Ишкана палатасында сурамжылоо процедурасы

Эгерде сиздин компанияңыздын ичинде кандайдыр бир талаш-тартыштар келип чыккан болсо, анда аларды мамлекеттин ичинде чечүүгө болбойт, Ишканалар палатасынын алдындагы жол-жоболор аларды чечүүнүн ылайыктуу каражаты болушу мүмкүн. Мындай процедура сурамжылоо процедурасы деп аталат. Бул жол-жободо Ишкана палатасынан юридикалык жактын ичиндеги саясатты жана иштин жүрүшүн иликтөөнү суранат. Бул макалада сурамжылоонун жол-жобосу жана андан эмнени күтүүгө болот, кыскача талкууланат.

Ишкана палатасында сурамжылоо процедурасы

Сурамжылоонун жол-жобосундагы уруксат

Сурамжылоону ар бир адам бере албайт. Өтүнмө ээсинин кызыкчылыгы, сурамжылоо жол-жобосун жеткиликтештирүү үчүн жетиштүү болушу керек жана демек, Ишкана палатасынын кийлигишүүсү. Ошондуктан тиешелүү талаптарды аткарууга ыйгарым укуктуу адамдар толугу менен мыйзамда келтирилген:

 • NV акционерлери жана сертификат ээлери. жана BV Мыйзам NV жана BV компанияларынын капиталын эң көп дегенде 22.5 миллион евродон жана андан жогору деп бөлүп көрсөтөт. Мурунку учурда акционерлер жана сертификат ээлери чыгарылган капиталдын 10% түзөт. Чыгарылган капиталы жогору болгон NV жана BV компанияларында, чыгарылган капиталдын 1% босогосу колдонулат, же эгерде акциялар жана акцияларга депозитарий чектери жөнгө салынуучу рынокко киргизилсе, минималдуу баа наркы 20 миллион еврону түзөт. Төмөнкү босого уставда дагы белгилениши мүмкүн.
 • The юридикалык жак өзү, башкаруу кеңеши же байкоочу кеңеш аркылуу, же опекун аял юридикалык жактын банкроту учурунда.
 • Ассоциациянын, кооперативдин же өз ара коомдун мүчөлөрү эгерде алар мүчөлөрдүн кеминде 10% же жалпы чогулушта добуш берүү укугуна ээ болгондор болсо. Бул эң көп дегенде 300 адамга туура келет.
 • Жумушчулардын бирикмелери, эгерде ассоциациянын мүчөлөрү милдеттенмеде иштешсе жана ассоциация кеминде эки жыл бою толук укукка ээ болсо.
 • Башка келишимдик же мыйзамдык ыйгарым укуктар. Мисалы, жумушчу кеңеш.

Сурамжылоо жүргүзүүгө укуктуу адам алгач компаниянын ичиндеги саясат жана иштин жүрүшү жөнүндө өзүнүн каршы пикирин башкаруучу кеңешке жана байкоочу кеңешке билдириши маанилүү. Эгерде ал аткарылбаса, Ишкана бөлүмү сурап-билүү өтүнүчүн карабайт. Компаниянын катышуучулары алгач процедура башталганга чейин каршы пикирлерге жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек.

Жол-жобосу: эки этап

Процедура кайрылуу берүүдөн жана компанияга катышкан тараптарга (мисалы, акционерлерге жана башкармага) ага жооп берүү мүмкүнчүлүгүнөн башталат. Мыйзамдуу талаптар аткарылып, "туура саясатка шек келтирүүгө негиздүү негиздер" бар болсо, Ишканалар палатасы өтүнүчтү канааттандырат. Ушундан кийин, сурамжылоонун эки этабы башталат. Биринчи этапта компаниянын ичиндеги саясат жана окуялардын жүрүшү каралат. Бул тергөө Ишканалар бөлүмү тарабынан дайындалган бир же бир нече адам тарабынан жүргүзүлөт. Компания, анын башкаруу кеңешинин мүчөлөрү, байкоочу кеңештин мүчөлөрү жана (мурунку) кызматкерлер кызматташууга жана бүт администрацияга мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү. Тергөөнүн чыгымдарын негизинен компания көтөрөт (же эгерде компания көтөрө албаса, арыз ээси). Иликтөөнүн жыйынтыгына жараша, бул чыгымдар арыз ээсинен же башкаруу кеңешинен өндүрүлүшү мүмкүн. Тергөөнүн отчетунун негизинде Ишкана бөлүмү экинчи этапта административдик башкаруу туура эмес экендигин аныкташы мүмкүн. Мындай учурда Ишкана бөлүмү бир катар алыскы чараларды көрө алат.

(Убактылуу) жоболор

Процедуранын жүрүшүндө жана (процесстин биринчи тергөө этабы башталганга чейин) Ишкана Палатасы суракка алууга укуктуу адамдын талабы боюнча убактылуу жоболорду киргизе алат. Бул жагынан алганда, жобо юридикалык жактын абалы менен же тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн негизделген болсо, Ишкана палатасы чоң эркиндикке ээ. Эгерде административдик административдик башкаруу орнотулган болсо, Ишкана палатасы дагы биротоло чараларды көрө алат. Булар мыйзам тарабынан бекитилген жана төмөнкүлөр менен чектелет:

 • башкаруучу директорлордун, байкоочу директорлордун, жалпы чогулуштун же юридикалык жактын башка органынын токтомун токтото туруу же жокко чыгаруу;
 • бир же бир нече башкаруучу же көзөмөлдөөчү директордун кызматынан убактылуу четтетүү же бошотуу;
 • бир же бир нече башкаруучу же көзөмөлдөөчү директорлорду убактылуу дайындоо;
 • Ишкана палатасы көрсөткөндөй, Уставдын жоболорунан убактылуу четтөө;
 • акцияларды башкаруу жолу менен убактылуу өткөрүп берүү;
 • юридикалык жактын жоюлушу.

каражаттары

Ишкана палатасынын чечимине кассациялык даттануу гана берилиши мүмкүн. Муну жүзөгө ашыруу укугу сот өндүрүшүндө Ишкана бөлүмүнө келген адамдарга, ошондой эле ал келбесе, юридикалык жакка таандык. Кассациянын мөөнөтү үч ай. Кассация суспензиялык күчкө ээ эмес. Натыйжада, Ишкана бөлүмүнүн буйругу, тескерисинче, Жогорку Соттун чечими чыкканга чейин күчүндө болот. Бул Жогорку Соттун чечими кеч болуп калышы мүмкүн дегенди билдириши мүмкүн, анткени Ишкана бөлүмү буга чейин жоболорду иштеп чыккан. Бирок, кассация Ишкана бөлүмү тарабынан кабыл алынган административдик кеңештин мүчөлөрүнүн жана байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигине байланыштуу пайдалуу болушу мүмкүн.

Сиз компаниядагы талаш маселелерди чечип жатасызбы жана сурамжылоонун жол-жобосун баштоону ойлонуп жатасызбы? The Law & More команда корпоративдик укукту жакшы билет. Сиздер менен биргеликте кырдаалды жана мүмкүнчүлүктөрдү баалай алабыз. Ушул анализдин негизинде сизге кийинки кийинки кадамдар боюнча кеңеш бере алабыз. Ошондой эле, биз сизге ар кандай процесстер учурунда кеңештерди жана жардамдарды берүүгө кубанычтабыз (Ишкана бөлүмүндө).

Share