Нидерландыдагы директорлордун жоопкерчилиги

тааныштыруу

Өзүңүздүн компанияңызды түзүү көптөгөн адамдар үчүн жагымдуу иш-аракет болуп саналат жана бир нече артыкчылыктарга ээ. Бирок (келечектеги) ишкерлердин баамында, компанияны түзүүдө кемчиликтер жана тобокелчиликтер келип чыгат. Компания юридикалык жак түрүндө түзүлгөндө, директорлордун жоопкерчилиги тобокелдиги келип чыгат.

Юридикалык жак - бул юридикалык жак болуп саналган өзүнчө юридикалык жак. Демек, юридикалык жак юридикалык аракеттерди жасай алат. Буга жетишүү үчүн юридикалык жактын жардамы керек. Юридикалык жак гана кагаз жүзүндө болгондуктан, ал өз алдынча иштей албайт. Жеке жак юридикалык жактын өкүлү болууга тийиш. Негизинен, юридикалык жак директорлор кеңешинен турат. Директорлор юридикалык жактын атынан юридикалык аракеттерди жасай алышат. Директор юридикалык жакты ушул аракеттер менен гана байланыштырат. Негизинен, директор жеке активдери менен юридикалык жактын карыздары үчүн жооп бербейт. Бирок, айрым учурларда директорлордун жоопкерчилиги келип чыгышы мүмкүн, бул учурда директор жеке жоопкерчилик тартат. Директорлордун жоопкерчилигинин эки түрү бар: ички жана тышкы жоопкерчилик. Бул макалада директорлордун жоопкерчилигинин ар кандай негиздери каралат.

Директорлордун ички жоопкерчилиги

Ички жоопкерчилик директордун юридикалык жактын өзү тарабынан жоопко тартылышын билдирет. Ички жоопкерчилик Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9 статьясынан келип чыгат. Жетекчи өз милдеттерин туура эмес аткаргандыгы үчүн ички жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Эгерде тапшырма талаптагыдай аткарылбаса, анда директорду катуу айыпташы мүмкүн. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9 беренесине негизделген. Андан тышкары, директор туура эмес башкаруунун алдын алуу үчүн чараларды көрүүдө кайдыгер мамиле кылбаса керек. Качан биз катуу айыптоону айтабыз? Иштин мыйзамы боюнча, бул иштин бардык жагдайларын эске алуу менен бааланышы керек.[1]

Юридикалык жактын уюштуруу жоболоруна карама-каршы келген аракеттер оор жагдай катары классификацияланат. Андай болсо, директорлордун жоопкерчилиги негизинен кабыл алынат. Бирок директор корпорациянын жоболоруна карама-каршы келген аракеттер катуу айыптоого алып келбегендигин көрсөткөн фактыларды жана жагдайларды келтириши мүмкүн. Эгер ушундай болсо, судья аны өзүнүн чечимине так киргизиши керек.[2]

Бир нече ички жоопкерчилик жана актоо

Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 9 беренесине негизделген жоопкерчилик, негизинен, бардык директорлор олуттуу жоопкерчиликке алып келет. Ошондуктан директорлор кеңешине катуу айып коюлат. Бирок, бул эрежеден тышкары бир нерсе бар. Директор директордун жоопкерчилигинен өзүн актай алат ("актануу"). Бул үчүн режиссер ага коюлган күнөө коюлбай тургандыгын жана талаптагыдай башкарууну болтурбоо үчүн чараларды көрүүдө кайдыгер болбой тургандыгын көрсөтүшү керек. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 9 беренесинен келип чыгат. Куугунтуктоо жөнүндө даттануу оңой кабыл алынбайт. Режиссер туура эмес башкарууну болтурбоо үчүн колунан келгендин бардыгын көргөзүшү керек. Далилдөө милдети директорго жүктөлөт.

Директорлор кеңешинин курамындагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү директордун жоопкерчилигин аныктоо үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Ошентсе да, кээ бир маселелер директорлор кеңешине тиешелүү маселелер деп эсептелет. Директорлор белгилүү бир фактыларды жана жагдайларды билиши керек. Тапшырмалардын бөлүнүшү муну өзгөртө албайт. Чындыгында, компетентсиздик актоо үчүн негиз болуп саналбайт. Директорлордун туура маалымат алышы жана суроолорду бериши күтүлөт. Бирок, режиссер муну күтпөгөн жагдайлар келип чыгышы мүмкүн.[3] Демек, режиссер өзүн ийгиликтүү актай алабы же жокпу, иштин фактыларына жана жагдайларына көз каранды.

Директорлордун тышкы жоопкерчилиги

Тышкы жоопкерчилик директордун үчүнчү жактардын алдында жооп берет. Тышкы жоопкерчилик корпоративдик пардага тешет. Мындан ары юридикалык жак директорлор болгон жеке жактарды коргоп калбайт. Тышкы директорлордун жоопкерчилигинин укуктук негиздери 2: 138 Голландиянын Жарандык Кодексине жана 2: 248 Нидерланддын Жарандык Кодексине (Банкроттун чегинде) жана 6: 162 беренесинин негизинде Голландиянын Жарандык Кодексине (Банкроттун чегинен тышкары) ылайык, туура эмес башкаруу болуп саналат. ).

Банкроттун алкагында директорлордун тышкы жоопкерчилиги

Банкроттун чегиндеги тышкы директорлордун жоопкерчилиги жеке жоопкерчилиги чектелген коомдорго (Dutch BV жана NV) тиешелүү. Бул 2: 138 голландиялык жарандык кодекс жана 2: 248 голландиялык жарандык кодекс. Банкроттун натыйжасы директорлор кеңешинин катачылыгынан же каталарынан улам келип чыкса, директорлор жоопко тартылышы мүмкүн. Бардык кредиторлордун өкүлү болгон куратор директорлордун жоопкерчилигин колдонсо болобу же жокпу иликтеп чыгышы керек.

Банкроттун чегиндеги тышкы милдеттенме директорлор кеңеши өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда кабыл алынышы мүмкүн жана бул талаптагыдай эмес аткарылышы банкроттун маанилүү себеби болуп саналат. Тапшырманын талаптагыдай эмес аткарылышын далилдөө түйшүгү кураторго жүктөлөт; ал акыл-эстүү режиссер, ушундай шартта мындай иш-аракет жасабайт деп ырасташы керек.[4] Кредиторлордун ишинин начарлашына алып келген иш-аракеттер туура эмес башкарууну жаратат. Режиссерлор тарабынан кыянаттыкка жол бербеш керек.

Мыйзам чыгаруучу Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 138 суб-2 беренесине жана Голландиянын Граждандык Кодексинин 2: 248 2-беренесине далилдердин айрым божомолдорун киргизди. Директорлор кеңеши Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 10-статьясына же Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 394 беренесине ылайык келбесе, далилдер божомолу келип чыгат. Мындай учурда, туура эмес башкаруу банкроттун маанилүү себеби болгон деп болжолдонууда. Бул далил жүгүн директорго өткөрүп берет. Бирок, директорлор далилдердин божомолун жокко чыгара алышат. Бул үчүн директор банкроттун туура эмес башкаруудан эмес, башка фактылардан жана жагдайлардан улам келип чыккандыгын ырасташы керек. Директор ошондой эле туура эмес башкарууга жол бербөө үчүн чараларды көрүүдө кайдыгер болбой калгандыгын көрсөтүшү керек.[5] Андан тышкары, куратор банкротко чейин үч жыл аралыгында гана доо бере алат. Бул Голландиянын Граждандык Кодексинин 2: 138 суб 6 жана Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 248 суб 6 беренелеринен келип чыгат.

Бир нече тышкы жоопкерчилик жана актоо

Банкроттун алкагында туура эмес башкаруу үчүн ар бир директор катуу жоопкерчилик тартат. Бирок, директорлор өзүлөрүн актоо менен бир нече жоопкерчиликтен кутулушу мүмкүн. Бул Голландиянын Граждандык Кодексинин 2: 138 беренесинен жана Голландиянын Жарандык Кодексинин 3: 2-беренесинен келип чыгат. Режиссер тапшырмаларды талаптагыдай эмес аткаргандыгы ага каршы болбой тургандыгын далилдеши керек. Ошондой эле ал тапшырмаларды туура эмес аткаруунун кесепеттерин жоюу үчүн чараларды көрүүдө кайдыгер мамиле жасабаган болушу мүмкүн. Актоодо далилдөө милдети директорго жүктөлөт. Бул жогоруда айтылган макалалардан келип чыгат жана жакында Голландиянын Жогорку Сотунун сот ишинде аныкталган.[6]

Кыйноо актысынын негизинде тышкы жоопкерчилик

Ошондой эле Директорлор Голландиянын Жарандык Кодексинин 6: 162-статьясынан келип чыккан кыйноо актысынын негизинде жоопко тартылышы мүмкүн. Бул макала жоопкерчиликтин жалпы негизин берет. Кыйноо актысынын негизинде директорлордун жоопкерчилиги жеке кредитор тарабынан да колдонулушу мүмкүн.

Голландиянын Жогорку Соту кыйноолорго негизделген директорлордун жоопкерчилигинин эки түрүн ажыратат. Биринчиден, жоопкерчилик Beklamel стандартынын негизинде кабыл алынышы мүмкүн. Бул учурда, директор компаниянын атынан үчүнчү жак менен келишим түздү, бирок ал компания бул келишимден келип чыккан милдеттенмелерди аткара албай тургандыгын түшүнсө керек.[7] Жоопкерчиликтин экинчи түрү - ресурстардын нааразычылыгы. Мындай учурда, директор компаниянын кредиторлоруна акча төлөбөгөндүгүнө жана анын төлөө боюнча милдеттенмелерин аткара албагандыгына алып келди. Директордун аракеттери ушунчалык кайдыгер болгондуктан, ага катуу айып тагылышы мүмкүн.[8] Буга далилдөө милдети кредиторго жүктөлөт.

Юридикалык жактын директорунун жоопкерчилиги

Нидерландыда жеке жак, ошондой эле юридикалык жак юридикалык жактын жетекчиси боло алат. Ишти жеңилдетүү үчүн, директор болгон жеке адам табигый директор деп аталат, ал эми директор болуп саналган юридикалык жак ушул пунктта ишкананын директору деп аталат. Юридикалык жактын директор боло алат дегени, юридикалык жакты директор кылып дайындоо менен директорлордун жоопкерчилигинен кутулуу мүмкүн дегенди билдирбейт. Бул Голландиянын Жарандык кодексинин 2:11 беренесинен келип чыгат. Ишкананын жетекчиси жоопкерчиликке тартылганда, бул жоопкерчилик ушул уюмдун директорунун табигый директорлоруна да жүктөлөт.

2: 11-статья. Голландиянын Жарандык кодекси Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 9 статьясына, Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 138 беренесине жана Голландиянын Жарандык Кодексинин 2: 248 статьясына негизделген директорлордун жоопкерчилиги келип чыккан жагдайларга колдонулат. Бирок, Голландиянын Жарандык Кодексинин 2:11 беренеси директорлордун кыйноо актысынын негизинде жоопкерчилигине колдонулабы же жокпу деген суроолор пайда болду. Голландиянын Жогорку Соту чындыгында ушундай болду деп чечим чыгарды. Бул чечимде Голландиянын Жогорку Соту укуктук тарыхка көңүл бурат. 2:11-статья. Голландиянын Жарандык кодекси жеке жактардын жоопкерчиликтен качуу максатында ишкананын жетекчилеринин артында жашырынуусуна жол бербөөгө багытталган. Бул Голландиянын Граждандык Кодексинин 2:11 беренесин, мыйзамдын негизинде субъекттин жетекчиси жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн болгон бардык учурларда колдонулат.[9]

Директорлор кеңешин бошотуу

Директорлор кеңешинин курамынан бошотуу менен директорлордун жоопкерчилиги артка кетиши мүмкүн. Жумуштан бошотуу - кызматтан бошотулганга чейин жүргүзүлгөн директорлор кеңешинин саясатын юридикалык жак бекиткендигин билдирет. Демек, кызматтан бошотуу директорлор үчүн жоопкерчиликтен баш тартуу болуп саналат. Бошотуу - бул мыйзамда камтылган термин эмес, бирок ал юридикалык жактын уюштуруу статьяларына киргизилет. Бошотуу - бул ички жоопкерчиликтен баш тартуу. Демек, бошотуу ички жоопкерчиликке гана тиешелүү. Үчүнчү жактар ​​дагы эле директорлордун жоопкерчилигин тарта алышат.

Бошотуу акционерлерге белгилүү болгон фактыларга жана жагдайларга гана тиешелүү болот.[10] Белгисиз фактылар үчүн жоопкерчилик дагы деле кала берет. Демек, кызматтан бошотуу жүз пайыз коопсуз эмес жана директорлор үчүн кепилдиктерди бербейт.

жыйынтыктоо

Ишкердик татаал жана кызыктуу иш болушу мүмкүн, бирок тилекке каршы бул тобокелчиликтер менен коштолот. Көпчүлүк ишкерлер юридикалык жакты түзүү менен жоопкерчиликтен арылышы мүмкүн деп эсептешет. Бул ишкерлер нааразы болушат; белгилүү бир жагдайларда директорлордун жоопкерчилиги колдонулушу мүмкүн. Бул чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн; директор өзүнүн жеке активдери менен компаниянын карыздары үчүн жооп берет. Демек, директорлордун жоопкерчилигинен келип чыгуучу тобокелчиликтерди баалабоо керек. Юридикалык жактардын директорлору бардык укуктук шарттарды сакташса жана юридикалык жакты ачык жана атайылап башкарса, акылдуулукка жатат.

Бул макаланын толук версиясын ушул шилтеме аркылуу алууга болот

Байланыш

Эгерде ушул макаланы окуп чыккандан кийин суроолоруңуз же комментарийиңиз болсо, анда Максим Ходактын адвокаты менен байланышсаңыз болот Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl, or Tom Meevis, lawyer at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, or call +31 (0)40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven).

[2] ECLI: NL: HR: 2002: AE7011 (Berghuizer Papierfabriek).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ECLI: NL: HR: 2001: AB2053 (Panmo).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (Көк Томат).

[6] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Glascentrale Beheer BV).

[7] ECLI: NL: HR: 1989: AB9521 (Beklamel).

[8] ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontvanger / Roelofsen).

[9] ECLI: NL: HR: 2017: 275.

[10] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

Share