Голландиянын Ишеним Бюросун Көзөмөлдөө Актысына өзгөртүү киргизүү

Голландиянын Трасттык Office Көзөмөл Актысына ылайык, төмөнкү кызмат ишенимдүү кызмат катары каралат: кошумча кызматтарды көрсөтүү менен бирге юридикалык жакка же компанияга жашаган жерин көрсөтүү. Бул кошумча кызматтар, юридикалык консультация берүү, салык декларацияларын кароо жана жылдык отчетторду даярдоого, баалоого же аудитке же иш кагаздарын жүргүзүү иш-аракеттеринен турат. Иш жүзүндө, туруктуу жашаган жерин көрсөтүү жана кошумча кызматтарды көрсөтүү көп учурда бөлүнүп турат; бул кызматтар бир эле тарап тарабынан көрсөтүлгөн эмес. Кошумча кызматтарды сунуш кылган тарап кардарды туруктуу жашаган жери менен камсыз кылат же тескерисинче. Ушундай жол менен, эки провайдер да Голландиянын Ишенимдүү Иш башкармалыгын көзөмөлдөө актысынын алкагына кирбейт.

Бирок, 6-жылдын 2018-июнундагы Түзөтүү жөнүндө Меморандум менен, кызматтардын ушул бөлүнүшүнө тыюу салуу сунушу киргизилген. Бул тыюу салуу, кызмат көрсөтүүчүлөр Голландиянын Ишенимдүү Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Мыйзамына ылайык ишенимдүү кызмат көрсөтүп, алар жашаган жерин сунуштоого жана кошумча кызматтарды көрсөтүүгө багытталган кызматтарды көрсөтүүдө. Уруксатсыз, кызмат көрсөтүүчүгө кошумча кызматтарды көрсөтүүгө жана андан ары кардарды жашаган жери менен байланыштырууга жол берилбейт. Андан тышкары, уруксаты жок кызмат көрсөтүүчү провайдер ар кандай жактар ​​менен байланышып, кошумча кызматтарды көрсөтө алган ортомчу катары чыга албайт. Нидерланддын Ишенимдүү Коопсуздук Кеңешинин Көзөмөл Актысына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору эми Сенатта каралды. Бул мыйзам долбоору кабыл алынганда, бул көптөгөн компаниялар үчүн чоң кесепеттерге алып келет; учурдагы иш-аракеттерин улантуу үчүн, көптөгөн компаниялар Голландиянын Ишенимдүү Кеңсесин Көздөө Актысынын алкагында уруксат алуу үчүн кайрылышат.

Share