Эмгек акынын минималдуу өлчөмү 1-жылдын 2017-июлунан тартып өзгөрөт

Нидерландыда минималдуу эмгек акы кызматкердин жашына жараша болот. Минималдуу эмгек акы жөнүндө укуктук эрежелер жыл сайын айырмаланышы мүмкүн. Мисалы, 1-жылдын 2017-июлунан тартып 1.565,40 жана андан жогорку жаштагы кызматкерлер үчүн минималдуу эмгек акы айына 22 еврону түзөт.

2017-05-30

Share