Европа Бирлигинин Маалыматтарды Коргоо боюнча Жалпы Жобосу жана анын Голландия мыйзамдары үчүн таасири

Жети айдын ичинде Европанын маалыматтарды коргоо эрежелери жыйырма жылдын ичинде эң чоң өзгөрүүлөргө дуушар болот. Алар 90-жылдары жаратылгандыктан, биз түзгөн, жазып жана сактаган санариптик маалыматтын көлөмү абдан көбөйдү. [1] Жөнөкөй сөз менен айтканда, эски режим мындан ары максатка ылайыктуу болбой калган жана кибер коопсуздук ЕС аймагындагы уюмдар үчүн барган сайын маанилүү маселе болуп калды. Жеке адамдардын жеке маалыматтарына карата укуктарын коргоо максатында, жаңы Жобо 95/46 / EC Маалыматтарды коргоо директивасынын ордуна келет: GDPR. Эреже ЕБдин бардык жарандарынын купуялуулугун коргоо жана коргоо үчүн гана иштелип чыккан эмес, ошондой эле Европадагы маалыматтардын купуялуулугу жөнүндө мыйзамдарды шайкеш келтирүү жана региондогу уюмдардын маалыматтын купуялыгына болгон мамилесин өзгөртүү максатында иштелип чыккан. [2]

Колдонулушу жана Голландиянын Маалыматты коргоонун жалпы жобосун ишке ашыруу актысы

GDPR бардык мүчө мамлекеттерде түздөн-түз колдонула тургандыгына карабастан, GDPRдин айрым аспектилерин жөнгө салуу үчүн улуттук мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Регламент иш жүзүндө калыптанган жана курчутулушу керек болгон көптөгөн ачык түшүнүктөрдү жана ченемдерди камтыйт. Нидерландыда зарыл болгон мыйзамдык өзгөртүүлөр биринчи улуттук мыйзам долбоорлорунда жарыяланды. Эгер Голландиянын парламенти жана андан кийин Голландиянын Сенаты аны кабыл алууга добуш берсе, Аткаруу мыйзамы күчүнө кирет. Учурда мыйзам долбоору качан жана кандай формада кабыл алынары белгисиз, анткени ал парламентке жөнөтүлгөн жок. Чыдамдуу болушубуз керек, убакыт гана айтат.

Европа Бирлигинин Маалыматтарды Коргоо боюнча Жалпы Жобосу жана анын Голландия мыйзамдары үчүн таасири

Артыкчылыктар кемчиликтер

GDPRдин колдонулушунун артыкчылыктары, ошондой эле кемчиликтери бар. Эң чоң артыкчылыгы - бөлүктөнгөн регламенттердин мүмкүн болуучу шайкештиги. Бүгүнкү күнгө чейин, бизнес 28 мүчө мамлекеттердин маалыматтарын коргоо боюнча эрежелерди эске алышы керек болчу. Бир нече артыкчылыктарга карабастан, GDPR дагы сынга алынды. GDPRде көптөгөн интерпретацияларга орун берген жоболор камтылган. Мүчө мамлекеттердин маданиятка жана жетекчинин артыкчылыктарына негизделген ар кандай мамиле болушу мүмкүн эмес. Натыйжада, GDPRдин шайкеш келтирүү схемасына канчалык деңгээлде жетишери белгисиз.

GDPR менен DDPA ортосундагы айырмачылыктар

Маалыматтарды коргоонун жалпы жобосу жана Голландиянын Маалыматты коргоо мыйзамы ортосунда айрым айырмачылыктар бар. Эң маанилүү айырмачылыктар ушул ак кагаздын төртүнчү бөлүмүндө айтылган. 25-жылдын 2018-майына чейин, DDPA толугу менен же бир кыйла даражада Голландиянын мыйзам чыгаруучусу тарабынан жокко чыгарылат. Жаңы регламент жеке адамдар үчүн гана эмес, бизнес үчүн да маанилүү кесепеттерге алып келет. Демек, голландиялык ишкерлер үчүн бул айырмачылыктар жана кесепеттер жөнүндө билүү маанилүү. Мыйзамдын өзгөрүп жаткандыгын билүү, сактоого карай кадам таштоо.

Шайкештикке карай жылуу

Көпчүлүк ишкерлер өзүлөрүнө: "Кантип мен макулмун?" GDPRге ылайык келүүнүн маанилүүлүгү айдан ачык. Регламентти сактабагандыгы үчүн айыптын максималдуу өлчөмү өткөн жылдагы дүйнөлүк жүгүртүүнүн төрт пайызын же 20 миллион еврону түзөт, кайсынысы жогору. Ишкерлер ыкманы пландаштырышы керек, бирок көп учурда алар кандай кадамдарды жасаш керек экендигин билишпейт. Ошол себептен, бул ак кагазда бизнесиңизге GDPR талаптарын аткарууга даярданууга жардам берген практикалык кадамдар камтылган. Даярдык жөнүндө сөз болгондо, «жакшы башталды, жарым болду» деген сөз орундуу.

Бул ак кагаздын толук нускасы ушул шилтеме аркылуу берилет.

Байланыш

Бул макаланы окугандан кийин суроолоруңуз же комментарийлериңиз болсо, мырзага кайрылсаңыз болот. Максим Ходак, жактоочу Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call +31 (0)40-369 06 80.

[1] M. Burgess, GDPR маалыматтарды коргоону өзгөртөт, Wired 2017.

[2] Https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg/details.

Share