1-жылдын 2017-июлунда, Нидерландыда эмгек мыйзамы өзгөрдү ...

Нидерландыда 1-жылдын 2017-июлунда эмгек мыйзамы өзгөрдү. Ден-соолук, коопсуздук жана алдын алуу үчүн шарттар бар.

Эмгек шарттары эмгек мамилелеринин маанилүү факторун түзөт. Демек иш берүүчүлөр жана кызматкерлер ачык макулдашуулардан пайда алышат. Азыркы учурда саламаттыкты сактоо жана коопсуздук кызматтары, компаниянын дарыгерлери жана иш берүүчүлөр ортосунда келишимдердин көп түрдүүлүгү бар, бул жетишсиз кам көрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул кырдаалга каршы күрөшүү үчүн өкмөт негизги келишимди киргизет.

Өкмөт ошондой эле «Stappenplan Arbozorg» ишке киргизет. Бул план компаниянын чегинде ден-соолукту жана коопсуздукту камсыздоо схемасын тийиштүү түрдө аткарууга алып келиши керек. Бул планда жалаң гана иш берүүчү эмес, ошондой эле жумушка орношуу боюнча кеңешчи же кызматкерлердин өкүлчүлүгү жана тышкы ден-соолук жана коопсуздук кызматы роль ойношот.

Жаңы мыйзамдар уюмуңуз үчүн кандай кесепеттерге алып келет деп ойлонуп жатасызбы? 13-жылдын 2017-июнунда Социалдык маселелер жана жумуш менен камсыз кылуу министрлиги «Эмгек мыйзамындагы өзгөрүүлөр» санарип инструментин сунуш кылды, анда мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат баракчаларын, документтерди жана анимацияларды таба аласыз.

2017-06-13

Share