Нидерланддын Оорулардын пайдасы жөнүндө мыйзамы кош бойлуулуктан кийин психологиялык даттануулардын айынан жумуштан майып болгондон кийинби?

Sickness Benefits Act

Оору-сыркоолорго байланыштуу жөлөкпулдар жөнүндө мыйзамдын 29а-беренесинин негизинде иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок аял камсыздандырылган аялга, эгерде иштен майыптыгынын себеби кош бойлуулукка же төрөөгө байланыштуу болсо, акы алууга укуктуу. Мурда, майыптуулуктун жана кош бойлуулуктун же төрөөнүн келип чыгышына алып келген психологиялык даттануулардын ортосундагы байланыш сейрек кездешет жана таанылбайт. Жакынкы учурдагы мыйзамдар ушул жагдайга байланыштуу өзгөрүүлөрдү көрсөтүп турат.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Share