Голландиялык SER кызматынын сандары жана сандары боюнча…

Голландиялык СЭРдин (Нидерландиянын Социалдык-экономикалык кеңеши) сандарына жана көрсөткүчтөрүнө ылайык, голландиялык биригүүлөрдүн саны күн санап төмөндөп кетти. 2015-жылга салыштырганда бириктирүүлөрдүн саны 22-жылы 2016% га көбөйгөн. Бул бириктирүүлөр негизинен тейлөө жана өнөр жай тармактарында орун алган. Коммерциялык эмес сектордогу компаниялар дагы биригип жатышат. Эгерде бул көрсөткүчтөр сизди - ишкер катары - бириктирүү жөнүндө ойлонууга түрткү берсе, анда биригүү кодексине (Fusiegedragsregels) көңүл бурууну унутпаңыз!

Share