1-жылдын 2017-июлунда, Нидерландыда эмгек мыйзамы өзгөрөт…

Нидерландыда 1-жылдын 2017-июлунда эмгек мыйзамы өзгөрдү. Ден-соолук, коопсуздук жана алдын алуу үчүн шарттар бар.

Эмгек шарттары эмгек мамилелеринин маанилүү факторун түзөт. Демек иш берүүчүлөр жана кызматкерлер ачык макулдашуулардан пайда алышат. Азыркы учурда саламаттыкты сактоо жана коопсуздук кызматтары, компаниянын дарыгерлери жана иш берүүчүлөр ортосунда келишимдердин көп түрдүүлүгү бар, бул жетишсиз кам көрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул кырдаалга каршы күрөшүү үчүн өкмөт негизги келишимди киргизет.

Өкмөт ошондой эле «Stappenplan Arbozorg» ишке киргизет. Бул план компаниянын чегинде ден-соолукту жана коопсуздукту камсыздоо схемасын тийиштүү түрдө аткарууга алып келиши керек. Бул планда жалаң гана иш берүүчү эмес, ошондой эле жумушка орношуу боюнча кеңешчи же кызматкерлердин өкүлчүлүгү жана тышкы ден-соолук жана коопсуздук кызматы роль ойношот.

Жаңы мыйзам сиздин уюмга кандай кесепеттерди алып келет? 13-жылдын 2017-июнунда Социалдык иштер жана иш менен камсыз кылуу министрлиги "Эмгек мыйзамындагы өзгөрүүлөр" цифралык куралын сунуш кылды, анда мыйзамдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө фактыларды, документтерди жана анимацияларды таба аласыз.

2017-06-13

Share