Бүгүн консультация үчүн интернетке жайгаштырылган жаңы голландиялык мыйзам долбоорунда ...

Dutch bill

Бүгүн Интернетте кеңешүү үчүн жарыяланган Голландиянын жаңы мыйзам долбоорунда Голландиянын министри Блок (Коопсуздук жана Адилет), акцияны кармоочулардын атын атагысы келбегендигин токтотууну каалады. Жакында бул акционерлерди алардын баалуу кагаздарынын эсебинин негизинде аныктоого болот. Акциялар андан ары ортомчу кармаган баалуу кагаздар эсебин пайдалануу менен гана сатылышы мүмкүн. Ошентип, акча адалдоого же терроризмди каржылоого катышкан адамдарды оңой эле байкаса болот. Ушул мыйзам долбоору менен Голландия өкмөтү ФАТФтын сунуштарын аткарат.

14-04-2017

Share