Укуктук процедуралар көйгөйдүн чечилишин табууга багытталган ...

Укуктук маселелер

Укуктук жол-жоболор көйгөйдүн чечилишин табууга багытталган, бирок көбүнчө карама-каршы тарапка жетишет. Голландиялык HiiL изилдөө институтунун изилдөөсүнө ылайык, укуктук көйгөйлөр аз жана азыраак чечилип жатат, анткени салттуу процесстин модели (мелдештин модели деп аталат) анын ордуна тараптардын ортосунда бөлүнүү пайда болот. Натыйжада, Голландия Соттор Кеңеши сотторго соттук териштирүүлөрдү башка жолдор менен өткөрүү мүмкүнчүлүгүн берген эксперименталдык жоболорду киргизүүнү жактайт.

Share