NV мыйзамын жана эркек / аял катышын кайра карап чыгуу

2012-жылы BV (жеке компания) мыйзамы жөнөкөйлөтүлүп, ийкемдүү болгон. BV Мыйзамын жөнөкөйлөтүү жана ийкемдүүлүк жөнүндө мыйзам күчүнө кириши менен, акционерлерге өз ара мамилелерин жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү берилди, ошентип компаниянын структурасын компаниянын мүнөзүнө жана кооперативдик мамилелерге ылайыкташтырууга кеңири орун түзүлдү. акционерлеринин. BV мыйзамын ушул жөнөкөйлөтүүгө жана ийкемдүүлүккө ылайык, NV (ачык чектелген коом) мыйзамын модернизациялоо маселеси чечилүүдө. Ушул контекстте NV мыйзамын модернизациялоо жана эркек-аялдын тең салмактуу катышын камсыз кылуу боюнча мыйзамдык сунуш баарынан мурда NV мыйзамын жөнөкөй жана ийкемдүү кылууга багытталат, ошондуктан көптөгөн ири мамлекеттик чектелген (NV) компаниялардын учурдагы муктаждыктары, тизмеде болсо дагы, жок болсо дагы , жолугушууга болот. Мындан тышкары, мыйзам чыгаруу сунушу ири компаниялардын башындагы аялдар менен эркектердин ортосундагы катышты тең салмактуу кылууга багытталган. Жогоруда айтылган эки темага байланыштуу жакынкы келечекте ишкерлер күтө турган өзгөрүүлөр төмөндө каралат.

NV мыйзамын жана эркек / аял катышын кайра карап чыгуу Сүрөт

NV мыйзамын кайра карап чыгуунун предметтери

NV мыйзамынын кайра каралышы көбүнчө ишкерлердин тажрыйбада орун алган чектөө эрежелерине тиешелүү, деп айтылат сунуштун түшүндүрмө каттарында. Мындай тоскоолдуктардын бири, мисалы, миноритардык акционерлердин позициясы. Азыркы учурда болуп жаткан уюмдун чоң эркиндигинен улам, алар көпчүлүктүн колунда калуу коркунучун туудурушат, анткени алар көпчүлүктүн талаптарын аткарышы керек, айрыкча жалпы чогулушта чечим кабыл алууга келгенде. (Миноритардык) акционерлердин маанилүү укуктарынын же көпчүлүк акционерлердин кызыкчылыктарынын кордолушунун алдын алуу үчүн, Modernization NV Мыйзамынын сунушу миноритардык акционерди, мисалы, анын макулдугун талап кылуу менен коргойт.

Дагы бир тоскоолдук милдеттүү уставдык капитал. Ушул жерден, сунуш жеңилдетүүнү камсыз кылат, башкача айтканда, уставда көрсөтүлгөн уставдык капитал, акциялардын жалпы санынын номиналдык маанисинин суммасы болуп калса, мындан ары милдеттүү болбой калат. BV менен. Мунун максаты, ушул милдеттенменин жоюлушу менен, ачык чектелген коомдун (NV) укуктук формасын колдонгон ишкерлерге капиталды көбөйтүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүк берилет, мыйзамдарга биринчи кезекте өзгөртүү киргизилбестен. Эгерде уставда уставдык капитал көрсөтүлгөн болсо, анын бештен бири жаңы жобого ылайык чыгарылышы керек. Чыгарылган жана төлөнгөн капиталга карата абсолюттук талаптар мазмуну боюнча өзгөрүүсүз калат жана экөө тең 45,000 еврону түзүшү керек.

Мындан тышкары, BV мыйзамындагы белгилүү түшүнүк: белгилүү бир белгидеги үлүштөр ошондой эле жаңы NV мыйзамына киргизилет. Андан кийин белгилүү бир белгилөө акциялардын жаңы классын түзүүнүн зарылдыгы жок акциялардын бир (же бир нече) классынын чектеринде белгилүү бир укуктарды бекитүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Тартылган так укуктар, уставда дагы көрсөтүлүшү керек. Келечекте, мисалы, жөнөкөй акциялардын ээси атайын аталышы менен, уставда көрсөтүлгөндөй, көзөмөлдөөчү атайын укукка ээ болушу мүмкүн.

Сунушка өзгөртүүлөр киргизилген NV-мыйзамдын дагы бир маанилүү пункту камтылган күрөө берүүчүлөрдүн жана узуфруктурийлердин добуш берүү укугу. Өзгөртүү күрөө кармоочуга же узуфрукторийге кийинчерээк добуш берүү укугун берүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу. Бул түзөтүү ошондой эле учурдагы BV мыйзамына шайкеш келет жана сунушка түшүндүрмө каттарда айтылгандай, бир топ убакыттан бери иш жүзүндө болуп келген муктаждыкка жооп берет. Мындан тышкары, сунуш ушул контекстте акцияларды күрөөгө коюу укугуна байланыштуу добуш берүү укугу түзүлгөндөн кийин токтоп туруу шартында ишке ашышы мүмкүн экендигин дагы бир жолу тактоого багытталган.

Мындан тышкары, NV Мыйзамын модернизациялоо сунушу бир катар өзгөртүүлөрдү камтыйт чечим кабыл алуу. Маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири, мисалы, жолугушуудан тышкары чечим кабыл алуу, бул топко байланышкан НВ үчүн өзгөчө маанилүү. Учурдагы мыйзамга ылайык, резолюция чогулуштан тышкары гана кабыл алынышы мүмкүн, эгерде уюмдун уставы буга жол берсе, эгерде компаниянын акционерлери бар болсо же күбөлүктөрүн беришсе, анда токтом бир добуштан кабыл алынышы керек. Келечекте, сунуш күчүнө кириши менен, жолугушуу укугунан башка бардык адамдар макул болгон шартта, жолугушуудан тышкары чечим кабыл алуу мүмкүн болот. Мындан тышкары, жаңы сунуш Нидерланддардан тышкары жолугушуу келечегин камтыйт, бул эл аралык деңгээлде иштеп жаткан НВлары бар ишкерлер үчүн пайдалуу.

акыр-аягы, бириктирүүгө байланыштуу чыгымдар сунушта талкууланат. Ушуга байланыштуу, NV Мыйзамын модернизациялоо боюнча жаңы сунуш компания ушул чыгымдарды акционердик коомдун актысында төлөп берүү мүмкүнчүлүгүн ачат. Натыйжада, башкармалык тарабынан тиешелүү бириктирүү актыларынын өзүнчө ратификацияланышына жол берилбейт. Бул өзгөрүү менен, BV менен болгон сыяктуу эле, NV үчүн Коммерциялык Реестрге формациялык чыгымдарды жарыялоо милдеттенмеси да жок кылынышы мүмкүн.

Аялдар менен эркектердин салмактуу катышы

Акыркы жылдары аялдарды жогору жакка көтөрүү борбордук тема болуп калды. Бирок, жыйынтыгын изилдөө, алардын бир аз көңүл калтыргандыгын көрсөттү, ошондуктан Голландиянын министрлер кабинети NV мыйзамын модернизациялоо жана аял / эркек аялдар катышуусу менен бизнес коомчулугунун башында турган аялдардын максатын илгерилетүү үчүн ушул сунушту колдонууга аргасыз. . Мунун артында эң мыкты компаниялардын ар түрдүүлүгү жакшы чечимдерге жана бизнес натыйжаларына алып келиши мүмкүн деген ой турат. Бизнес чөйрөсүндө баарына бирдей мүмкүнчүлүктөргө жана баштапкы позицияга жетүү үчүн, тиешелүү сунушта эки чара көрүлөт. Биринчиден, ири коомдук чектелген компаниялардан башкаруу кеңеши, байкоочу кеңеш жана суб-топ үчүн ылайыктуу жана дымактуу максаттуу көрсөткүчтөрдү түзүү талап кылынат. Мындан тышкары, сунушка ылайык, алар аларды жүзөгө ашыруу үчүн конкреттүү пландарды түзүп, процессте ачык-айкын болушу керек. Листингдик компаниялардын байкоочу кеңешиндеги аял-эркек катышы эркектердин санынын үчтөн бирине жана аялдардын үчтөн бирине чейин өсүшү керек. Мисалы, үч кишиден турган байкоочу кеңеш салмактуу түрдө түзүлөт, эгерде ага кеминде бир эркек жана бир аял кирсе. Бул контекстте, мисалы, кеминде 30% м / ф өкүлчүлүгүнө салым кошпогон байкоочу кеңештин мүчөсүн дайындоо, бул дайындоо жокко эсе. Бирок, бул байкабай кеңештин мүчөсү жараксыз деп табылган чечимди кабыл алуу жокко эсе дегенди билдирбейт.

Жалпысынан, NV мыйзамын кайра карап чыгуу жана модернизациялоо, компания үчүн көптөгөн ачык чектелген компаниялардын учурдагы муктаждыктарын канааттандырган позитивдүү өнүгүүнү билдирет. Бирок, бул ачык чектелген коомдун (NV) укуктук формасын колдонгон компаниялар үчүн бир катар нерселер өзгөрүлө тургандыгын өзгөртпөйт. Бул алдыдагы өзгөрүүлөр компанияңыз үчүн конкреттүү мааниде эмнени билдирерин же компанияңыздагы аялдар менен эркектердин абалы кандай экендигин билгиңиз келеби? Сунуш боюнча дагы суроолоруңуз барбы? Же жөн эле NV мыйзамын модернизациялоо жөнүндө кабардар болуп тургуңуз келеби? Андан кийин байланышыңыз Law & More. Биздин юристтер корпоративдик укук жаатындагы адистер жана сизге кеңеш берүүдөн кубанычта. Мындан тышкары, сиз үчүн мындан аркы өнүгүүлөргө көз салып турабыз!

Share