Соода жашыруун сырларды коргоо жөнүндө Голландиянын Мыйзамы

Жумушка орноштурган ишкерлер көп учурда ушул кызматкерлер менен купуя маалымат бөлүшүп турушат. Бул рецепт же алгоритм сыяктуу техникалык маалыматтарга же кардарлардын базалары, маркетинг стратегиялары же бизнес-пландар сыяктуу техникалык эмес маалыматтарга тиешелүү. Бирок, сиздин кызматкер атаандаштын компаниясында иштей баштаганда, бул маалымат менен эмне болот? Бул маалыматты коргой аласыңбы? Көпчүлүк учурларда, кызматкер менен ачыкка чыкпаган келишим түзүлөт. Негизинен, бул келишим сиздин купуя маалыматыңыз ачыкка чыкпай тургандыгын кепилдейт. Үчүнчү жактар ​​сиздин соода сырларыңызга колун тийгизсе эмне болот? Бул маалыматты уруксатсыз жайылтуунун же пайдалануунун алдын алуу мүмкүнчүлүктөрү барбы?

Соода сырлары

23-жылдын 2018-октябрынан тартып соода сырлары бузулган (же тобокелге салынган) чараларды көрүү жеңилирээк болуп калды. Себеби ушул датада соода сырларын коргоо жөнүндө Голландиянын Мыйзамы күчүнө кирди. Ушул мыйзамды киргизгенге чейин, Голландиянын мыйзамында соода сырларын коргоо жана бул сырларды бузууга каршы аракет кылуу каражаттары камтылган эмес. Соода жашыруун сырларды коргоо жөнүндө Голландиянын мыйзамына ылайык, ишкерлер ачыкка чыкпаган келишимдин негизинде купуялуулукту сактоого милдеттенген тарапка каршы гана эмес, ошондой эле купуя маалыматты алган жана аны жасоону каалаган үчүнчү жактарга каршы чыгышы мүмкүн. бул маалыматты колдонуу. Судья айып салынуучу шартта купуя маалыматты колдонууга же жайылтууга тыюу сала алат. Ошондой эле, коммерциялык сырды пайдалануу менен өндүрүлгөн продукциянын сатылбашы үчүн чараларды көрүүгө болот. Демек, Голландиянын коммерциялык сырды коргоо мыйзамы ишкерлерге алардын купуя маалыматтарынын купуя сакталышына кошумча кепилдик берет.

Share