Нидерландыдагы директорлордун жоопкерчилиги

тааныштыруу

Өзүңүздүн компанияңызды түзүү көптөгөн адамдар үчүн жагымдуу иш-аракет болуп саналат жана бир нече артыкчылыктарга ээ. Бирок (келечектеги) ишкерлердин баамында, компанияны түзүүдө кемчиликтер жана тобокелчиликтер келип чыгат. Компания юридикалык жак түрүндө түзүлгөндө, директорлордун жоопкерчилиги тобокелдиги келип чыгат.

Юридикалык жак - бул юридикалык жак болуп саналган өзүнчө юридикалык жак. Демек, юридикалык жак юридикалык аракеттерди жасай алат. Буга жетишүү үчүн юридикалык жактын жардамы керек. Юридикалык жак гана кагаз жүзүндө болгондуктан, ал өз алдынча иштей албайт. Жеке жак юридикалык жактын өкүлү болууга тийиш. Негизинен, юридикалык жак директорлор кеңешинен турат. Директорлор юридикалык жактын атынан юридикалык аракеттерди жасай алышат. Директор юридикалык жакты ушул аракеттер менен гана байланыштырат. Негизинен, директор жеке активдери менен юридикалык жактын карыздары үчүн жооп бербейт. Бирок, айрым учурларда директорлордун жоопкерчилиги келип чыгышы мүмкүн, бул учурда директор жеке жоопкерчилик тартат. Директорлордун жоопкерчилигинин эки түрү бар: ички жана тышкы жоопкерчилик. Бул макалада директорлордун жоопкерчилигинин ар кандай негиздери каралат.

Директорлордун ички жоопкерчилиги

Ички жоопкерчилик - директор юридикалык жактын өзү жооп берерин билдирет. Ички жоопкерчилик Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9-беренесинен келип чыгат. Тапшырмаларды туура эмес аткарган учурда директор ички жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Тапшырмаларды туура эмес аткаруу директорго катуу айып тагылганда кабыл алынат. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9-беренесине негизделген. Мындан тышкары, директор туура эмес башкаруунун келип чыгышына жол бербөө үчүн чараларды көрүүдө шалаакылык кылбаган болушу мүмкүн. Качан биз катуу айыптоо жөнүндө сөз кылабыз? Соттук практикага ылайык, бул иштин бардык жагдайларын эске алуу менен бааланууга тийиш. [1]

Юридикалык жактын уюштуруу жобосуна карама-каршы келген аракеттер оор жагдайлар катарына кирет. Эгер ушундай болсо, директорлордун жоопкерчилиги негизинен алынат. Бирок, директор уюштуруу жобосуна каршы иш-аракет кылса, катуу айыптоого алып келбейт деген фактыларды жана жагдайларды келтириши мүмкүн. Эгер андай болсо, анда судья аны өз чечимине так киргизиши керек. [2]

Бир нече ички жоопкерчилик жана актоо

Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 9 беренесине негизделген жоопкерчилик, негизинен, бардык директорлор олуттуу жоопкерчиликке алып келет. Ошондуктан директорлор кеңешине катуу айып коюлат. Бирок, бул эрежеден тышкары бир нерсе бар. Директор директордун жоопкерчилигинен өзүн актай алат ("актануу"). Бул үчүн режиссер ага коюлган күнөө коюлбай тургандыгын жана талаптагыдай башкарууну болтурбоо үчүн чараларды көрүүдө кайдыгер болбой тургандыгын көрсөтүшү керек. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9 беренесинен келип чыгат. Куугунтуктоо жөнүндө даттануу оңой кабыл алынбайт. Режиссер туура эмес башкарууну болтурбоо үчүн колунан келгендин бардыгын көргөзүшү керек. Далилдөө милдети директорго жүктөлөт.

Директорлор кеңешинин ичиндеги милдеттерди бөлүштүрүү директордун жооптуу же жооптуу эместигин аныктоодо маанилүү болушу мүмкүн. Бирок, айрым тапшырмалар директорлор кеңеши үчүн маанилүү болгон тапшырмалар деп эсептелет. Директорлор айрым фактыларды жана жагдайларды билиши керек. Тапшырмаларды бөлүштүрүү муну өзгөртпөйт. Негизи, компетентсиздик актоо үчүн негиз болуп саналбайт. Директорлорго туура маалымат берилип, суроолорду беришет деп күтсө болот. Бирок, режиссёрдон күтүлбөгөн жагдайлар келип чыгышы мүмкүн. [3] Демек, режиссер өзүн ийгиликтүү актай алабы же жокпу, бул иштин фактыларына жана жагдайларына байланыштуу.

Директорлордун тышкы жоопкерчилиги

Тышкы жоопкерчилик директордун үчүнчү жактардын алдында жооп берет. Тышкы жоопкерчилик корпоративдик пардага тешет. Мындан ары юридикалык жак директорлор болгон жеке жактарды коргоп калбайт. Тышкы директорлордун жоопкерчилигинин укуктук негиздери 2: 138 Голландиянын Жарандык Кодексине жана 2: 248 Нидерланддын Жарандык Кодексине (Банкроттун чегинде) жана 6: 162 беренесинин негизинде Голландиянын Жарандык Кодексине (Банкроттун чегинен тышкары) ылайык, туура эмес башкаруу болуп саналат. ).

Банкроттун алкагында директорлордун тышкы жоопкерчилиги

Банкроттун чегиндеги тышкы директорлордун жоопкерчилиги жеке жоопкерчилиги чектелген коомдорго (Dutch BV жана NV) тиешелүү. Бул 2: 138 голландиялык жарандык кодекс жана 2: 248 голландиялык жарандык кодекс. Банкроттун натыйжасы директорлор кеңешинин катачылыгынан же каталарынан улам келип чыкса, директорлор жоопко тартылышы мүмкүн. Бардык кредиторлордун өкүлү болгон куратор директорлордун жоопкерчилигин колдонсо болобу же жокпу иликтеп чыгышы керек.

Банкроттун тышкы жоопкерчилиги директорлор кеңеши өзүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда кабыл алынышы мүмкүн жана мындай талаптагыдай эмес аткарылышы банкроттун маанилүү себеби болуп саналат. Милдеттердин туура эмес аткарылышын далилдөө милдети кураторго жүктөлөт; ал акылга сыярлык ой жүгүрткөн режиссер, ошол эле шартта, мындай иш-аракет кылбайт деп ишендириши керек. [4] Негизинен, кредиторлордун ишине доо кетирген аракеттер туура эмес башкарууну пайда кылат. Режиссёрлор тарабынан кыянаттыктын алдын алуу керек.

Мыйзам чыгаруучу Голландиянын Граждандык кодексинин 2-беренесинин 138-бөлүмүнө жана Голландиянын Граждандык кодексинин 2-беренесинин 2-беренесине: 248-бөлүмүнө далилдерди киргизген. Директорлор кеңеши Голландиянын Жарандык кодексинин 2:2 беренесине же 10: 2-беренесине ылайык иштебесе, Голландиянын Жарандык кодексине ылайык, далилдөө жөнүндө божомол келип чыгат. Бул учурда, туура эмес башкаруу банкроттун маанилүү себеби болгон деп болжолдонууда. Бул далилдөө түйшүгүн директорго өткөрүп берет. Бирок, режиссерлор далилдин божомолун четке кагышы мүмкүн. Ал үчүн директор банкроттун туура эмес жүргүзүлгөндүгүнөн эмес, башка фактылардан жана жагдайлардан улам келип чыккан деген жүйө келтириши керек. Ошондой эле, директор туура эмес башкаруунун алдын алуу үчүн чараларды көрүүдө кайдыгерлик кылбагандыгын көрсөтүшү керек. [394] Андан тышкары, куратор банкротко чейин үч жыл аралыгында гана доо арыз менен кайрыла алат. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 5-беренесинин 2-пунктунан жана Голландиянын Жарандык кодексинин 138-беренесинин 6-пунктунан: 2-бөлүмү.

Бир нече тышкы жоопкерчилик жана актоо

Банкроттун чегинде туура эмес башкаруу үчүн ар бир директор өзгөчө жоопкерчиликке тартылат. Бирок, директорлор өзүн актоо менен бул бир нече жоопкерчиликтен кутула алышат. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2-беренесинин 138-бөлүмүнөн жана Голландиянын Жарандык кодексинин 3-беренесинин 2-пунктунан: 248-бөлүмү. Тапшырмаларды туура эмес аткарууну ага каршы коюуга болбой тургандыгын директор далилдеши керек. Ал ошондой эле тапшырмаларды туура эмес аткаруунун кесепеттерин жоюу үчүн чараларды көрүүдө шалаакылык кылбаган болушу мүмкүн. Акталууда далилдөө түйшүгү режиссерго жүктөлөт. Бул жогоруда айтылган макалалардан келип чыккан жана Голландиянын Жогорку Сотунун акыркы соттук практикасында аныкталган. [3]

Кыйноо актысынын негизинде тышкы жоопкерчилик

Ошондой эле Директорлор Голландиянын Жарандык Кодексинин 6: 162-статьясынан келип чыккан кыйноо актысынын негизинде жоопко тартылышы мүмкүн. Бул макала жоопкерчиликтин жалпы негизин берет. Кыйноо актысынын негизинде директорлордун жоопкерчилиги жеке кредитор тарабынан да колдонулушу мүмкүн.

Нидерландиянын Жогорку Соту директорлордун эки түрүн мыйзам бузуу фактысы боюнча бөлүп көрсөтөт. Биринчиден, жоопкерчилик Бекламел стандартынын негизинде кабыл алынышы мүмкүн. Бул учурда директор компаниянын атынан үчүнчү жак менен келишим түзгөн, ошол эле учурда ал компания ушул келишимден келип чыккан милдеттенмелерди аткара албай тургандыгын билген же негиздүү түшүнгөн болушу керек. [7] Жоопкерчиликтин экинчи түрү - ресурстардын көңүл калуусу. Бул учурда, директор компаниянын кредиторлоруна төлөбөй жаткандыгы жана анын төлөө боюнча милдеттенмелерин аткара албай жаткандыгы себеп болгон. Режиссердун иш-аракеттери ушунчалык этиятсыз болгондуктан, ага катуу айып тагылышы мүмкүн. [8] Буга далилдөө милдети кредиторго жүктөлөт.

Юридикалык жактын директорунун жоопкерчилиги

Нидерландыда жеке жак, ошондой эле юридикалык жак юридикалык жактын жетекчиси боло алат. Ишти жеңилдетүү үчүн, директор болгон жеке адам табигый директор деп аталат, ал эми директор болуп саналган юридикалык жак ушул пунктта ишкананын директору деп аталат. Юридикалык жактын директор боло алат дегени, юридикалык жакты директор кылып дайындоо менен директорлордун жоопкерчилигинен кутулуу мүмкүн дегенди билдирбейт. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2:11 беренесинен келип чыгат. Ишкананын жетекчиси жоопкерчиликке тартылганда, бул жоопкерчилик ушул уюмдун директорунун табигый директорлоруна да жүктөлөт.

2: 11-берене: Голландиянын Жарандык кодекси директорлордун жоопкерчилиги 2: 9 голландиялык жарандык кодекстин, 2: 138 статьянын жана голланддык жарандык кодекстин 2: 248 беренелеринин негизинде кабыл алынган учурларда колдонулат. Бирок, Голландиянын Граждандык кодексинин 2: 11-беренеси режиссёрлордун кыйноолорго негизделген жоопкерчилигине карата колдонулабы же жокпу деген суроолор туулду. Нидерландиянын Жогорку Соту чындыгында ушундай деп чечим чыгарды. Бул чечимде, Голландиянын Жогорку Соту укуктук тарыхка көңүл бурат. 2:11-берене: Голландиянын Жарандык кодекси жоопкерчиликтен качуу үчүн жеке жактардын директорлордун артында жашырынуусуна жол бербөөгө багытталган. Бул Нидерландиянын Жарандык кодекси 2:11 статьясынын негизинде, ишкананын директору мыйзам чегинде жоопко тартылышы мүмкүн болгон бардык учурларда колдонулат. [9]

Директорлор кеңешин бошотуу

Директорлор кеңешинин курамынан бошотуу менен директорлордун жоопкерчилиги артка кетиши мүмкүн. Жумуштан бошотуу - кызматтан бошотулганга чейин жүргүзүлгөн директорлор кеңешинин саясатын юридикалык жак бекиткендигин билдирет. Демек, кызматтан бошотуу директорлор үчүн жоопкерчиликтен баш тартуу болуп саналат. Бошотуу - бул мыйзамда камтылган термин эмес, бирок ал юридикалык жактын уюштуруу статьяларына киргизилет. Бошотуу - бул ички жоопкерчиликтен баш тартуу. Демек, бошотуу ички жоопкерчиликке гана тиешелүү. Үчүнчү жактар ​​дагы эле директорлордун жоопкерчилигин тарта алышат.

Чыгуу акционерлерге бошонуу берилген учурда белгилүү болгон фактыларга жана жагдайларга гана тиешелүү. [10] Белгисиз фактылар үчүн жоопкерчилик дагы деле сакталып кала берет. Ошондуктан, бошонуу жүз пайыз коопсуз эмес жана директорлорго кепилдик бербейт.

жыйынтыктоо

Ишкердик татаал жана кызыктуу иш болушу мүмкүн, бирок тилекке каршы бул тобокелчиликтер менен коштолот. Көпчүлүк ишкерлер юридикалык жакты түзүү менен жоопкерчиликтен арылышы мүмкүн деп эсептешет. Бул ишкерлер нааразы болушат; белгилүү бир жагдайларда директорлордун жоопкерчилиги колдонулушу мүмкүн. Бул чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн; директор өзүнүн жеке активдери менен компаниянын карыздары үчүн жооп берет. Демек, директорлордун жоопкерчилигинен келип чыгуучу тобокелчиликтерди баалабоо керек. Юридикалык жактардын директорлору бардык укуктук шарттарды сакташса жана юридикалык жакты ачык жана атайылап башкарса, акылдуулукка жатат.

Бул макаланын толук версиясын ушул шилтеме аркылуу алууга болот

Байланыш

Эгерде ушул макаланы окуп чыккандан кийин суроолоруңуз же комментарийиңиз болсо, анда Максим Ходактын адвокаты менен байланышсаңыз болот Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl же адвокат Том Мевис аркылуу Law & More tom.meevis@lawandmore.nl дареги аркылуу же +31 (0) 40-3690680 номерине чалыңыз.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven).

[2] ECLI: NL: HR: 2002: AE7011 (Berghuizer Papierfabriek).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ECLI: NL: HR: 2001: AB2053 (Panmo).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (Көк помидор).

[6] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Glascentrale Beheer BV).

[7] ECLI: NL: HR: 1989: AB9521 (Beklamel).

[8] ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontvanger / Roelofsen).

[9] ECLI: NL: HR: 2017: 275.

[10] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

Share