Much importance is attached to the workers’ right to strike…

Нидерландыда жумушчулардын иш таштоо укугуна көп маани берилет. Голландиялык иш берүүчүлөр иш таштоолорго, анын ичинде “оюн эрежелери” аткарылганга чейин терс кесепеттерге жол бериши керек. Кызматкерлерге бул укукту колдонууга тыюу салынбашы үчүн, Голландиянын Борбордук апелляциялык кеңеши иш таштоо жумушсуздук боюнча жөлөкпулдун бийиктигине таасир этпеши керек деген чечим чыгарды. Демек жумушсуздук боюнча жөлөкпул эсептелген кызматкердин күнүмдүк эмгек акысы мындан ары иш таштоого терс таасирин тийгизбеши керек.

11-04-2017

Share