Ар бир эле уюм өз ишин таза аткарбайт ...

Ышкырык таратуучулардын үйү жөнүндө мыйзам

Бардык эле уюмдар өз ишин ак ниеттүүлүк менен аткарышпайт. Бирок, көптөр сигналды айтуудан коркушат, эми тажрыйба бир нече жолу көрсөтүп тургандай, ышкыргычтар дайыма эле жетиштүү түрдө корголгон эмес. 2016-жылдын июль айында күчүнө кирген Акчанын үйү жөнүндө мыйзам бул өзгөртүүнү көздөгөн жана 50дөн ашык кызматкери бар уюмдарда каталар жөнүндө отчет берүү эрежелерин камтыйт. Негизинен, Мыйзам иш берүүчүнүн жана кызматкердин айланасында түзүлгөн. Жумушка орноштуруу жөнүндөгү мыйзамдагыдан башкача мааниде, бул терминдер Мыйзамдын чегинде кеңири чечмеленет. Ошондуктан, фрилансер да ушул эрежелерге баш иет.

22-02-2017

Share