Голландиянын Жогорку Квалификациялуу Мигранттардын Схемасы 2018

Голландиянын эмгек рыногу барган сайын эл аралык болуп баратат. Голландиялык уюмдарда жана ишканаларда эл аралык кызматкерлердин саны өсүүдө. Европа Бирлигинин чегинен тышкары адамдар үчүн жогорку билимдүү мигрант катары Нидерландга барууга болот. Бирок жогорку билимдүү мигрант деген эмне? Жогорку квалификациялуу мигрант - бул биздин билимге негизделген экономикабызга салым кошуу үчүн Нидерландга кирүүнү каалаган ЕС жана Швейцариядан тышкары өлкөнүн жараны болгон жогорку билимдүү чет элдик.

Жогорку квалификациялуу мигрантты жалдоо үчүн кандай шарттар бар?

Эгер иш берүүчү жогорку квалификациялуу мигрантты Нидерландияга алып келүүнү кааласа, иш берүүчү таанылган референт болушу керек. Таанылган референт болуу үчүн, иш берүүчү иммиграция жана натурализация кызматына (IND) кайрылуусу керек. Андан кийин IND жумуш берүүчү таанылган референт катарында квалификацияланабы же жокпу, чечет. Референт катары таануу бизнестин IND тарабынан ишенимдүү өнөктөш болуп саналгандыгын билдирет. Таануунун ар кандай артыкчылыктары бар:

  • Жумуш берүүчү жогорку квалификациялуу мигрант үчүн тездетилген кабыл алуу жол-жобосун колдоно алат. Үч-беш айдын ордуна IND эки жуманын ичинде өтүнүч боюнча чечим кабыл алууну көздөйт. Жашоого жана иштөөгө уруксат керек болсо, бул жети жума болот.
  • Иш берүүчү INDге аз документтерди жөнөтүшү керек. Көп учурда жекече билдирүү жетиштүү болот. Бул жерде иш берүүчү чет өлкөлүк кызматкердин Нидерландга кириши жана жашашы үчүн бардык шарттарды аткаргандыгын билдирет.
  • Жумуш берүүчүнүн INDда туруктуу байланыш түйүнү бар.
  • Жумуш берүүчү IND тарабынан референт катары таанылышы керек болгон шарттан тышкары, иш берүүчү үчүн эмгек акынын минималдуу шарты дагы бар. Бул голландиялык жумуш берүүчү тарабынан европалык эмес жумушчуга төлөнө турган эмгек акынын минималдуу өлчөмүнө тиешелүү.

Голландиянын Жогорку Квалификациялуу Мигранттардын Схемасы 2018

 

Жыл сайын ушул минималдуу эмгек акы Борбордук статистика агенттиги жарыялаган жамааттык эмгек келишими боюнча эмгек акынын индекстеринин негизинде Социалдык иштер жана жумуштуулук министрлиги тарабынан 1-январдан баштап күчүнө кирет. Бул жылдык өзгөртүүлөрдүн укуктук негизи - келгиндерди ишке орноштуруу жөнүндө мыйзамдын 1-пунктунун 4-пункту.

1-жылдын 2018-январына карата эмгек акы төлөөнүн минималдуу жаңы шарттары бар, жумушчулар жогорку квалификациялуу мигранттар схемасын колдоно алышы керек. Борбордук статистика агенттигинин маалыматына ылайык, суммалар 1.85-жылга салыштырмалуу 2017% га көбөйгөн.

Share