Үй ээсинин милдеттенмелери

Ижара келишиминин ар кандай аспектилери бар. Мунун маанилүү аспектиси - үй ээси жана анын ижарачынын алдында алган милдеттенмелери. Үйдүн ээсинин милдеттенмелерине байланыштуу баштапкы жагдай "ижара келишиминин негизинде ижарачы күтүп жаткан ырахаттануу". Анткени, үй ээсинин милдеттенмелери ижарачынын укуктары менен тыгыз байланышта. Конкреттүү тил менен айтканда, бул баштапкы чекит үй ээси үчүн эки маанилүү милдетти билдирет. Биринчиден, буюмдун арендаторго жеткиликтүү болушун камсыз кылуу 7-берене: 203 BW. Мындан тышкары, тейлөө милдети үй ээсине карата колдонулат, же башкача айтканда, Голландиянын Жарандык кодексинин 7: 204-беренесиндеги кемчиликтерди жөнгө салуу. Үй ээсинин эки милдеттенмеси дагы эмнени билдирет, бул блогдо удаалаш талкууланат.

Үй ээсинин милдеттенмелери Image

Ижарага алынган мүлктү жеткиликтүү кылуу

Үй ээсинин биринчи милдеттенмеси жөнүндө айта турган болсок, Голландиянын Граждандык кодексинин 7: 203-беренесинде, ижарага берилген мүлктү ижарага алуучуга жеткиликтүү кылууга жана аны макулдашылган пайдалануу үчүн зарыл болгон өлчөмдө калтырууга милдеттүү деп жазылган. Макулдашылган пайдалануу маселелери, мисалы:

 • (көзкарандысыз же өз алдынча болбогон) турак жай аянты;
 • соода аянты, соода аянты деген мааниде;
 • 7-статьяда баяндалгандай башка бизнес мейкиндиктери жана кеңселер: 203a BW

Ижаралык келишимде тараптар тарабынан макулдашылган колдонууну так сүрөттөө маанилүү. Кантсе да, үйдүн ээси өз милдеттенмесин аткардыбы деген суроого жооп, ижарага алынган мүлктүн баруучу жерине карата тараптар ижара келишиминде эмне сүрөттөгөнүнө жараша болот. Ошондуктан, баруучу жерди, же жок дегенде арендада колдонууну гана билдирбестен, анын негизинде ижарачы эмнени күтүүгө боло тургандыгын дагы кененирээк сүрөттөп берүү керек. Бул контекстте, мисалы, ижарага алынган мүлктү конкреттүү түрдө пайдалануу үчүн зарыл болгон негизги объектилерге байланыштуу. Мисалы, имаратты чекене соода аянты катары пайдалануу үчүн, ижарачы эсептегичтин, туруктуу текчелердин же бөлүүчү дубалдардын болушун жана ижарага алынган жайга таптакыр башка талаптарды, мисалы, таштанды кагазды же темир-тезектерди сактоо үчүн караштыра алат. коюлган ушул контекстте коюлушу мүмкүн.

Техникалык тейлөө милдеттенмеси (милдеттенменин ордун толтуруу)

Үй ээсинин экинчи негизги милдеттенмесинин контекстинде, Голландиянын Жарандык кодексинин 7: 206-беренесинде, үй ээси кемчиликтерди калыбына келтирүүгө милдеттүү деп жазылган. Кемчилик деп эмнени түшүнүү керек, Жарандык кодекстин 7-беренесинин 204-бөлүгүндө дагы баяндалган: кемчилик - бул мүлктүн шарты же мүнөздөмөсү, натыйжада мүлк ижарачыга ал күтүп турган ырахатты бере албайт. ижара келишиминин негизи. Жогорку Соттун пикири боюнча, жыргалчылык ижарага алынган мүлктүн абалын же анын материалдык касиетин гана камтыбайт. Башка жыргалчылыкты чектөөчү жагдайлар 7-статьядагы кемчиликтерден улам келип чыгышы мүмкүн: 204 BW. Ушул контекстте, мисалы, ижарага алынган мүлктүн күтүлүп жаткан жеткиликтүүлүгүн, жеткиликтүүлүгүн жана көрүнүшүн карап көрүңүз.

Арендатордун жыргалчылыгын чектеген бардык жагдайларды камтыган кеңири термин болсо да, ижарачынын күтүүлөрү орточо ижарачынын күтүүлөрүнөн ашпашы керек. Башка сөз менен айтканда, бул ижарачы жакшы күтүлгөн мүлктөн ашыкча үмүт кыла албайт дегенди билдирет. Мындан тышкары, ар кандай категориядагы аренда объекттери, сот практикасына ылайык, ар бири өз үмүтүн арттырат.

Кандай болсо дагы, ижара объектиси ижарачыга төмөнкүдөй натыйжада күтүлгөн ырахатты тартуулабаса, эч кандай кемчилик болбойт.

 • күнөөсүнүн же тобокелдиктин негизинде ижарачыга тиешелүү жагдай. Мисалы, мыйзамдуу тобокелдикти бөлүштүрүүгө байланыштуу ижарага алынган мүлктөгү анча-мынча кемчиликтер ижарачынын эсебинде.
 • Жеке ижарачыга байланыштуу жагдай. Буга, мисалы, башка ижарачылардын кадимки жашоо ызы-чууларына карата толеранттуулуктун өтө төмөн чеги кириши мүмкүн.
 • Ижарага алынган мүлктүн жанындагы террасадан чыккан ызы-чуу же ызы-чуу сыяктуу үчүнчү жактардын иш жүзүндөгү бузулушу.
 • Мисалы, ижарачынын коңшусу ижарачынын огородунда аны колдонбостон, гана жолдон өтүү укугу бар деп ырастаган кырдаалды эске алганда, иш жүзүндө эч кандай тоскоолдуксуз ырастоо.

Негизги милдеттенмелерди үй ээси бузган учурда санкциялар

Эгерде үй ээси ижарага алынган мүлктү ижарачыга өз убагында, толугу менен же таптакыр бере албай жатса, анда үй ээсинин кемчиликтери бар. Эгерде кемчилик болсо, ошол эле нерсе колдонулат. Эки учурда тең, кемчилик үй ээсине карата санкцияларга алып келет жана ижарачыга бул контекстте бир катар ыйгарым укуктарды берет, мисалы:

 • сактоо. Андан кийин ижарачы үй ээсинен ижарага алынган мүлктү өз убагында, толугу менен же таптакыр пайдаланууга берүүнү же кемчиликти жоюуну талап кылышы мүмкүн. Бирок, ижарачы үй ээсин оңдоону талап кылбаса, үй ээси кемчиликти оңдобошу мүмкүн. Бирок, эгерде чара көрүү мүмкүн болбосо же акылга сыйбаса, анда ижарага берүүчү муну жасоого милдеттүү эмес. Эгерде экинчи жагынан, ижарага берүүчү оңдоодон баш тартса же өз убагында жасабаса, ижарачы кемчиликти өзү жоюп, анын чыгымдарын ижара акысынан алып салышы мүмкүн.
 • Ижара акысынын төмөндөшү. Эгерде ижарага алынган мүлк ижарага берүүчү тарабынан өз убагында же толугу менен берилбесе, же кемчилик болсо, бул ижарачы үчүн альтернатива болуп саналат. Ижара акысынын төмөндөтүлүшү соттон же ижара акысын баалоо комитетинен талап кылынышы керек. Доо арыз ижарачы кемчиликтерин үй ээсине билдиргенден кийин 6 айдын ичинде берилиши керек. Ошол учурдан баштап ижара акысын төмөндөтүү да күчүнө кирет. Бирок, эгерде ижарачы ушул мөөнөттүн бүтүшүнө жол берсе, анда анын ижара акысын төмөндөтүү укугу кыскарат, бирок колдонулбайт.
 • Эгерде ижара акысынын жоктугу жыргалчылыкты таптакыр мүмкүн болбой калса, ижара келишимин бузуу. Эгерде ижара берүүчү кемчиликти жоюуга милдеттүү эмес болсо, мисалы, эгерде аны оңдоо мүмкүн эмес болсо же чыгымдарды талап кылса, анда ал ушул шартта андан күтүлбөгөндөй чыгымды талап кылат, бирок ижарачы күтүп жаткан ырахатты таптакыр мүмкүн эмес кылат, ижарачы дагы, ошондой эле ижара берүүчү ижара келишимин бузат. Эки учурда тең, муну соттон тышкары билдирүү аркылуу жасоого болот. Бирок, көпчүлүк учурларда, тараптардын бардыгы эле таркатылышына макул эмес, ошондуктан сот процесстерин дагы деле болсо улантыш керек.
 • ордун толтуруу. Бул доо ижарачыга байланыштуу, эгерде кемчиликтин болушу, мисалы, кемчиликтин болушу, ошондой эле үй ээсине таандык болушу мүмкүн. Мисалы, мындай кемчилик ижара келишимине киргенден кийин келип чыкса жана ижарага берүүчүгө таандык болушу мүмкүн, анткени, мисалы, ал ижарага алынган мүлктү жетиштүү тейлебеген. Ошондой эле, эгерде ижара келишимин түзүүдө кандайдыр бир кемчилик болгон болсо жана ал учурда ижара берүүчү билсе, анда аны билиши керек же ижарачыга ижарага берилген мүлктүн кемчилиги жок экендигин билдирген.

Үй ээсинин шарттарды аткаргандыгы же аткарбагандыгы боюнча талашка сиз ижарачы же үй ээси катары катышасызбы? Же, мисалы, үй ээсине каршы санкцияларды киргизүү жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келеби? Андан кийин байланышыңыз Law & More. биздин кыймылсыз мүлк боюнча юристтер ижара мыйзамдарынын адистери жана сизге юридикалык жардам же кеңеш берүү менен кубанычта болушат. Сиз ижарачы же помещик болсоңуз дагы, саат Law & More биз жеке мамилени кармайбыз жана сиз менен бирге сиздин абалыңызды карап чыгып, (кийинки) стратегияны аныктайбыз.

Share