Зыяндын ордун толтуруу боюнча доо: сиз эмнени билишиңиз керек?

Голландиялык компенсация мыйзамында негизги принцип колдонулат: ар ким өзүнүн зыянын өзү көтөрөт. Айрым учурларда, эч ким жооп бербейт. Мисалы, мөндүрдүн кесепетинен болгон зыян жөнүндө ойлонуп көрсөңүз. Сиздин зыян кимдир бирөө тарабынан болгон жокпу? Мындай учурда, келтирилген зыяндын ордун толтуруу адамды жоопко тартууга негиз болгондо гана мүмкүн болот. Голландиялык мыйзамдарда эки принципти бөлүүгө болот: келишимдик жана юридикалык жоопкерчилик.

Келишимдеги жоопкерчилик

Тараптар келишим түзүшөбү? Анда андагы түзүлгөн келишимдерди эки тарап тең аткарышы керек деген ниет гана эмес. Эгерде тарап келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаса, анда а улу-. Мисалы, камсыздоочу жүктү жеткирбей, кеч жеткирип же начар абалда калтырган кырдаалды карап көрөлү.

Зыяндын ордун толтуруу боюнча доо: сиз эмнени билишиңиз керек?

Бирок, бир гана кемчилик сиздин ордун толтурууга укук бере элек. Бул дагы талап кылат жоопкерчилик. Жоопкерчилик Голландиянын Жарандык кодексинин 6:75-беренесинде жөнгө салынат. Ушундан улам, кемчилик башка тарапка таандык болбосо, анда анын күнөөсү болбосо, мыйзам, укуктук акт же учурдагы көз караштар эске алынбайт. Бул форс-мажордук учурларда дагы колдонулат.

Кемчилик барбы жана ал дагы айыпталбайбы? Мындай учурда, келтирилген зыянды түздөн-түз экинчи тараптан талап кылуу мүмкүн эмес. Адатта, экинчи тарапка өз милдеттенмелерин азырынча жана акылга сыярлык мөөнөттө аткарууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн, адегенде милдеттенмени бузуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлүшү керек. Эгерде экинчи тарап дагы деле болсо өз милдеттенмелерин аткара албай калса, анда бул дефолтко алып келет жана компенсация талап кылынышы мүмкүн.

Мындан тышкары, келишим эркиндигинин принцибин эске алганда, экинчи тараптын жоопкерчилигин жөнөкөй деп эсептөөгө болбойт. Кантсе да, Нидерландыдагы партиялар келишим эркиндигине ээ. Демек, келишим түзгөн тараптар кандайдыр бир кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти жокко чыгара алышат. Бул, адатта, келишимдин өзүндө же ага ылайык колдонулган жалпы шарттарда жана ан актоо пункту. Бирок, мындай пункт тарап жоопкерчиликке тартылышы үчүн, аны колдонуудан мурун белгилүү бир шарттарга жооп бериши керек. Мындай пункт келишимдик мамиледе болгондо жана шарттарга жооп бергенде, баштапкы чекит колдонулат.

Юридикалык жоопкерчилик

Жарандык жоопкерчиликтин эң белгилүү жана кеңири тараган түрлөрүнүн бири - бул кыйноо. Бул башка бирөөгө мыйзамсыз зыян келтирген бирөөнүн аракетин же аракетсиздигин камтыйт. Мисалы, сиздин конок кокусунан кымбат баалуу вазаңызды тыкылдатып жибериши же кымбат баалуу фотоаппаратыңызды түшүрүп жибериши мүмкүн болгон жагдайды карап көрөлү. Мындай учурда, Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 162-бөлүмүндө мындай аракеттерден же аракетсиздиктен жабыр тарткан адам, эгерде белгилүү бир шарттар аткарылса, компенсация алууга укуктуу деп жазылган.

Мисалы, башка бирөөнүн жүрүм-туруму же иш-аракети биринчи кезекте катары каралышы керек мыйзамсыз. Эгерде бул иш-аракет кандайдыр бир укукту бузууга же мыйзамдуу милдетти же социалдык адептүүлүктү же жазылбаган стандарттарды бузуу менен жасалган аракет же аракетсиздикти камтыса. Мындан тышкары, иш-аракет болушу керек таандык "кылмышкер". Бул анын күнөөсүнөн же мыйзам боюнча же жол кыймылынан улам келип чыккан себептерден улам келип чыгышы мүмкүн. Жоопкерчиликтин шартында ниет талап кылынбайт. Бир аз карыз жетиштүү болушу мүмкүн.

Бирок, кандайдыр бир стандартты бузуу, анын кесепетинен зыянга учураган адамга дайыма эле жоопкерчилик алып келбейт. Кантсе да, жоопкерчилик дагы эле чектелип калышы мүмкүн салыштырмалуулуктун талабы. Бул талап бузулган стандарт жабырлануучу келтирген зыяндан коргоого кызмат кылбаса, компенсация төлөп берүүгө милдеттүү эмес экендигин белгилейт. Ошол себептен, "кылмышкер" ошол стандарттын бузулушунан улам жабырлануучуга карата "туура эмес иш-аракет жасаган".

Ордун толтурууга туура келген зыяндын түрлөрү

Эгерде келишимдик же жарандык жоопкерчиликтин талаптары аткарылса, компенсация талап кылынышы мүмкүн. Андан кийин Нидерландияда компенсация төлөөгө укуктуу болгон зыян кирет каржылык чыгым жана башка жоготуу. Эгерде Голландиянын Граждандык кодексинин 6:96-беренесине ылайык финансылык чыгым келтирилген пайданы жоготууга же жоготууга байланыштуу болсо, Голландиянын Граждандык кодексинин 6: 101-беренесине ылайык, материалдык эмес азап тартууга байланыштуу башка чыгымдарга байланыштуу. Негизинен, мүлктүк зыяндын ордун толтурууга ар дайым жана толугу менен укуктуу, башка кемчиликтер мыйзамда ушунчалык көп сөздөр менен каралган учурларда гана.

Чындыгында келтирилген зыяндын ордун толтуруу

Эгерде компенсация жөнүндө сөз болсо, анда негизги принцип иш жүзүндө келтирилген зыяндын толук ордун толтуруу колдонулат.

Бул принцип зыян келтирген окуянын жабыркаган тарабына анын толук зыянынан ашыкча ордун толтурбоо дегенди билдирет. Нидерландиянын Жарандык кодексинин 6-беренесинин 100-пунктунда эгер ошол эле окуя жабырлануучуга зыян келтирбестен, бир аз зыян келтирсе дагы пайда, ордун толтуруу үчүн келтирилген зыянды аныктоодо бул жеңилдик алынышы керек. Жөлөкпул зыян келтирүүчү окуянын натыйжасында жабырлануучунун абалын жакшыртуу (актив) катары мүнөздөлүшү мүмкүн.

Анын үстүнө, келтирилген зыяндын орду ар дайым эле толук төлөнбөйт. Мында жабырлануучунун өзүн күнөөлүү алып жүрүүсү же жабырлануучунун тобокелдик чөйрөсүндөгү жагдайлары маанилүү ролду ойнойт. Андан кийин бериле турган суроо төмөнкүлөр: жабырлануучу келтирилген зыяндын көлөмүнө же көлөмүнө карата башкача мамиле кылышы керек беле? Айрым учурларда жабырлануучу келтирилген зыянды чектөөгө милдеттүү болушу мүмкүн. Анын ичине өрттүн келип чыгышы сыяктуу зыян келтирүүчү окуя болгонго чейин өрт өчүргүчтүн болушу сыяктуу кырдаал кирет. Жабырлануучунун күнөөсү барбы? Мындай учурда, өзүнүн күнөөлүү жүрүм-туруму негизинен зыян келтирген адамдын ордун толтуруу милдеттенмесинин төмөндөшүнө алып келет жана келтирилген зыян зыян келтирген адам менен жабырлануучунун ортосунда бөлүштүрүлүшү керек. Башка сөз менен айтканда: келтирилген зыяндын (ири) бөлүгү жабырлануучунун өз эсебинен калат. Эгерде жабырлануучу ал үчүн камсыздандырылбаса.

Зыяндан камсыздандыруу

Жогоруда айтылгандарды эске алганда, жабырлануучу катары же зыянга учурап калбоо үчүн камсыздандыруудан өтүү акылдуулукка жатат. Кантсе да, зыян келтирүү жана аны талап кылуу - бул оор доктрина. Мындан тышкары, бүгүнкү күндө сиз камсыздандыруу компаниялары менен ар кандай камсыздандыруу полистерин оңой эле жүргүзсөңүз болот, мисалы, жоопкерчиликти камсыздандыруу, үй тиричилигин же автоунааны камсыздандыруу.

Сиз зыян менен иштеп жатасызбы жана камсыздандыруу сиздин зыяндын ордун толтурушун каалайсызбы? Андан кийин, зыяндын ордун камсыздандыруучуга өзүңүз билдиришиңиз керек, адатта, бир айдын ичинде. Буга далилдерди топтоо максатка ылайыктуу. Кандай далилдер келтирилген зыяндын түрүнө жана сиздин камсыздандыруучу менен түзүлгөн келишимдерге жараша болот. Сиздин отчетуңуздан кийин, камсыздандыруучу келтирилген зыяндын ордун толтуруп береби же жокпу көрсөтөт.

Эскерте кетүүчү нерсе, эгер зыян сиздин камсыздандырууңуздун ордун толтурса, анда сиз мындан ары зыянды келтирген адамдан бул зыянды талап кыла албайсыз. Бул сиздин камсыздандыруучу тарабынан жабылбаган зыянга байланыштуу башкача. Сиздин камсыздандыруучудан келтирилген зыянды талап кылуунун натыйжасында премиумдун жогорулашы, ошондой эле зыян келтирген адам тарабынан төлөнүп берилет.

Биздин кызматтар

At Law & More ар кандай зыян сиз үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп түшүнөбүз. Сиз зыянга учурап жатасызбы жана бул зыянды талап кыла алаарыңызды же талап кылаарыңызды билгиңиз келеби? Сиз келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иш менен алектенип жатасызбы жана жол-жободо юридикалык жардам алууну каалайсызбы? Биз сиз үчүн дагы эмне кыла аларыбыз жөнүндө билесизби? Байланышыңыз Law & More. Биздин юристтер зыяндын ордун толтуруу жаатындагы адистер жана жеке жана даректүү мамиле жана кеңештер аркылуу жардам берүүгө кубанычта болушат!

Share