Цифралык кол тамга жана анын мааниси

Бүгүнкү күндө жеке жана кесипкөй тараптар санариптик келишимге же сканерленген кол тамгага ээ болушат. Ниети, албетте, кадимки кол менен жазылган кол тамгаларынан айырмаланып турат, атап айтканда, тараптарды белгилүү бир милдеттенмелерге милдеттендирүү, анткени алар келишимдин мазмунун билгендигин жана ага макул экендиктерин билдиришти. Бирок санариптик кол тамгага кол тамга сыяктуу эле маани берилеби?

Цифралык кол тамга жана анын мааниси

Голландиялык электрондук колтамга жөнүндө мыйзам

Голландиялык электрондук кол тамгалар актысынын пайда болушуна байланыштуу Жарандык кодекске 3: 15а беренеси төмөнкү мазмун менен кошулду: "электрондук кол тамга менен жазылган (нымдуу) кол тамгасы менен бирдей юридикалык кесепеттерге ээ". Бул анын аныктыгын текшерүү үчүн колдонулган ыкма жетиштүү ишенимдүү болгон шартта колдонулат. Андай болбосо, судья санарип кол тамгасын жараксыз деп табышы мүмкүн. Ишенимдүүлүктүн деңгээли келишимдин максатына же маанисине жараша болот. Маанилүүлүк канчалык чоң болсо, ошончолук ишенимдүүлүк талап кылынат. Электрондук кол тамга үч башка формада болушу мүмкүн:

  1. The демейдеги санарип колтамга. Бул форма сканерленген кол тамгасын да камтыйт. Кол коюу формасын жасоо оңой болсо да, айрым учурларда ал жетиштүү ишенимдүү деп эсептелет жана ошондуктан жарактуу.
  2. The алдынкы санарип кол тамга. Бул форма уникалдуу код билдирүүгө байланган тутум менен коштолот. Муну DocuSign жана SignRequest сыяктуу кызмат көрсөтүүчүлөр жүргүзөт. Мындай кодду жасалма билдирүү менен колдонууга болбойт. Кантсе да, бул код кол коюучу менен өзгөчө байланышкан жана кол койгон адамды идентификациялоого мүмкүнчүлүк берет. Демек, санарип кол тамгасынын бул формасы "кадимки" санарип кол тамгага караганда көбүрөөк кепилдиктерге ээ жана жок дегенде жетиштүү деңгээлде ишенимдүү, ошондуктан юридикалык жактан жарактуу деп эсептесе болот.
  3. The күбөлөндүрүлгөн санарип кол тамга. ЭЦКнын бул формасында квалификациялуу сертификат колдонулат. Квалификациялуу сертификаттар ээсине Телекомдун Керектөөчүлөрдүн жана базарлардын көзөмөлдөөчү органы тарабынан катаал шарттарда таанылган жана катталган атайын органдар тарабынан гана берилет. Мындай тастыктама менен, Электрондук колтамгалар жөнүндө мыйзамда ЭЦКны текшерүү үчүн маалыматтарды белгилүү бир адам менен байланыштырган жана ошол адамдын инсандыгын тастыктаган электрондук тастыктама билдирет. Мындай квалификациялуу сертификаттын жардамы менен "жетиштүү ишенимдүүлүк" жана ошону менен ЭЦКнын мыйзамдуу күчүнө кепилдик берилет.

Кол менен жазылган кол тамга сыяктуу бардык формалар юридикалык жактан жарактуу болушу мүмкүн. Электрондук почта аркылуу макул болсоңуз, кадимки санарип колтамга мыйзамдуу күчкө ээ келишимди түзүшү мүмкүн. Бирок, далилдер боюнча квалификациялуу санариптик кол тамга гана кол менен жазылган кол менен бирдей. Кол коюунун ушул формасы гана, анын ишенимдүүлүк даражасына байланыштуу, кол коюучунун ниет билдирүүсү талашсыз экендигин жана кол менен жазылган кол тамга сыяктуу эле, ким жана качан келишимге байланыштуу экендигин тактайт. Кантсе да, кеп экинчи тарап өзүнүн экинчи тарабы чындыгында келишимге макул болгон адам экендигин текшере алышы керек. Демек, квалификациялуу санарип кол тамгага ээ болгон учурда, мындай кол тамга анык эместигин экинчи тарап тастыкташы керек. Судья, өркүндөтүлгөн санарип кол тамгасы коюлган учурда, кол тамга анык деп эсептесе, кол коюучу жөнөкөй санарип кол тамгасы менен далилдөө тобокелин жана жүгүн көтөрөт.

Ошентип, укуктук мааниси жагынан санариптик кол менен кол тамгасынын ортосунда эч кандай айырма жок. Ошентсе да, далили баалуулугу жагынан айырмаланып турат. Санарип колтамгасы кайсы келишимге ылайык келээрин билгиңиз келеби? Же санарип колтамга байланыштуу башка суроолоруңуз барбы? Байланышыңыз Law & More. Биздин юристтер санарип кол тамгалары жана келишимдер жаатындагы адистер жана кеңештерин берүүгө кубанычта.

Share