аталышы калуусу

Жарандык кодекске ылайык, менчик - адам жакшылыкка ээ боло турган эң кеңири укук. Биринчиден, демек, бул адам анын ээсин сыйлашы керек. Ушул укуктун натыйжасында, анын товарлары эмне болорун менчик ээси аныктайт. Мисалы, менчик ээси сатып алуу келишими аркылуу өзүнүн товарына болгон менчик укугун башка адамга өткөрүп берүү чечимин кабыл алат. Бирок, жарактуу которуу үчүн бир катар мыйзамдык шарттар аткарылышы керек. Акыр-аягы, товарга менчик укугун өткөрүп берүүчү шарт - бул каралып жаткан товарды жеткирүү, мисалы, сатып алуучуга түзмө-түз өткөрүп берүү, ал эми сатып алуу баасын төлөө эмес, адатта ойлогондой. Башка сөз менен айтканда, сатып алуучу товар жеткирилген учурда анын ээси болуп калат.

Сүрөттүн аталышын сактоо

Наамды сактап калууга макулдук берилген жок

Тактап айтканда, жогоруда айтылган нерсе, эгерде сиз сатып алуучу менен укукту сактап калуу жаатында келишим түзбөсөңүз болот. Ырас, жеткирип берүүдөн тышкары, сатып алуу баасы, ошондой эле аны сатып алуучу тарабынан төлөнө турган мөөнөт, сатып алуу келишиминде макулдашылган. Бирок, жеткирүүдөн айырмаланып, (төлөө) сатып алуу баасы менчик укугун өткөрүп берүү үчүн мыйзамдуу талап эмес. Демек, сатып алуучу алгач товарыңыздын ээси болуп калышы мүмкүн (ага толук сумма). Андан кийин сатып алуучу акча төлөбөйбү? Андан кийин, мисалы, товарларыңызды жөн эле кайтарып ала албайсыз. Кантсе да, төлөбөй жаткан сатып алуучу ошол товарга ээ болуу укугун жөн эле колдонуп коё алат жана сиз бул жолу сөз болуп жаткан буюмдагы анын менчик укугун сыйлайсыз. Башка сөз менен айтканда, мындай учурда сиз өзүңүздүн жакшылыгыңызсыз же акысыз, демек, куру кол каласыз. Ошол эле нерсе, эгерде сатып алуучу төлөөгө ниеттенсе, бирок иш жүзүндө төлөнгөнгө чейин, банкроттукка учураса. Бул жол менен качууга болот жагымсыз жагдай.

Сактык чарасы катары наамдын сакталышы

Кантсе да, дарылоодон көрө, алдын алуу жакшы. Ошондуктан колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу акылдуулукка жатат. Мисалы, товардын ээси сатып алуучу менен белгилүү бир шарттар аткарылган учурда гана менчик укугу сатып алуучуга өтөт деп макулдаса болот. Мындай шарт, мисалы, сатып алуу баасын төлөөгө байланыштуу болушу мүмкүн, ошондой эле менчик укугун сактап калуу деп аталат. Менчик укугун сактоо Нидерландиянын Граждандык кодексинин 3:92-беренесинде жөнгө салынат жана эгерде макулдашылса, анда сатуучу товардын толук баасын төлөп бергенге чейин сатуучу товардын мыйзамдуу ээси бойдон кала берет. Андан кийин менчик укугун сактап калуу эскертүү катары кызмат кылат: сатып алуучу төлөй албай жатабы? Же сатып алуучу сатуучуга акча төлөп бергенге чейин банкротко кабылабы? Мындай учурда, сатуучу белгиленген менчик укугун сактап калуунун натыйжасында сатып алуучудан өз товарларын кайтарып алууга укуктуу. Эгерде сатып алуучу товарды жеткирүүдө кызматташпаса, анда сатуучу алып коюуга жана мыйзамдуу жол менен аткарууга кирише алат. Сатуучу ар дайым менчик ээси бойдон кала бергендиктен, анын жакшылыгы сатып алуучунун банкрот болгон жерине кирбейт жана ал мүлктөн талап кылынышы мүмкүн. Төлөө шарты сатып алуучу тарабынан аткарылабы? Ошондо (бир гана) товарга менчик укугу сатып алуучуга өтөт.

Наамдын сакталышынын мисалы: ижарага сатып алуу

Тараптар менчик укугун сактап калууну колдонгон эң кеңири таралган бүтүмдөрдүн бири - бул жалдоо жолу менен сатып алуу, же, мисалы, 7A-статьяда регламенттелген бөлүккө бөлүп унаа сатып алуу: 1576 BW. Ошентип, ижара сатып алуу бөлүп-бөлүп сатып алууну жана сатууну камтыйт, мында тараптар сатылган товарга менчик укугу жеткирүү жолу менен гана эмес, сатып алуучунун сатып алуу келишимине ылайык карызын толугу менен төлөө шартын аткаруу менен гана ишке ашат деп макул болушат. Бул кыймылсыз мүлккө жана көпчүлүк катталган мүлккө байланыштуу бүтүмдөрдү камтыбайт. Бул бүтүмдөр мыйзам тарабынан жалданма сатып алуудан чыгарылган. Акыр-аягы, жалдоо-сатып алуу схемасы милдеттүү жоболору менен сатып алуучуну, мисалы, автоунааны ижарага алууну өтө эле жеңил кабыл алуудан, ошондой эле сатуучуну сатып алуучунун бир тараптуу күчтүү позициясынан коргоону көздөйт. .

Наамдын сакталышынын натыйжалуулугу

Наамдын сакталышынын натыйжалуу иштеши үчүн анын жазуу жүзүндө жазылышы маанилүү. Бул сатып алуу келишиминин өзүндө же толугу менен өзүнчө келишимде жасалышы мүмкүн. Бирок, аталышты сактап калуу, эреже боюнча, жалпы шарттарда жүргүзүлөт. Бирок, мындай шартта, жалпы шарттарга байланыштуу мыйзамдык талаптар аткарылышы керектигин эстен чыгарбоо керек. Жалпы жоболор жана мыйзамдар жөнүндө көбүрөөк маалыматты мурунку блогдорубуздун биринен таба аласыз: Жалпы шарттар: алар жөнүндө эмнелерди билишиңиз керек.

Натыйжалуулук контекстинде камтылуучу наамдын сакталышы дагы күчүндө болушу керек. Ушул максатта төмөнкү талаптарды аткаруу керек:

  • иш аныкталышы же аныкталышы керек (сүрөттөлгөн)
  • иш жаңы ишке киргизилбеген болушу мүмкүн
  • иш жаңы ишке айландырылбаган болушу мүмкүн

Анын үстүнө, наамдын сакталышына байланыштуу жоболорду өтө эле кыскача иштеп чыкпоо керек. Наамды сактап калуу канчалык тар болгон сайын, ошончолук тобокелчиликтер ачык бойдон калат. Эгерде сатуучуга бир нече буюм жеткирилсе, анда, мисалы, сатуучунун толугу менен сатып алуу баасы төлөнгөнгө чейин жеткирилген бардык буюмдардын ээси бойдон калуусун уюштуруу акылдуулукка жатат, бул товарлардын бир бөлүгү буга чейин төлөнүп берилген болсо дагы сатып алуучу. Ушул эле нерсе сатуучунун жеткирген товарлары же жок дегенде иштетилген сатып алуучунун товарларына тиешелүү. Бул учурда, бул наамды узартылган сактоо деп да аталат.

Көңүл буруунун маанилүү учуру катары сатып алуучунун менчик укугун сактап калуусуна байланыштуу

Сатып алуучу келишимге ылайык, менчик укугун сактап калууга байланыштуу ээси боло элек болгондуктан, ал дагы башка мыйзамдуу ээси боло албайт. Чындыгында, сатып алуучу товарды үчүнчү жактарга сатуу менен жасай алат, бул дагы дайыма болуп турат. Баса, сатуучу менен болгон ички мамилени эске алганда, сатып алуучуга товарды өткөрүп берүүгө уруксат берилиши мүмкүн. Эки учурда тең, менчик ээси үчүнчү жактан өз товарларын кайтарып ала албайт. Анткени, менчик укугун сактап калуу сатуучу тарабынан гана сатып алуучуга карата каралган. Мындан тышкары, үчүнчү жак, сатып алуучунун мындай талабынан коргонуу шартында, Жарандык кодекстин 3:86-беренесинин жобосуна таянса болот, же башкача айтканда ак ниет. Эгерде бул үчүнчү жак сатып алуучу менен сатуучунун ортосундагы менчик укугунун сакталып калышын билгенде же жеткирилген товардын менчик укугун сактап калуу менен жеткирилиши бул тармакта адат болуп калгандыгын жана сатып алуучу каржылык жактан ооруп калгандыгын билгенде гана башкача болмок.

Наамдын сакталышы мыйзамдуу пайдалуу, бирок татаал курулуш. Андыктан наамды сактап калуудан мурун адис юрист менен кеңешүү акылдуулукка жатат. Сиз наамдын сакталышы менен алектенесизби же аны иштеп чыгууга жардам керекпи? Андан кийин байланышыңыз Law & More. боюнча Law & More мындай наамдын сакталышынын жоктугу же анын туура эмес жазылышы чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин түшүнөбүз. Биздин юристтер келишимдик укук жаатындагы адистер жана жеке мамилеңизде сизге жардам берүүгө кубанычта.

Share