Голландиялык адвокаттар ассоциациясы

NOVA-Logo

Голландиянын адвокаттар ассоциациясы юридикалык кесип боюнча коомдук кесиптик уюм. Адилет сот адилеттигин орнотуу максатында Адвокаттар ассоциациясы юридикалык кесиптин тийиштүү тажрыйбасын жайылтып, адвокаттар көрсөткөн кызматтардын сапатын көзөмөлдөйт.

Адвокаттар ассоциациясын Нидерланддагы бардык адвокаттар түзүшөт. Мындан тышкары, Нидерланды мыйзамдуу түрдө он бир аймакка бөлүнөт, алар соттордун юрисдикциясын билдирет. Өкүлчүлүктөрү бар региондогу бардык адвокаттар жергиликтүү адвокаттар коллегиясын түзүшөт. Адвокаттар Law & More Албетте жергиликтүү жана улуттук адвокаттар ассоциациясынын мүчөлөрү.