Керектөөчүнүн укугун коргоо жана жалпы шарттары

Продукцияны саткан же кызмат көрсөткөн ишкерлер көбүнчө товарды же кызматты алуучу менен болгон мамилени жөнгө салуу үчүн жалпы шарттарды колдонушат. Алуучу керектөөчү болгондо, ал керектөөчүлөрдүн укугун коргойт. Керектөөчүлөрдүн укугу "алсыз" керектөөчүнү "күчтүү" ишкерден коргоо үчүн түзүлгөн. Алуучунун керектөөчүлөрдүн укугун коргогонун же жок экендигин аныкташ үчүн, алгач керектөөчү эмне экендигин аныктоо керек. Акысыз кесип же ишкердик менен алектенбеген жеке адам же өзүнүн ишкердигинен же кесиптик ишинен тышкаркы жеке жак. Кыскача айтканда, товарды же кызматты коммерциялык эмес, жеке максаттар үчүн сатып алган адамдар.

Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо

Жалпы шарттарга карата керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, ишкерлер бардыгын өзүлөрүнүн жалпы шарттарына киргизе албай тургандыгын билдирет, эгерде жобо негизсиз болсо, анда бул жобо керектөөчүгө карата колдонулбайт. Голландиянын Жарандык кодексине кара жана боз деп аталган тизме киргизилген. Кара тизмеде ар дайым негизсиз, оор деп эсептелген жоболор камтылган, ал эми боз тизмеде адатта (негизсиз) өтө оор болгон жоболор камтылган. Боз тизмеден камсыздалган учурда, компания бул жобонун максатка ылайыктуу экендигин көрсөтүшү керек. Ар дайым жалпы шарттарды кылдаттык менен окуп чыгуу сунушталса да, керектөөчү Голландиянын мыйзамы боюнча негизсиз жоболордон корголгон.

Share