Европа Комиссиясы ортомчулардан курулуштар жөнүндө кабардар болушун каалайт ...

Европа Комиссиясы ортомчулардан алардын кардарлары үчүн түзүп жаткан салыктарды төлөбөгөн курулуштар жөнүндө кабардар болушун каалайт.

Өлкөлөр көбүнчө салык консультанттары, бухгалтерлер, банктар жана адвокаттар (ортомчулар) өз кардарлары үчүн түзүүчү трансулуттук бюджеттик курулуштардан улам салыктык кирешелерин жоготушат. Ачыктыкты жогорулатуу жана салык органдарынын салыктарды төлөөсүнө мүмкүнчүлүк берүү үчүн, Европа Комиссиясы 1-жылдын 2019-январынан баштап, ушул ортомчулар өзүлөрүнүн кардарлары тарабынан ишке киргизилгенге чейин ошол курулуштар жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү деп болжолдойт. Бериле турган документтер ЕС маалымат базасында салык органдарына жеткиликтүү болот. Эрежелер ар тараптуу: алар бардык ортомчуларга, бардык курулуштарга жана бардык өлкөлөргө тиешелүү. Ушул жаңы эрежелерди сактабаган ортомчуларга санкция берилет. Сунуш Европа Парламентине жана Кеңешке жактыруу үчүн сунушталат.

2017-06-22

Share