Голландиялык SERдин цифралары жана цифралары боюнча…

Social and Economic Council of the Netherlands

Голландиялык СЕРдин (Нидерландиянын Социалдык-экономикалык кеңешинин) цифраларына жана цифраларына ылайык, Голландиянын биригүүлөрүнүн саны кескин жогорулады. 2015-жылга салыштырмалуу 22-жылы биригүүлөрдүн саны 2016% га көбөйгөн. Бул биригүүлөр негизинен кызмат көрсөтүү жана өнөр жай тармактарында болгон. Ошондой эле, коммерциялык эмес сектордогу компаниялар чыдамсыздык менен биригишүүдө. Эгер бул көрсөткүчтөр сизди - ишкер адам катары - биригүү жөнүндө ойлонууга түрткү берсе, анда колдонулуп жаткан биригүү кодексине (Fusiegedragsregels) көңүл бурууну унутпаңыз!

Share