Ижарага алынган мүлктү четтетүү

Четке кагуу ижарачы үчүн да, батир берүүчү үчүн да кескин тартип. Акыры, жерди көчүрүп алгандан кийин, ижарачылар ижарага алынган мүлктү бардык буюмдары менен, анын кесепеттери менен таштап кетүүгө аргасыз болушат. Эгерде ижарачы ижара келишими боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаса, жалдоочу жайдан чыгарууну башташы мүмкүн. Четтетүү мыйзам менен так жөнгө салынбаса да, бул процедурага катуу эрежелер колдонулат.

Куугунтуктоону улантуу үчүн, үй ээси соттон көчүрүү жөнүндө буйрук алышы керек. Бул сот буйругу ижарага алынган мүлктү сот тарабынан аныкталган күндөн тартып чыгарууга уруксатты камтыйт. Эгерде ижарачы көчүрүү буйругу менен макул болбосо, ижарачы бул сот чечимине каршы даттанууга укуктуу. Даттануу берүү, адатта, соттун буйругунун күчүн токтото турат жана апелляциялык сот бул туурасында чечим чыгармайынча, иштен четтетилет. Бирок, эгерде жерди көчүрүү тартиби сот тарабынан күчүнө кирген деп табылса, ижарачынын даттануусу токтоп калууга алып келбейт жана ижарага алуучу жерди көчүрүп кете берет. Эгерде апелляциялык сот жерди көчүрүп салуу жөнүндө башка чечим чыгарса, иш-чаралардын мындай жүрүшү батир ээсине коркунуч туудурат.

Ижарага алынган мүлктү четтетүү

Сот жерди көчүрүүгө уруксат бергенге чейин, ижарачы ижара келишимин бузган болушу керек. Ижара берүүчү төмөндөгү ыкмалар менен токтотулушу мүмкүн:

Кыйроо. Токтотуунун ушул ыкмасы үчүн, ижарачынын тиешелүү ижара келишиминен алган милдеттенмелерин аткарууда кемчиликтер болушу керек, башкача айтканда дефолт. Эгерде ижарачы, мисалы, ижара акысы болсо же мыйзамсыз кыйынчылыктарга алып келсе. Ижарачынын кемчилиги ижара келишимин бузуу негиздүү болушу үчүн жетиштүү болушу керек. Эгерде ижарага алынган мүлк турак жайга же орто бизнес мейкиндигине тиешелүү болсо, ижарачы таркатуу сот тартибинде гана жүргүзүлүшү мүмкүн деген мааниде коргоого ээ болот.

жокко чыгаруу. Бул токтотуунун дагы бир жолу. Ижара берүүчү бул контекстте канааттандырган талаптар ижарага алынган мүлктүн түрүнө жараша болот. Эгерде ижарага алынган мүлк турак жай аянтына же орто бизнес мейкиндигине тиешелүү болсо, ижарачы коргоонун пайдасын жокко чыгаруу ушул Мыйзамдын 7: 274 жана 7: 296-статьяларында айтылган бир катар толук негиздерде гана жүзөгө ашырылат. Голландиянын Жарандык кодекси. Эки учурда тең пайдаланышы мүмкүн болгон негиздердин бири, мисалы, ижарага алынган мүлктү тез арада жеке пайдалануу. Мындан тышкары, ар кандай башка формалдуулуктар, мисалы, мөөнөттөр, жер ээлери тарабынан сакталышы керек.

Ижарага алынган мейманкана турак жайдан же орто бизнес мейкиндигинен башка, башкача айтканда, 230а бизнес мейкиндигинен башка жерби? Андай учурда, ижарачы жогоруда айтылган ижара коргоосунан пайдаланбайт жана ижарага берүүчү ижара келишимин бир аз тез жана оңой эле бузушу мүмкүн. Бирок, бул эч кандай жол менен чыгарылбайт. Акыр-аягы, 230a деп аталган бизнес мейкиндигинин ижарачысы укугу бар лууда коргоо Голландиянын Жарандык Кодексинин 230a-беренесине ылайык, ижарачы көчүрүү мөөнөтүн максималдуу бир жылга узартуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүүдөн кийин эки айдын ичинде узартууну талап кыла алат. Мындай өтүнүч, ижарага алынган мейкиндикти таштап кеткен же бош калган ижарачыга дагы берилиши мүмкүн. Эгерде ижарачы көчүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылса, анда өтүнүчтү баалоо кызыкчылыктардын балансында болот. Эгерде ижарачынын таламдары көчүп кетүүдөн улам олуттуу зыян келтирсе жана ижарага алынган мүлктү пайдалануу үчүн жер берүүчүнүн кызыкчылыктарынан ашып кетсе, сот бул өтүнүчтү канааттандырат. Эгерде сот өтүнүчтү четке кагса, ижарачыга бул чечимге каршы эч кандай даттануу же кассация берилбейт. Эгерде сот Голландиянын Жарандык Кодексинин 230а беренесин туура эмес колдонсо же колдонбосо, анда бул башкача болот.

Эгерде батир берүүчү көчүрүү жол-жобосундагы бардык керектүү кадамдарды туура аткарса жана сот ижарага алынган мүлктү чыгарып салууга уруксат берсе, бул ижарага алуучу өзү да чыгып кетиши мүмкүн дегенди билдирбейт. Эгер андай болсо, ижарачы ижарачыга карата мыйзамсыз иш-аракет жасашы мүмкүн, ошондуктан ижарачы бул учурда компенсация талап кыла алат. Соттун уруксаты менен, ижарага алынган мүлк ижарага берилиши мүмкүн. Бул жерди ижарага берүү үчүн сот приставын жалдоого тийиш. Сот приставы ижарачыга ижарага алынган мүлктү таштап кетүүгө акыркы мүмкүнчүлүк берүү менен ижарачыга көчүрүү буйругун аткарат. Эгерде ижарачы муну жасабаса, иш жүзүндө көчүрүүгө кеткен чыгымды ижарачы көтөрөт.

Көчүрүү процедурасы боюнча суроолоруңуз барбы же сизге юридикалык жардам керекпи? Байланышыңыз Law & More. Биздин адвокаттар ижара укугу жаатындагы эксперттер жана сизге көчүрүү процедурасында кеңеш жана / же жардам көрсөтүүгө кубанычта.

Share