Жалпы шарттар: эмнени билишиңиз керек

Веб-дүкөндөн бир нерсени сатып алганда, сиз электрондук жол менен төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ боло электе эле, сизден веб-дүкөндүн жалпы шарттары менен макулдугуңузду билдирген кутучаны белгилөөңүз талап кылынат. Эгер сиз бул кутучаны жалпы жоболорду жана шарттарды окубай туруп белгилесеңиз, анда сиз көпчүлүктүн бирисиз; Аларды эч ким таптакыр окубайт. Бирок, бул опурталдуу. Жалпы шарттарда жагымсыз мазмун камтылышы мүмкүн. Жалпы шарттар жана анын шарттары жөнүндө эмне айтууга болот?

Жалпы шарттар көбүнчө келишимдин кичинекей басылышы деп аталат. Аларда келишим менен коштолгон кошумча эрежелер жана эрежелер камтылган. Голландиянын Граждандык Кодексинде жалпы шарттарга жооп берген эрежелерди табууга болот же алар ачык-айкын көрсөтүлбөйт.

Голландиянын Жарандык Кодексинин 6: 231-беренесинин жалпы шарттары жана шарттары жөнүндө төмөнкүдөй аныктама берилет:

"Бир же көбүрөөк жоболорду бир катар келишимдерге кошула турган формулировкаланган учурларды кошпогондо жоболорду Макулдашуунун негизги элементтери түшүнүктүү жана түшүнүктүү болгондуктан ».

Алгач, искусство. Голландиянын Жарандык кодексинин 6: 231 пунктчасында жазылган жоболор жөнүндө сөз болду. Бирок, электрондук коммерция менен байланышкан 2000/31 / EG Жобонун аткарылышы менен, «жазуу жүзүндө» деген сөз алынып салынды. Демек, оозеки кайрылган жалпы жоболор жана шарттар дагы мыйзамдуу.

Мыйзамда "колдонуучу" жана "каршы тарап" жөнүндө айтылат. Колдонуучу келишимде жалпы жоболорду жана шарттарды колдонгон адам (Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 231 б) пунктчасы. Адатта, бул товарларды саткан адам. Каршы тарап - жазуу жүзүндөгү документке же башка жол менен кол койгон адам, жалпы шарттарды кабыл алгандыгын ырастайт (Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 231-ст.).

Келишимдин негизги аспекттери жалпы шарттардын укуктук чөйрөсүнө кирбейт. Бул аспекттер жалпы шарттардын бөлүгү эмес. Макулдашуу келишимдин маңызын түзгөн учурларда. Эгерде жалпы эрежелер жана шарттар камтылса, алар жараксыз. Негизги аспект келишимдин аспектилерине тиешелүү, ошондуктан аларсыз эч качан келишимге жетишүү ниети ишке ашкан эмес.

Негизги аспекттерден табууга боло турган темалардын мисалдары: соодада жүргөн товар, контрагент төлөп бере турган баа жана сатылган / сатып алынган товарлардын сапаты же саны.

Жалпы шарттарды укуктук жөнгө салуунун максаты үч жолу:

  • Жалпы шарттардын жана жалпы шарттардын, атап айтканда, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн соттук көзөмөлдү күчөтүү.
  • Жалпы шарттардын мазмунун колдонууга жана (кабыл албоого) байланыштуу максималдуу укуктук коопсуздукту камсыз кылуу.
  • Жалпы шарттардын колдонуучулары жана мисалы, керектөөчү уюмдар сыяктуу кызыккан жактардын кызыкчылыктарын өркүндөтүүнү көздөгөн тараптардын ортосундагы диалогго түрткү берүү.

Жалпы шарттарга байланыштуу укуктук ченемдер эмгек келишимдерине, жамааттык эмгек келишимдерине жана эл аралык соода бүтүмдөрүнө жайылтылбай жаткандыгын кабарлоо жакшы.

Жалпы шарттарга байланыштуу маселе сотко берилгенде, колдонуучу өзүнүн көз караштарынын негиздүүлүгүн далилдөөгө милдеттүү. Мисалы, ал жалпы шарттар жана башка келишимдер мурун колдонулгандыгын белгилей алат. Соттун негизги ойу - бул тараптар жалпы шарттарды жана бири-биринен эмнени күтүүгө болот деген маани. Шектүү учурларда, керектөөчү үчүн оң мааниге ээ болгон формулирование басымдуулук кылат (Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 238-ст. 2-ст.).

Колдонуучу каршы тарапка жалпы шарттары жана шарттары жөнүндө кабарлоого милдеттүү (Голландиянын Жарандык кодексинин 6: 234-берене). Ал бул милдеттенмени карама-каршы тарапка өткөрүп берүү менен, жалпы шарттарды сактап кала алат (Голландиянын Граждандык Кодексинин 6-ст. 234: 1-берене). Колдонуучу муну жасагандыгын далилдей алышы керек. Макулдашууга жетише электе, колдонуучу келишим түзүлгөнгө чейин, карама-каршы тарапка жалпы шарттары жана шарттары бар экендигин, мисалы, Соода палатасында же сот администрациясында таап жана окуй тургандыгы жөнүндө кабарлоого милдеттүү (арт. Голландиянын Граждандык Кодексинин 6: 234-беренесинин 1-пункту) же ал суроо менен аларды каршы тарапка жөнөтө алат.

Бул дароо жана колдонуучунун эсебинен жасалышы керек. Андай болбосо сот жалпы шарттарды жараксыз деп табышы мүмкүн (Голландиянын Граждандык Кодексинин 6: 234-берене), эгерде колдонуучу бул талапка негиздүү жооп берсе. Жалпы шарттарга жетүүнү камсыз кылуу электрондук түрдө да жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул искусстводо чечилет. 6: 234 Голландиянын Жарандык Кодексинин 2 жана 3-пункттары. Кандай болбосун, келишим электрондук түрдө түзүлгөндө электрондук камсыздоого жол берилет.

Электрондук камсыздоо учурунда, каршы тарап жалпы шарттарды сактай алышы керек жана аларды окуп чыгууга жетиштүү убакыт берилиши керек. Келишим электрондук түрдө түзүлбөсө, каршы тарап электрондук жобо менен макул болууга тийиш (Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 234-берене).

Жогоруда баяндалган жобо толукбу? Нидерландиянын Жогорку Сотунун (ECLI: NL: HR: 1999: ZC2977: Geurtzen / Kampstaal) чечиминен бул жобо толук болуп чыкты деген тыянак чыгарса болот. Бирок, киргизилген оңдоолор менен Жогорку Сот бул тыянакты жокко чыгарат. Түзөтүүдө, эгерде каршы тарап жалпы шарттарды билсе же билсе деп болжолдонсо, жалпы шарттарды жараксыз деп табуу оптималдуу эмес деп айтылат.

Голландиянын Жарандык кодекси жалпы шарттарда эмне камтылышы керектиги айтылбайт, бирок анда эмне камтылбасын айтылат. Жогоруда айтылгандай, мунун бардыгы келишимдин негизги аспектилери, мисалы, сатып алынган продукт, баасы жана келишимдин узактыгы. Андан тышкары, a кара тизме жана боз тизме негизсиз пункттарды камтыган баалоодо колдонулат (6: 236-берене жана Голландиянын Жарандык кодексинин 6: 237-берене). Компаниянын жана керектөөчүнүн ортосундагы макулдашууларга (B2C) жалпы шарттар колдонулганда кара жана боз тизме колдонула тургандыгын белгилей кетүү керек.

The кара тизме (Голландиянын Граждандык кодексинин 6-ст.) жалпы шарттарга киргизилгенде, мыйзам тарабынан негизсиз деп эсептелген жоболорду камтыйт.

Кара тизмеде үч бөлүм бар:

  1. Каршы тарапты укуктардан жана компетенциялардан ажыраткан жоболор. Буга мисал болуп, аткаруу укугунан ажыратуу (Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 236-берене) же келишимди таркатуу укугун алып салуу же чектөө (Голландиялык Жарандык Кодекстин 6: 236-ст. Б).
  2. Колдонуучуга кошумча укуктарды же компетенцияларды берген эрежелер. Мисалы, колдонуучуга келишим түзүлгөндөн кийин үч айдын ичинде товардын баасын көтөрүүгө мүмкүндүк берген пункт, эгерде каршы тарап тарап мындай учурда келишимди таркатууга жол берилбесе (6: 236-берене Голландиянын Жарандык пунктунун i-пунктчасы). Code).
  3. Ар кандай далилдүү маанидеги ар кандай жоболор (Голландиянын Жарандык кодексинин 6: 236-к.). Мисалы, жазылууну жокко чыгаруунун туура жол-жобосу болбосо, журналга же мезгилдүү басылмаларга жазылууну автоматтык түрдө улантуу (Голландиянын Граждандык кодексинин 6-п. Жана q).

The боз тизме жалпы жоболор жана шарттар (Голландиялык Жарандык Кодекстин 6: 237-берене) жалпы жоболорго жана шарттарга киргизилгенде, негизсиз оорчулук келтирет деген жоболор камтылган. Бул беренелер аныктамага негизсиз оорчулук келтирбейт.

Буга мисал катары колдонуучунун каршы тараптын алдындагы милдеттенмелерин олуттуу чектөөнү камтыган жоболор кирет (Голландиянын Граждандык Кодексинин 6: 237 б), колдонуучуга келишимди аткаруу үчүн адаттан тыш узак мөөнөткө жол берген жоболор ( Голландиянын Жарандык Кодексинин 6: 237-ст.) же Каршы тарапты колдонуучуга караганда узак мөөнөткө жокко чыгаруу мөөнөтүнө милдеттендирген жоболор (Голландиянын Граждандык Кодексинин 6: 237-пункту)).

Байланыш

Бул макаланы окуп чыккандан кийин, суроолоруңуз же комментарийлериңиз болсо, мырзага кайрылсаңыз болот. Максим Ходак, жактоочу Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

Share