Зыянды баалоонун тартиби

Сот өкүмдөрүндө көбүнчө тараптардын бирине мамлекет тарабынан аныкталган зыянды төлөө жөнүндө буйруктар камтылган. Ошентип процесстин тараптары жаңы процедуранын, тактап айтканда, келтирилген зыянды баалоонун жол-жобосунун негизинде. Бирок, мындай учурда тараптар бир-бирине кайрылышпайт. Чындыгында, зыянды баалоо жол-жобосу зыяндын статьяларын жана төлөнө турган компенсациянын көлөмүн аныктоого багытталган негизги процесстин уландысы катары каралышы мүмкүн. Бул процедура, мисалы, белгилүү бир зыяндын ордун толтурууга укуктуубу же жабырлануучу тараптын жагдайына байланыштуу компенсация милдеттенмеси канчалык деңгээлде азайтылат деген маселени козгойт. Бул жагынан келтирилген зыянды баалоонун жол-жобосу жоопкерчиликтин негизин аныктоо жана компенсацияны бөлүп берүү процесстеринен айырмаланат.

Зыянды баалоонун тартиби

Эгерде негизги процессте жоопкерчиликтин негизи аныкталса, сот тараптарды зыянды баалоо жол-жобосуна жөнөтө алат. Бирок, мындай жолдомо ар дайым негизги процессте судьянын мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу эмес. Негизги принцип, сот, негизинен, компенсация төлөө жөнүндө буйрук чыгарылган сотто келтирилген зыянды өзү эсептеп чыгышы керек. Эгерде негизги процессте келтирилген зыянды баалоо мүмкүн болбосо, мисалы, ал келечектеги зыянга байланыштуу же андан аркы териштирүү талап кылынса, башкы сот өндүрүшүндө судья бул принциптен четтеп, тараптарды зыянды баалоо жол-жобосуна жибериши мүмкүн. Мындан тышкары, зыянды баалоо процедурасы зыяндын ордун толтуруу боюнча юридикалык милдеттенмелерге гана колдонулушу мүмкүн, мисалы, демейки же кыйноо. Ошондуктан, келишим сыяктуу укуктук актылардан келип чыккан чыгымдарды төлөө милдеттенмеси келип чыкканда, зыянды баалоонун жол-жобосу мүмкүн эмес.

Зыянды баалоо өзүнчө, бирок кийинки жол-жобосун жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнүн бир нече артыкчылыктары бар

Чындыгында, келтирилген зыянды баалоонун негизги жана төмөнкү жол-жоболорунун ортосундагы ажырым, алгач келтирилген зыяндын көлөмүн чечүүнүн жана аны далилдөө үчүн олуттуу чыгымдарды талап кылбастан, жоопкерчилик жөнүндө маселени талкуулоого мүмкүндүк берет. Кантсе дагы, сот экинчи тараптын жоопкерчилигин четке каккандыгын жокко чыгарууга болбойт. Мындай учурда, келтирилген зыяндын көлөмү жана ага келтирилген чыгымдар жөнүндө талкуу текке кетмек. Мындан тышкары, эгерде сот тарабынан жоопкерчилик аныкталса, анда тараптар компенсациянын өлчөмү боюнча соттон тышкары макулдашууга жетишиши мүмкүн. Мындай учурда, баанын чыгымдары жана күч-аракеттери жумшалат. Доогер үчүн дагы бир маанилүү артыкчылык - сот чыгымдарынын өлчөмүндө. Негизги сот өндүрүшүндө доогер милдеттенме маселеси боюнча гана сот ишин жүргүзгөндө, өндүрүш чыгымдары аныкталбаган нарк талаптарына дал келет. Бул негизги процессте компенсациянын олуттуу суммасы токтоосуз талап кылынганга караганда, чыгымдардын төмөндөшүнө алып келет.

Зыянды баалоо процедурасы негизги процесстин уландысы катары каралышы мүмкүн, бирок аны көзкарандысыз жол-жобо катары баштоо керек. Бул экинчи тарапка келтирилген зыян жөнүндө билдирүү кызматы аркылуу жасалат. Чакыруу кагазына коюлган юридикалык талаптарды эске алуу керек. Мазмун жагынан алганда, келтирилген зыян жөнүндө отчет "жоюу суралып жаткан зыяндын орду, деталдуу түрдө көрсөтүлгөн", башкача айтканда, келтирилген зыяндын статьяларына сереп салууну камтыйт. Негизинен компенсациянын ордун толтурууну талап кылуунун же зыяндын ар бир пункту үчүн так сумманы көрсөтүүнүн кажети жок. Акырында, сот келтирилген фактылардын негизинде келтирилген чыгымды өз алдынча эсептөөгө аргасыз болот. Бирок зыяндын орду жөнүндө арызда негиздер көрсөтүлүшү керек. Түзүлгөн зыян жөнүндө отчет негизинен милдеттүү эмес жана зыян келтирилгендиги жөнүндө отчет берилгенден кийин дагы жаңы нерселерди кошууга болот.

Зыянды баалоо жол-жобосунун андан аркы жүрүшү кадимки сот жол-жобосуна окшош. Мисалы, соттун корутундусун жана сот заседаниесин кадимки өзгөртүү дагы бар. Ушул процедурада далилдер же эксперттердин корутундулары талап кылынышы мүмкүн жана сот акылары кайрадан өндүрүлүп алынат. Ушул процессте соттолуучуга адвокатты кайрадан калыбына келтирүү керек. Эгерде соттолуучу зыянды баалоо жол-жобосунда көрүнбөсө, демейки шарт берилиши мүмкүн. Бардык компенсацияларды төлөөгө буйрук бериле турган акыркы өкүмгө келгенде, кадимки эрежелер дагы колдонулат. Зыянды баалоо жол-жобосундагы чечим ошондой эле аткарылуучу укукка ээ жана зыяндын орду аныкталган же жөнгө салынган.

Зыянды баалоо процедурасы жөнүндө сөз болгондо, адвокатка кайрылуу керек. Соттолуучуга карата бул дагы зарыл. Бул таң калыштуу эмес. Акыр-аягы, зыянды баалоо доктринасы өтө кеңири жана татаал. Сиз чыгымды эсептөө менен алектенип жатасызбы же зыянды баалоо тартиби жөнүндө көбүрөөк маалымат алгыңыз келеби? Сураныч, адвокаттарга кайрылыңыз Law & More. Law & More адвокаттар процесстик укук жана зыянды баалоо боюнча эксперттер жана доо процесси учурунда юридикалык кеңеш же жардам көрсөтүүгө кубанычта.

Share