Европа Комиссиясы ортомчулардан курулуштар жөнүндө маалымат алышын каалайт…

Европа Комиссиясы ортомчулардан алардын кардарлары үчүн түзүп жаткан салыктарды төлөбөгөн курулуштар жөнүндө кабардар болушун каалайт.

Салык консультанттары, бухгалтерлер, банктар жана юристтер (ортомчулар) өз кардарлары үчүн түзгөн трансулуттук фискалдык курулуштардан улам өлкөлөр салык кирешелерин жоготушат. Ачык-айкындуулукту жогорулатуу жана салык органдары тарабынан салыктарды накталай акчага айландыруу үчүн, Европа Комиссиясы 1-жылдын 2019-январынан баштап, аталган ортомчулар өз кардарлары тарабынан жүзөгө ашырылганга чейин, ошол курулуштар жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү болушун сунуш кылат. Бериле турган документтер ЕС базасында салык органдары үчүн жеткиликтүү болот.

Эрежелер ар тараптуу

Алар бардык ортомчуларга, бардык курулуштарга жана бардык өлкөлөргө тиешелүү. Ушул жаңы эрежелерди сактабаган ортомчуларга санкция берилет. Сунуш Европа Парламентине жана Кеңешине бекитүү үчүн сунушталат.

Share