Контроллер менен процессордун ортосундагы айырма

Маалыматтарды Коргоонун Жалпы Регламенти (GDPR) буга чейин бир нече айдан бери иштеп келе жатат. Бирок, GDPRда айрым терминдердин мааниси жөнүндө дагы деле болсо белгисиздик бар. Мисалы, контроллер менен процессордун айырмасы эмне экендиги баарына түшүнүксүз, бирок бул GDPRдин негизги түшүнүктөрү. GDPR боюнча, контролер жеке маалыматтарды иштетүүнүн максатын жана каражаттарын аныктоочу (юридикалык) жак же уюм болуп саналат. Ошондуктан контролер эмне үчүн жеке маалыматтар иштелип жаткандыгын аныктайт. Мындан тышкары, контроллер, негизинен, маалыматтарды иштетүү кайсы жол менен ишке ашаарын аныктайт. Иш жүзүндө маалыматтарды иштетүүнү иш жүзүндө көзөмөлдөгөн тарап контролер болуп саналат.

Жалпы маалыматтар коргоо жобо (GDPR)

GDPR ылайык, процессор контроллердун атынан жана анын жоопкерчилиги астында жеке маалыматтарды иштетүүчү өзүнчө (юридикалык) жак же уюм. Процессор үчүн жеке маалыматтарды иштеп чыгуу өзүнүн же контроллердин кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлүп жаткандыгын аныктоо маанилүү. Кээде башкаруучу ким, процессор ким экендигин аныктоо үчүн табышмак болуп калышы мүмкүн. Акыр-аягы, кийинки суроого жооп берген жакшы: маалыматтарды иштетүүнүн максаты жана каражаттарын ким көзөмөлдөйт?

Share