Цифралык кол тамга жана анын мааниси

Бүгүнкү күндө жеке жана кесипкөй тараптар санариптик келишимге же сканерленген кол тамгага ээ болушат. Ниети, албетте, кадимки кол менен жазылган кол тамгаларынан айырмаланып турат, атап айтканда, тараптарды белгилүү бир милдеттенмелерге милдеттендирүү, анткени алар келишимдин мазмунун билгендигин жана ага макул экендиктерин билдиришти. Бирок санариптик кол тамгага кол тамга сыяктуу эле маани берилеби?

Цифралык кол тамга жана анын мааниси

Голландиялык электрондук кол тамгалар актысынын пайда болушуна байланыштуу Жарандык кодекске 3: 15а беренеси төмөнкү мазмун менен кошулду: "электрондук кол тамга менен жазылган (нымдуу) кол тамгасы менен бирдей юридикалык кесепеттерге ээ". Бул анын аныктыгын текшерүү үчүн колдонулган ыкма жетиштүү ишенимдүү болгон шартта колдонулат. Андай болбосо, судья санарип кол тамгасын жараксыз деп табышы мүмкүн. Ишенимдүүлүктүн деңгээли келишимдин максатына же маанисине жараша болот. Маанилүүлүк канчалык чоң болсо, ошончолук ишенимдүүлүк талап кылынат. Электрондук кол тамга үч башка формада болушу мүмкүн:

  1. The демейдеги санарип колтамга. Бул форма сканерленген кол тамгасын да камтыйт. Кол коюу формасын жасоо оңой болсо да, айрым учурларда ал жетиштүү ишенимдүү деп эсептелет жана ошондуктан жарактуу.
  2. The алдынкы санарип колтамга. Бул формага уникалдуу код билдирүү менен байланыштырылган тутум кошулат. Муну DocuSign жана SignRequest сыяктуу кызмат көрсөтүүчүлөр жасашат. Мындай кодду жасалма билдирүү менен колдонуу мүмкүн эмес. Акыр-аягы, бул код кол койгуч менен өзгөчө байланышта жана кол койгонду аныктоого мүмкүндүк берет. Демек, санарип колтамгасынын бул формасы "кадимки" санарип колтамга караганда көбүрөөк кепилдиктерге ээ жана аларды, жок эле дегенде, ишенимдүү деп эсептесе болот, ошондуктан юридикалык жактан жарактуу.
  3. The күбөлөндүрүлгөн санарип колтамга. Бул санарип колтамгасы квалификациялуу тастыктаманы колдонот. Квалификациялуу сертификаттар ээсине гана атайын органдар тарабынан берилет, алар Телекомдун көзөмөлдөөчү Керектөөчүлөр жана базарлар боюнча ыйгарым укуктуу органы тарабынан катталат жана катталат. Мындай күбөлүк менен, Электрондук Кол тамгалар жөнүндө Мыйзам, электрондук цифралык кол тамганы текшерүү үчүн маалыматтарды белгилүү бир адам менен байланыштырган жана анын инсандыгын ырастаган электрондук тастыктоону билдирет. Электрондук цифралык колтамганын "жетиштүү ишенимдүүлүгү", демек, мыйзамдуу жарактуулугу ушундай квалификациялуу сертификат аркылуу кепилденет.

Кол менен жазылган кол тамга сыяктуу ар кандай форма юридикалык күчкө ээ болот. Электрондук почта аркылуу макулдашуу менен, кадимки санариптик кол коюу дагы юридикалык милдеттүү келишимди түзө алат. Бирок, далилдөө жагынан алганда, квалификациялуу санариптик кол гана кол менен жазылган кол тамга менен бирдей. Колтамманын ушул формасы гана анын ишенимдүүлүгүнүн деңгээлин көрсөтүп турат, кол коюучунун ниети жөнүндө билдирүүсү талашсыз жана кол менен жазылган кол тамга сыяктуу, келишим ким менен жана качан байланышкандыгын аныктайт. Акырында, экинчи тарап анын башка тараптын келишимге макул болгон адам экендигин текшере алышы керек. Демек, квалификациялуу санариптик кол коюлган учурда, ал тараптын колу анык эмес экендигин далилдөө керек. Өркүндөтүлгөн санариптик кол коюлган учурда, судья колтамганын накта экендигине ишенсе, кол койгон адам оорчулук келтирет жана кадимки санариптик кол коюлган учурда далилдөө коркунучу бар.

Ошентип, укуктук мааниси жагынан санариптик кол менен кол тамгасынын ортосунда эч кандай айырма жок. Ошентсе да, далили баалуулугу жагынан айырмаланып турат. Санарип колтамгасы кайсы келишимге ылайык келээрин билгиңиз келеби? Же санарип колтамга байланыштуу башка суроолоруңуз барбы? Байланышыңыз Law & More. Биздин юристтер санарип кол тамгалары жана келишимдер жаатындагы адистер жана кеңештерин берүүгө кубанычта.

Share