген суроо дагы деле бар. Себеби, муну жасоодо конкреттүү доменди камсыздоочу сунушталбайт, бирок мекеме кардарга үйдүн провайдерлеринин аттарын берет. Тыюу салынган иш-аракеттердин так кайсы бөлүгүн камтыгандыгын тактоо үчүн, соттук укуктук ченемде укуктук ченемди дагы иштеп чыгуу керек.

5. жыйынтыктоо

Wtt 2018 кошумча кызматтарды көрсөткөн тараптар үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендиги жана ошол эле учурда өз кардарларын жашаган жерин бере турган башка тарапка жибериши мүмкүн экендиги айдан ачык. Эски Wtt доорунда, бул мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирбеген, ошондуктан Wtt ылайык уруксат талап кылынган эмес. Бирок, Wtt 2018 күчүнө киргенден бери, ишеним кызматтарын бөлүп салууга тыюу бар. Мындан ары, жашаган жерин көрсөтүүгө, ошондой эле кошумча кызматтарды көрсөтүүгө багытталган иш-аракеттерди жүргүзгөн мекемелер Wtt чөйрөсүнө кирет жана ушул Мыйзамга ылайык уруксат алышы керек. Иш жүзүндө, кошумча кызматтарды көрсөткөн, андан кийин кардарларын жашаган жериндеги провайдерге кайрылган көптөгөн уюмдар бар. Ар бир кардар үчүн, алар жашаган жердин провайдеринен комиссия алышат. Бирок, Wtt 2018 күчүнө киргенден бери, кызмат көрсөтүүчү уюмдар менен кызматташууга жана кызматтарды атайылап бөлүп-бөлүп кароого болбойт. Ушул негизде иштеген уюмдар, алардын ишине сын көз менен карап турушу керек. Бул уюмдардын эки варианты бар: алар өз ишмердүүлүгүн жөнгө салат же Wtt чөйрөсүнө кирет, ошондуктан уруксатты талап кылат жана Голландиянын Борбордук банкынын көзөмөлүндө болот.

Байланыш

Бул макаланы окугандан кийин суроолоруңуз же комментарийлериңиз болсо, мырзага кайрылсаңыз болот. Максим Ходак, адвокат Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl, же мырза. Том Меевис, адвокат Law & More tom.meevis@lawandmore.nl дареги аркылуу же +31 (0) 40-3690680 номерине чалыңыз.

 

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren in Nederland, Девентер: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Камерстуккен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

Share