Компаниянын баасын аныктоо: Муну кандай кыласыз?

Сиздин бизнестин баасы кандай болот? Эгерде сиз сатып алгыңыз, саткыңыз келсе же сиздин компанияңыздын кандай иштеп жаткандыгын билгиңиз келсе, анда бул суроонун жообун билүү пайдалуу. Акыр-аягы, компаниянын баасы иш жүзүндө төлөнгөн акыркы баа менен бирдей эмес, бирок бул баа жөнүндө сүйлөшүүлөрдүн башталышы. Бирок бул суроонун жообуна кантип жетиштиңиз? Ар кандай методдор бар. Негизги ыкмалар төмөндө талкууланат.

Компаниянын баасын аныктоо: Муну кандай кыласыз?

Таза активдердин наркын аныктоо

Активдин таза наркы - бул компаниянын өздүк капиталынын наркы жана ал бардык милдеттенмелерди же карыздарды алып салган имараттар, машиналар, запастар жана акча каражаттары сыяктуу бардык активдердин наркын алып салуу жолу менен эсептелет. Ушул эсептөөнүн негизинде, учурда компаниянын иш жүзүндө эмнеге арзый тургандыгын аныктоого болот. Ошого карабастан, баалоо ыкмасы дайыма эле толук сүрөттөлүштү бере бербейт. Кантсе да, ар дайым өзгөрүлүп туруучу баланс бул ички баалоонун негизи болуп саналат. Мындан тышкары, компаниянын балансында билим, келишимдер жана персоналдын сапаты сыяктуу бардык активдер, ошондой эле ар дайым ижара жана ижара келишимдери сыяктуу бардык финансылык милдеттенмелер камтылбайт. Демек, бул ыкма сүрөттүн сүрөтү болуп саналат, анда өткөн прогресс же компаниянын келечектеги келечеги жөнүндө эч нерсе айтылбайт.

Рентабелдүүлүктүн маанисин аныктоо

Рентабелдүүлүктүн мааниси - компаниянын наркын аныктоонун дагы бир жолу. Мурунку ыкмадан айырмаланып, бул эсептөө ыкмасы келечекти (кирешенин деңгээлин) эске алат. Ушул ыкманы колдонуп, компанияңыздын баасын аныктоо үчүн, алгач аныктоо керек пайда деңгээл жана андан кийин кирешелүүлүктүн талабы. Мурунку мезгилдеги кирешенин өнүгүшүн жана келечектен күтүүлөрдү эске алуу менен, компаниянын таза пайдасынын негизинде пайда деңгээлин аныктайсыз. Андан кийин кирешени өздүк капиталдын керектүү кирешелүүлүгүнө бөлөсүз. Бул кайтарымдуулук талабы көбүнчө узак мөөнөттүү тобокелсиз инвестициялардын пайыздыгына жана сектор үчүн кошумча төлөмгө жана бизнес тобокелдигине негизделген. Иш жүзүндө бул ыкма көбүнчө колдонулат. Ага карабастан, бул ыкма компаниянын каржылоо түзүмүн жана башка активдердин болушун эске албайт. Мындан тышкары, ушул ыкма менен инвестициялык тобокелдикти каржылоо тобокелдигинен бөлүп кароого болбойт.

Акчалай агындардын арзандатуу ыкмасы

Компаниянын наркынын эң мыкты сүрөтү DFC методу деп аталган төмөнкү ыкманы колдонуу менен эсептелет. Кантсе да, DFC ыкмасы акча агымына негизделген жана келечекте алардын өнүгүшүн карайт. Негизги идея - компания жетиштүү каражат келип түшкөндө гана жана өткөн мезгилдин натыйжалары келечек үчүн кепилдик болбогондо гана, өз милдеттенмелерин аткара алат. Ошондуктан банктар дагы ушул DFC ыкмасы боюнча компанияны баалоого чоң маани беришет. Бирок, ушул ыкма боюнча баалоо татаал. Келечекте компания менен иштей турган кирешеңиздин жакшы сүрөттөлүшүн калыптандыруу үчүн, келечектеги бардык акча агымдарын картага түшүрүү маанилүү. Андан кийин, келип түшкөн акча агымдары чыккан акча агымдары менен жөнгө салынышы керек. Акыр-аягы, Капиталдын Орточо Салмагы (WACC) жардамы менен, натыйжа дисконтталат жана компаниянын наркы төмөндөйт.

Жогоруда компаниянын баасын аныктоо үчүн үч жол талкууланды. Киришүү суроолоруна кайрылсак, анын жообу бирдей эмес. Андан тышкары, ар бир ыкма ар башка жыйынтыкка алып келет. Кайсы бир ыкма кыскача сүрөттү карап, компаниянын миллион экенин аныктайт, ал эми башка ыкма негизинен келечекке карайт жана ошол эле компания бир жарым миллион каражат алат деп күтөт. Бул ыкманы эң жогорку баалоо менен тандап алуу акылга сыярлык көрүнөт. Бирок, бул ар дайым сиздин компаниянын мыкты ыкмасы эмес жана көпчүлүк учурда баалоо өзгөчөлөнгөн. Ошондуктан сатып алуу же сатуу процесси башталаардан мурун кесипкөй адисти тартуу жана юридикалык абалыңыз боюнча кеңеш алуу акылдуулукка жатат. Law & Moreюристтер корпоративдик укук жаатында адис болуп саналат жана сизге кеңеш берүү менен, ошондой эле башка бардык жардамдарды көрсөтөт, мисалы, келишимдерди түзүү жана баалоо, тийиштүү текшерүү жана сүйлөшүүлөргө катышуу.

Share