Эмгек акынын минималдуу өлчөмү 1-жылдын 2017-июлунан тартып өзгөрөт

Age of the employee

Нидерландыда минималдык эмгек акы кызматкердин жашына жараша болот. Эң төмөнкү айлык акынын ченемдик укуктук актылары жыл сайын айырмаланышы мүмкүн. Мисалы, 1-жылдын 2017-июлунан тартып, 1.565,40 жаштан жогору кызматкерлер үчүн ай сайын эң аз эмгек акы 22 еврону түзөт.

2017-05-30

Share