Соттук териштирүүдө ар дайым көп талаш-тартыштарды күтсө болот ...

Голландиянын Жогорку Соту

Сот ишинде ар дайым көп талаш-тартыштарды күтүүгө болот, деди ал. Иштин андан ары такталышы үчүн сот күбөлөрдү угууга буйрук бере алат. Мындай угуунун өзгөчөлүктөрүнүн бири стихия. Мүмкүн болушунча угулбаган жоопторду алуу үчүн угуу соттун алдында «өзүнөн-өзү» өтөт. Нидерланддын Жогорку Соту процесстик экономика жагынан соттун алдын ала жазылган билдирүүсүнүн негизинде сот отурумун өткөрүүгө уруксат берилгендигин аныктады. 23-декабрдагы ушул өзгөчө учурда алты күбөнүн бардыгын угуу өтө эле көп убакытты талап кылат. Бирок соттун жазуу жүзүндөгү билдирүүлөр далилдерди баалоодо ишенимдүүлүктүн төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн экендигин эске алуу маанилүү.

 

Share