Компаниянын директорун кызматтан алуу

Кээде бир компаниянын директору кызматтан кетет. Директорду кызматтан кетирүү жолу анын юридикалык абалынан көз каранды. Компаниянын ичинде директорлордун эки түрүн ажыратууга болот: мыйзамдуу жана титулдук директорлор.

Айырмасы

A уставдык директор компаниянын ичинде атайын укуктук абалга ээ. Бир жагынан алганда, ал акционерлердин жалпы чогулушу же Байкоочу кеңеш тарабынан мыйзамга же ассоциациянын жобосуна ылайык дайындалган жана компаниянын өкүлү катары ыйгарым укуктуу компаниянын расмий директору болуп саналат. Экинчи жагынан, ал эмгек келишиминин негизинде компаниянын кызматкери болуп дайындалат. Мыйзамдуу директор компанияда иштейт, бирок ал "кадимки" кызматкер эмес.

Компаниянын директорун кызматтан алуу

Уставынан айырмаланып, a титулдук директор компаниянын расмий директору эмес жана ал бир гана директор, анткени анын кызмат орду ушундай аталат. Көбүнчө титулдук директор "менеджер" же "вице-президент" деп да аталат. Титулдук директор Акционерлердин Жалпы чогулушу же Байкоочу Кеңеш тарабынан дайындалбайт жана ал компаниянын атынан чыгууга автоматтык түрдө ыйгарым укук берилбейт. Ага бул үчүн уруксат берилиши мүмкүн. Титулдук директорду жумуш берүүчү дайындайт, демек, компаниянын "катардагы" кызматкери.

Жумуштан бошотуу ыкмасы

Үчүн уставдык директор мыйзамдуу түрдө бошотулушу үчүн, анын корпоративдик жана жумушчу мамилелери токтотулушу керек.

Корпоративдик мамилени токтотуу үчүн, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун же Байкоочу Кеңешинин мыйзамдуу күчүнө ээ чечими жетиштүү. Кантсе дагы, мыйзамдын негизинде, ар бир мыйзамдуу директор дайындоо укугу бар жак тарабынан ар дайым кызматтан четтетилиши жана бошотулушу мүмкүн. Директор иштен бошотулганга чейин, Жумушчулар Кеңешинен кеңеш суралышы керек. Мындан тышкары, компания кызматтан бошотуу үчүн негиздүү негизге ээ болушу керек, мисалы, кызмат ордун ашыкча кылат, акционерлер менен эмгек мамилелеринин бузулушу же директордун жумушка жараксыздыгы. Акыры, корпоративдик мыйзамдарга ылайык, кызматтан бошотулган учурда төмөнкү расмий талаптарды сактоо керек: акционерлердин жалпы чогулушунун анык чакырылышы, директордун акционерлердин жалпы чогулушунда угулушу жана акционерлердин жалпы чогулушуна акционерлердин жалпы чогулушуна кеңеш берүү кызматтан бошотуу жөнүндө чечим.

Эмгек мамилелерин токтотуу үчүн компания адатта жумуштан бошотуу үчүн негиздүү негизге ээ болушу керек жана UWV же сот мындай жүйөлүү негиз бар экендигин аныктайт. Ошондо гана иш берүүчү кызматкер менен эмгек келишимин мыйзамдуу түрдө буза алат. Бирок, бул процедурадан четтөө мыйзамдуу директорго карата колдонулат. Мыйзамдуу директорду кызматтан бошотуу үчүн жүйөлүү негиз талап кылынса да, иштен бошотуунун алдын-ала сыноосу колдонулбайт. Демек, уставдык директорго байланыштуу, анын негизинен, корпоративдик мамилелердин токтотулушу, эгерде жокко чыгарууга тыюу салуу же башка макулдашуулар колдонулбаса, эмгек мамилелеринин токтотулушуна алып келет.

Уставынан айырмаланып, a титулдук директор бир гана кызматкер. Демек, ага жумуштан бошотуунун "кадимки" эрежелери колдонулат жана ошондуктан ал кызматтан бошотуудан мыйзамдуу директорго караганда жакшы коргоого ээ болот. Жумуш берүүчү жумуштан бошотууга киришиши керек болгон себептер, титулдук директорго карата алдын-ала текшерилген. Компания титулдук директорду кызматтан кетирүүнү каалаганда, төмөнкү жагдайлар болушу мүмкүн:

  • өз ара макулдашуу боюнча кызматтан бошотуу
  • жумуштан бошотуу UWV уруксаты менен
  • токтоосуз бошотуу
  • райондук сот тарабынан кызматтан бошотуу

Кызматтан бошотууга каршы оппозиция

Эгерде компанияда иштен бошотуу үчүн жүйөлүү негиздер болбосо, устав жогорку директордон ак ниеттүү компенсация талап кыла алат, бирок титулдук директордон айырмаланып, эмгек келишимин калыбына келтирүүнү талап кыла албайт. Мындан тышкары, жөнөкөй кызматкер сыяктуу эле, мыйзамдуу директор өтмө акыга укуктуу. Өзүнүн өзгөчө абалын эске алуу менен жана титулдук директордун позициясына карама-каршы, мыйзамдуу директор кызматтан бошотуу чечимине расмий жана негиздүү негизде каршы чыгышы мүмкүн.

Кызматтан бошотуунун негиздүүлүгүнө олуттуу негиздер бар. Директор жумуштан бошотуу жөнүндө чечим эмгек келишимин бузуу жөнүндө мыйзамда каралган нерселерди жана тараптар макулдашкан шарттарды эске алуу менен, негиздүүлүктү жана акыйкаттыкты бузгандыгы үчүн жокко чыгарылышы керек деп ырасташы мүмкүн. Бирок, мыйзамдуу директордун мындай аргументи ийгиликке алып келет. Жумуштан бошотуу чечиминин расмий кемчилигине даттануу, ал үчүн ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Акционерлердин жалпы чогулушунун чечимдерин кабыл алуу процессине расмий негиздер кирет. Эгерде расмий эрежелер сакталбаса, расмий ката Акционерлердин жалпы чогулушунун чечимин жокко чыгарууга же жокко чыгарууга алып келиши мүмкүн. Натыйжада, устав эч качан иштен бошотулган деп эсептелиши мүмкүн жана компания олуттуу эмгек акы талап кылышы мүмкүн. Буга жол бербөө үчүн, кызматтан бошотуу жөнүндө чечимдин расмий талаптары аткарылышы керек.

At Law & More, директордун кызматтан бошотулушу компанияга да, директордун өзүнө да чоң таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан биз жеке жана натыйжалуу мамиле жасайбыз. Биздин юристтер эмгек жана корпоративдик укук жаатындагы эксперттер, ошондуктан сизге ушул процесстин жүрүшүндө юридикалык колдоо көрсөтүлөт. Ушуну каалайсызбы? Же башка суроолор барбы? Андан кийин байланышыңыз Law & More.

Share