Биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгууга уруксат

Жакында Голландиянын Маалыматты Коргоо Уюму (AP) кызматкерлердин катышуусу жана убакытты каттоосу үчүн манжа издерин сканерлеген компанияга ири суммада, тактап айтканда 725,000 евро айып салды. Манжа изи сыяктуу биометрикалык маалыматтар GDPR 9-беренесинин маанисиндеги атайын жеке маалыматтар. Булар өзгөчө бир адамга мүнөздүү уникалдуу мүнөздөмөлөр. Бирок, бул маалыматтар көбүнчө маалыматты камтыйт, мисалы, идентификация үчүн. Демек, аларды иштетүү адамдардын негизги укуктары жана эркиндиктери чөйрөсүндө чоң коркунучтарды жаратат. Эгер бул маалыматтар туура эмес колго түшүп кетсе, анда бул орду толгус зыян келтириши мүмкүн. Демек, биометрикалык маалыматтар жакшы корголгон жана GDPR 9-беренесине ылайык, аларды иштетүүгө тыюу салынат, эгерде буга мыйзамдуу тыюу салынбаса. Бул учурда, AP каралып жаткан компаниянын укугу жок деп жыйынтык чыгарды чыгаруу атайын жеке маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн.

манжалардын издери

Манжа изи жөнүндө GDPR контекстинде жана өзгөчө шарттардын бири, тактап айтканда керектүүлүк, биз буга чейин блогдорубуздун биринде: 'GDPRны бузган манжа изи' деп жазганбыз. Бул блог өзгөчө учурлардын башка альтернативдик негиздерине көңүл бурат: уруксат. Жумуш берүүчү өз компаниясында манжа издери сыяктуу биометрикалык маалыматтарды колдонгондо, кызматкеринин уруксаты менен жеке жашоосу жетиштүүбү?

Биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгууга уруксат

Уруксат менен а конкреттүү, маалыматтуу жана бир беткей эркин билдирүү GDPRдин 4-беренесинин 11-бөлүмүнө ылайык, кимдир бирөө өзүнүн жеке маалыматтарын билдирүү же бир тараптуу жигердүү иш-аракет менен кабыл алат. Ушул өзгөчөлүктүн контекстинде, иш берүүчү өз кызматкерлеринин уруксат бергендигин гана көрсөтпөстөн, ошондой эле бул бир тараптуу, конкреттүү жана маалымдалгандыгын көрсөтүшү керек. Эмгек келишимине кол коюу же жумуш берүүчүнүн манжа изи менен толугу менен эсептөө ниетин билдирген кадрдык куралды алуу бул жагынан жетишсиз, деп жыйынтыктады AP. Далил катары, иш берүүчү, мисалы, саясатты, жол-жоболорду же башка документтерди тапшырышы керек, бул анын кызматкерлеринин биометрикалык маалыматтарды иштеп чыгуу жөнүндө жетиштүү маалымат алгандыгын жана аларды иштеп чыгууга уруксат бергендигин (ачык-айкын) тастыктайт.

Эгерде уруксатты кызматкер берген болсо, анда ал гана эмес "ачык' Бирок ошондой эле 'эркин берилген', деп билдирди AP. 'Ачык', мисалы, жазуу жүзүндөгү уруксат, кол коюу, уруксат берүү үчүн электрондук почта билдирүүсүн жөнөтүү же эки этаптуу текшерүү менен уруксат. "Эркин берилген" деген сөз анын артында эч кандай мажбурлоо болбошу керектигин билдирет (сөз болуп жаткан учурдагыдай эле: манжа изин сканерлөөдөн баш тартканда, директор / кеңеш менен сүйлөшүү жүргүзүлдү) же уруксат бир нерсе үчүн шарт болушу мүмкүн ар башка. "Эркин берилген" деген шарт, жумушчулар тарабынан милдеттендирилгенде же каралып жаткан учурдагыдай эле, алардын манжа изинин жазылышын милдеттендиргенде, жумуш берүүчү тарабынан аткарылбайт. Адатта, ушул талапка ылайык, АП иш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы мамиледен келип чыккан көзкарандылыкты эске алганда, кызматкер өз макулдугун эркин бере алат деп эсептейт. Тескерисинче иш берүүчү тарабынан далилдениши керек болот.

Кызматкер өз кызматкерлеринен манжа изин иштетүүгө уруксат сурайбы? Андан кийин AP бул иштин контекстинде негизинен буга жол берилбесин түшүнөт. Кантсе да, кызматкерлер жумуш берүүчүдөн көз каранды, ошондуктан көп учурда баш тартууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул иш берүүчү эч качан ийгиликтүү уруксат берүүчү жерге таянбайт деп айтууга болбойт. Бирок, жумуш берүүчү өз кызматкерлеринин манжа издери сыяктуу биометрикалык маалыматтарын иштеп чыгуу үчүн, макулдугунун негизинде даттануусун ийгиликтүү өткөрүү үчүн жетиштүү далилдерге ээ болушу керек. Биометрикалык маалыматты компанияңыздын ичинде колдонууну көздөп жатасызбы же жумуш берүүчү сизден, мисалы, манжа изиңизди колдонууга уруксат сурап жатабы? Мындай учурда токтоосуз иш-аракет кылбоо жана уруксат берүү эмес, адегенде туура маалымат алуу керек. Law & More юристтер - бул купуялык жаатындагы адистер жана сизге маалымат бере алышат. Бул блог жөнүндө дагы суроолоруңуз барбы? Байланышыңыз Law & More.

Share