Директордун кызыкчылыктарынын кагылышы

Компаниянын директорлору ар дайым компаниянын кызыкчылыгын жетекчиликке алышы керек. Эгер директорлор жеке кызыкчылыктарын камтыган чечимдерди кабыл алышы керек болсочу? Мындай кырдаалда кандай кызыкчылык үстөмдүк кылат жана режиссер эмне кылышы керек?

Режиссердун кызыкчылыктардын кагылышы Image

Кызыкчылыктардын кагылышы качан болот?

Компанияны башкарууда директорлор кеңеши кээ бир директорлорго артыкчылык берген чечим кабыл алышы мүмкүн. Директор катары компаниянын кызыкчылыгын эмес, жеке кызыкчылыгын ойлошуңуз керек. Эгерде директорлор кеңешинин чечими менен директор жеке өзүнө пайда алып келсе, дароо көйгөй жаралбайт. Эгерде бул жеке кызыкчылык компаниянын кызыкчылыгына каршы келсе, анда бул башкача. Мындай учурда директор отурумдарга жана чечим кабыл алууга катыша албайт.

Брюиль окуясында, Жогорку Сот эгер директор компаниянын жана анын туунду ишканасынын кызыкчылыгын бүтүндөй жана калыс директор күтүп тургандай кылып коргой албаса, анда кызыкчылыктардын кагылышы бар деп чечим чыгарган. жеке кызыкчылыктын же юридикалык жакка параллел эмес башка кызыкчылыктын болушу. [1] Кызыкчылыктардын кагылышы бар экендигин аныктоодо иштин бардык тиешелүү жагдайлары эске алынышы керек.

Режиссер ар кандай деңгээлде иш алып барганда, кызыкчылыктардын сапаттуу кагылышуусу болот. Мисалы, компаниянын директору ошол эле учурда компаниянын контрагенти болуп турганда, анткени ал дагы башка юридикалык жактын директору болуп саналат. Андан кийин директор бир нече (карама-каршылыктуу) кызыкчылыктарды чагылдырышы керек. Эгерде таза сапаттык кызыкчылык болсо, анда кызыкчылыктар кагылышуу эрежелерине кирбейт. Кызыкчылык режиссердун жеке кызыкчылыгы менен айкалышпаса, мындай болот. Буга эки топтук компаниялар келишим түзгөнү мисал боло алат. Эгерде директор эки компаниянын тең директору болсо, бирок (n) (кыйыр) акционер болбосо же башка жеке кызыкчылыгы болбосо, анда кызыкчылыктардын сапаттуу кагылышы болбойт.

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун кесепеттери кандай болот?

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун кесепеттери эми Голландиянын Жарандык кодексинде аныкталды. Эгерде директор компаниянын жана анын туунду ишканасынын кызыкчылыгына каршы келген түз же кыйыр жеке кызыкчылыгы болсо, кеңешүүгө жана чечим кабыл алууга катыша албайт. Эгерде жыйынтыгында кеңештин чечими кабыл алынбаса, анда байкоочу кеңеш чечим кабыл алат. Байкоочу кеңеш жок болгон учурда, эгерде мыйзамда башкача каралбаса, чечим жалпы чогулуш тарабынан кабыл алынат. Бул жобо 2-бөлүмгө киргизилген: мамлекеттик чектелген компания (NV) үчүн 129-пункт 6 жана Нидерландиянын Жарандык кодексинин жеке чектелген компания (BV) үчүн 2: 239, 6-пункт.

Ушул макалалардан мындай кызыкчылыктардын кагылышуусу режиссерго таандык деп тыянак чыгарууга болбойт. Ошондой эле аны ушундай абалда калгандыгы үчүн күнөөлөөгө болбойт. Макалаларда гана директор кеңешүүгө жана чечим кабыл алуу процессине катышуудан баш тартуусу керектиги жазылган. Демек, жазага же кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алууга алып келген жүрүм-турум эрежелери эмес, кызыкчылыктар кагылышы болгондо режиссер кандай иш-аракет кылышы керектигин көрсөткөн жүрүм-турум эрежелери гана. Кеңешмелерге жана чечимдерди кабыл алууга катышууга тыюу салуу тиешелүү директордун добуш бере албай тургандыгын билдирет, бирок ал директорлор кеңешинин жыйналышына чейин же директорлор кеңешинин күн тартибине киргизилгенге чейин маалымат сурай алат. Бирок, ушул беренелерди бузуу, Голландиянын Жарандык кодексинин 2:15-беренесинин 1-пунктунун XNUMX-пунктуна ылайык, токтомду жокко чыгарат. Бул макалада, эгерде алар чечимдерди түзүүнү жөнгө салган жоболор менен карама-каршы келсе, анда алар жараксыз деп табылат. Жокко чыгаруу боюнча иш-чараны жобону сактоого негиздүү кызыкчылыгы бар ар бир адам козгой алат.

Бул кармануу милдети гана эмес, колдонулат. Директор ошондой эле өз убагында кабыл алынган чечим боюнча кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө маалыматты башкармага берет. Мындан тышкары, Нидерландиянын Жарандык кодексинин 2: 9-беренесинен, кызыкчылыктардын кагылышы акционерлердин жалпы чогулушуна да билдирилиши керек экендиги келип чыгат. Бирок мыйзамда отчет берүү милдети качан аткарылгандыгы так көрсөтүлгөн эмес. Демек, бул жөнүндө жобону мыйзамга же башка жерге киргизүү сунушталат. Мыйзам чыгаруучунун ушул мыйзамдардагы максаты - компанияны директордун жеке кызыкчылыктарынын таасири астында калуу коркунучунан сактоо. Мындай кызыкчылыктар компаниянын зыян тартышына алып келет. Голландиянын Граждандык кодексинин 2: 9-бөлүмү - директорлордун ички жоопкерчилигин жөнгө салат - жогорку босого. Директорлор олуттуу күнөө жасаган учурда гана жооп беришет. Мыйзамдык же мыйзамдык кызыкчылыктардын кагылышуу эрежелерин сактабоо олуттуу жагдай болуп саналат, бул негизинен директорлордун жоопкерчилигине алып келет. Чыр-чатак болгон директор жеке өзү катуу жемелениши мүмкүн жана ошондуктан, негизинен, компания жооптуу болот.

Кызыкчылыктар кагылышынын өзгөртүлгөн эрежелери болгондуктан, мындай кырдаалда жөнөкөй өкүлчүлүктүн эрежелери колдонулат. Голландиянын Жарандык кодексинин 2: 130 жана 2: 240 бөлүмдөрү бул жагынан өзгөчө мааниге ээ. Экинчи жагынан, кызыкчылыктардын кагылышуу эрежелеринин негизинде кеңешүүгө жана чечим кабыл алууга катышууга тыюу салынган директор, чечимди ишке ашырган укуктук актыларда компаниянын атынан чыгууга укуктуу. Эски мыйзамга ылайык, кызыкчылыктардын кагылышы өкүлчүлүктүн ыйгарым укуктарын чектөөгө алып келген: ал директорго компаниянын атынан чыгууга тыюу салынган.

жыйынтыктоо

Эгерде режиссердун кызыкчылыгы карама-каршы келсе, анда ал кеңешип, чечим кабыл алуудан алыс болушу керек. Бул анын жеке кызыкчылыгы же компаниянын кызыкчылыгына параллель келбеген кызыкчылыгы болсо. Эгерде директор калыс калуу боюнча милдеттенмени аткарбаса, анда ал компаниянын директору катары жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Андан тышкары, чечимди буга негиздүү кызыкдар болгон ар бир адам жокко чыгара алат. Кызыкчылыктардын кагылышына карабастан, директор компаниянын атынан чыгышы мүмкүн.

Кызыкчылыктардын кагылышы бар же жок экендигин аныктоо кыйынга турабы? Же кызыкчылыктын бар экендигин ачыкка чыгарып, кеңешке билдирүү керектигинен күмөн санайсызбы? Корпоративдик укук боюнча юристтерден сураңыз Law & More сага маалымат берүү. Биргелешип, кырдаалды жана мүмкүнчүлүктөрдү баалай алабыз. Ушул анализдин негизинде сизге кийинки кийинки кадамдар боюнча кеңеш бере алабыз. Ошондой эле, бардык процесстер учурунда сизге кеңеш жана жардам бергенге кубанычтабыз.

[1] HR 29 июнь 2007, NJ 2007/420; Jor 2007/169 (Бруил).

Share