Ажырашуу жана ата-эненин камкордугу. Эмне билүү керек?

Сиз үй-бүлөңүзбү же катталган өнөктөштүгүңүз барбы? Андай болсо, биздин мыйзам 1: 247 BW боюнча, балдарды тарбиялоо жана ата-энелердин принцибине негизделген. Жыл сайын 60,000 бала ата-энесинен ажырашууга туш болушат. Бирок ажырашкандан кийин да, балдары бирдей камкордукка жана тарбиялоого укуктуу, ата-энелер да, биргелешип багып алган ата-энелер да бул ыйгарым укукту Голландиянын Жарандык Кодексинин 1: 251-беренесине ылайык биргелешип колдонууну улантышат. Өткөндөн айырмаланып, ата-энелер биргелешип ата-энелердин ыйгарым укуктарын аткарышат.

Ажырашуу жана ата-эненин камкордугу. Эмне билүү керек?

Ата-эненин камкордугу ата-энелердин алардын жашы жете элек балдарын тарбиялоого жана багууга байланыштуу укуктары менен милдеттеринин жыйындысы катары мүнөздөлүшү мүмкүн жана төмөнкү аспектилерге тиешелүү: жашы жете элек адамга, анын мүлкүн тескөөгө жана жарандык актылардагы өкүлчүлүккө. жана соттон тышкары. Тагыраак айтканда, ал ата-эненин инсандыгын, акыл-эс жана ден-соолугун чыңдоо жана баланын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти камтыйт, бул ар кандай психикалык же физикалык зомбулукту колдонууга жол бербейт. Мындан тышкары, 2009-жылдан баштап камкордукка алуу ата-эненин балага жана башка ата-эненин ортосундагы байланышты өркүндөтүүгө милдеттендирет. Акыр-аягы, мыйзам чыгаруучу баланын ата-энеси менен да жекече байланышта болушун эң жакшы деп эсептейт.

Ошентсе да, ажырашкандан кийин ата-эненин ыйгарым укуктарын улантуу жана ата-энелердин бири менен жекеме-жеке байланышуу мүмкүн болбогон жагдайлар бар. Ошондуктан Голландиянын Жарандык Кодексинин 1: 251a беренесинде, ажырашкандан кийин, соттон баланы ажырашкандан кийин бир ата-энеге биргелешип камкордукка коюуну талап кылуу мүмкүнчүлүгү камтылган. Бул өзгөчө кырдаал болгондуктан, сот эки себеп менен гана ата-энелик ыйгарым укукту берет:

  1. эгерде баланын ата-энелеринин арасында камалып же жоголуп кетүү коркунучу бар болсо жана жакынкы келечекте жетиштүү өркүндөтүлөт деп күтүлбөсө, же
  2. эгерде баланын кызыкчылыгы үчүн камкордукту өзгөртүү керек болсо.

Биринчи критерий

Биринчи критерий сот практикасында иштелип чыккан жана бул критерийдин аткарылышына баа берүү өтө касюстикалык. Мисалы, ата-энелердин ортосунда жакшы байланыштын жоктугу жана ата-энелердин жеткиликтүүлүк келишимин жөнөкөй аткарбаганы, баланын кызыкчылыгы үчүн, ата-энелик ыйгарым укук ата-эненин бирине жүктөлүшү керек дегенди билдирбейт. [1] Байланыштын ар кандай формалары таптакыр жок болгон учурларда биргелешкен камактан алып салуу жана ата-энелеринин бирине жалгыз камкордукка алуу жөнүндө өтүнүчтөр [2], олуттуу үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, артынан аңдып, коркутуп-үркүтүүлөр [3] же анда камкор ата-эне башка ата-энеден ырааттуу нааразы болгон [4]. Экинчи критерий боюнча, жүйөлөштүрүү баланын кызыкчылыгы үчүн бир баштуу ата-эненин ыйгарым укугу керек деген жетиштүү фактылар менен тастыкталууга тийиш. Бул критерийдин мисалы, бала жөнүндө маанилүү чечимдерди кабыл алууга аргасыз болушат жана ата-энелер жакынкы келечекте бала жөнүндө кеңеш ала алышпайт жана чечим кабыл алууну талаптагыдай жана ыкчам жүргүзүшөт, бул болсо баланын кызыкчылыгына каршы келет. [5] Жалпысынан алганда, сот ажырашуудан кийинки биринчи мезгилде биргелешип камоону бир баштуу камакка алууну каалабайт.

Ажырашкандан кийин, балдарыңызга гана ата-энеңиздин бийлигин каалайсызбы? Андай учурда, сиз ата-энелик ыйгарым укукту сотко берүү жөнүндө өтүнүч менен сот ишин козгоп башташыңыз керек. Кайрылууда сиз баланын камкордугун гана каалаган себебин камтышы керек. Бул процедура үчүн адвокат талап кылынат. Сиздин адвокатыңыз суроо-талапты даярдайт, кайсы кошумча документтерди тиркөө керектигин аныктайт жана суранычты сотко берет. Эгерде камкордукка алуу жөнүндө өтүнүч кат берилсе, анда башка ата-энеге же башка кызыкдар жактарга бул өтүнүчкө жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Бир жолу сотто ата-энелик ыйгарым укукту берүү тартиби узак убакытка созулушу мүмкүн: иштин татаалдыгына жараша, кеминде 3 айдан 1 жылга чейин.

Чыр-чатактын олуттуу учурларында, судья, адатта, Балдарды багуу жана коргоо кеңешинен тергөө жүргүзүп, кеңеш берүүсүн суранат (DCCP 810-ст.). Эгерде кеңеш соттун талабы боюнча тергөө ишин козгой турган болсо, анда аныктамасы боюнча соттук териштирүү создуктурулат. Балдарды багуу жана коргоо кеңеши тарабынан жүргүзүлгөн териштирүүнүн максаты ата-энелердин баланын кызыкчылыгына кам көрүү жөнүндөгү конфликтин чечилишине көмөктөшүү. Эгерде бул 1 жуманын ичинде натыйжага алып келбесе, кеңеш керектүү маалыматтарды чогултуп, кеңеш берет. Кийинчерээк, сот ата-энелердин ыйгарым укуктарын алуу жөнүндө өтүнүчтү канааттандырып же четке кагышы мүмкүн. Судья, адатта, эгерде ал суралган шарттар аткарылды деп эсептесе, камакка алуу жөнүндө өтүнүчкө каршы эмес жана камкордукка алуу баланын кызыкчылыгына ылайык келсе, өтүнүчтү канааттандырат. Башка учурларда, судья өтүнүчтү четке кагат.

At Law & More ажырашуу сиз үчүн эмоционалдык жактан кыйын мезгил экендигин түшүнүп жатабыз. Ошол эле учурда, ата-энелердин балдарыңарга болгон бийлиги жөнүндө ойлонуп көргөнүң дурус. Абалды жана варианттарды жакшы түшүнүү маанилүү. Law & More сиздин юридикалык абалыңызды аныктоого жардам берет жана эгер кааласаңыз, жалгыз ата-энелик ыйгарым укукту алуу үчүн арызыңызды колуңуздан алат. Жогоруда сүрөттөлгөн кырдаалдардын биринде өзүңүздү тааныйсызбы, балаңызды камкордукка алган жалгыз ата-эне болгуңуз келеби же башка суроолоруңуз барбы? Сураныч, адвокаттарга кайрылыңыз Law & More.

[1] HR 10 сентябрь 1999, ECLI: NL: HR: 1999: ZC2963; HR 19 апрель 2002, ECLI: NL: PHR: 2002: AD9143.

[2] HR 30 сентябрь 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ8782.

[3] Hof's Hertogenbosch 1 март 2011, ECLI: NL: GHSGR: 2011: BP6694.

[4] HR 9 июль 2010 ECLI: NL: HR: 2010: BM4301.

[5] Hof Амстердам 8 август 2017, ECLI: NL: GHAMS: 2017: 3228.

Share