Компаниянын баасын аныктоо: Муну кандай кыласыз?

Сиздин бизнестин баасы кандай болот? Эгерде сиз сатып алгыңыз, саткыңыз келсе же сиздин компанияңыздын кандай иштеп жаткандыгын билгиңиз келсе, анда бул суроонун жообун билүү пайдалуу. Акыр-аягы, компаниянын баасы иш жүзүндө төлөнгөн акыркы баа менен бирдей эмес, бирок бул баа жөнүндө сүйлөшүүлөрдүн башталышы. Бирок бул суроонун жообуна кантип жетиштиңиз? Ар кандай методдор бар. Негизги ыкмалар төмөндө талкууланат.

Компаниянын баасын аныктоо: Муну кандай кыласыз?

Таза активдердин наркын аныктоо. Таза активдин наркы компаниянын өздүк капиталынын наркы болуп саналат жана имараттар, машиналар, товардык материалдык фонддор жана акча каражаттары сыяктуу бардык активдердин наркын кемитүү менен, бардык милдеттенмелерди же карыздарды эсептөө менен аныкталат. Ушул эсептөөнүн негизинде компаниянын азыркы учурда эмнеге арзый тургандыгын аныктоого болот. Ошентсе да, баалоонун бул ыкмасы ар дайым толук сүрөттү бере бербейт. Акыры, ар дайым өзгөрүп туруучу баланс ушул ички баалоонун негизи болуп саналат. Мындан тышкары, компаниянын бухгалтердик балансында билим, контракттар жана персоналдын сапаты сыяктуу бардык активдер камтылбайт, ошондой эле аренда жана ижара келишимдери сыяктуу бардык финансылык милдеттенмелер камтылбайт. Демек, бул ыкма кыскача сүрөт, анда компаниянын өткөн жылыштары же келечектеги келечеги жөнүндө эч нерсе айтылбайт.

Рентабелдүүлүктүн маанисин аныктоо. Кирешелүүлүктүн наркы компаниянын наркын аныктоонун дагы бир жолу. Мурунку эсептөө ыкмасынан айырмаланып, бул эсептөө ыкмасы келечекте (кирешенин деңгээли) эске алат. Ушул ыкманы колдонуп, ишканаңыздын баасын аныктоо үчүн, алгач аныкташыңыз керек пайда деңгээл жана андан кийин кирешелүүлүктүн талабы. Сиз компаниянын таза пайдасынын негизинде, кирешенин деңгээлин, өткөн мезгилдеги кирешелердин өнүгүшүн жана келечекке болгон үмүттөрдү эске алуу менен аныктайсыз. Андан кийин кирешени капиталды талап кылынган кирешеге бөлүштүрөсүз. Мындай кайтарып берүү талабы көбүнчө узак мөөнөттүү тобокелдиксиз инвестициялардын үстөк пайызына жана сектор жана бизнес тобокелдиги үчүн үстөк акыга негизделет. Иш жүзүндө бул ыкма көбүнчө колдонулат. Ошондой болсо дагы, бул ыкма компаниянын каржылоо түзүмүн жана башка активдердин бар экендигин эсепке албайт. Мындан тышкары, ушул ыкма менен инвестициялык тобокелдикти каржылоо тобокелдигинен бөлүү мүмкүн эмес.

Акчалай агындардын арзандатуу ыкмасы. Компаниянын наркынын эң мыкты сүрөтүн DFC методу деп аталган төмөнкү ыкманы колдонуу менен эсептөө аркылуу алса болот. Акыр-аягы, DFC ыкмасы акча агымдарына негизделген жана келечекте алардын өнүгүүсүнө көз чаптырат. Негизги идея компания жетиштүү каражат келип түшкөндөн кийин гана өз милдеттенмелерин аткара алат жана буга чейинки натыйжалар келечекке кепилдик бере албайт деген ойдо. Мына ошондуктан банктар компаниянын ушул DFC ыкмасына ылайык баалоосуна чоң маани беришет. Бирок, ушул ыкма боюнча баалоо татаал. Келечекте компаниядан алган кирешеңиз жөнүндө жакшы элестетүү үчүн, келечектеги бардык акча агымдарын картага түшүрүү керек. Кийинчерээк, келип түшкөн акча каражаттарынын агымы чыгуучу акча агымдары менен жөнгө салынышы керек. Акырында, Капиталдын Салмак Орточо Чыгымынын (WACC) жардамы менен, натыйжа арзандатылып, компаниянын наркы төмөндөйт.

Жогоруда компаниянын баасын аныктоо үчүн үч жол талкууланды. Киришүү суроолоруна кайрылсак, анын жообу бирдей эмес. Андан тышкары, ар бир ыкма ар башка жыйынтыкка алып келет. Кайсы бир ыкма кыскача сүрөттү карап, компаниянын миллион экенин аныктайт, ал эми башка ыкма негизинен келечекке карайт жана ошол эле компания бир жарым миллион каражат алат деп күтөт. Бул ыкманы эң жогорку баалоо менен тандап алуу акылга сыярлык көрүнөт. Бирок, бул ар дайым сиздин компаниянын мыкты ыкмасы эмес жана көпчүлүк учурда баалоо өзгөчөлөнгөн. Ошондуктан сатып алуу же сатуу процесси башталаардан мурун кесипкөй адисти тартуу жана юридикалык абалыңыз боюнча кеңеш алуу акылдуулукка жатат. Law & MoreАдвокаттар корпоративдик укук жаатындагы эксперттер жана сизге консультация берүүгө кубанычта, бирок процесстин жүрүшүндө контракттарды түзүү жана баалоо, кылдат текшерүү жана сүйлөшүүлөргө катышуу сыяктуу ар кандай жардамдарды көрсөтүшөт.

Share