Кеңсеге даттануу тартиби

Law & More биздин кардарлардын канааттануусун баалайт. Биздин фирма сиздин кызматыңызда болуш үчүн мыкты аракеттерди колдонот. Бирок сиз биздин кызматтардын айрым аспектилерине канааттанбагандыгыңыз мүмкүн. Төмөндө сиз ушундай жагдайда жасай турган иш-аракеттерди таба аласыз.

Тапшыруу келишимин түзүүгө жана анын аткарылышына, биздин кызматтардын сапатына же эсеп-дүмүрчөктүн суммасына канааттанбасаңыз, сизден алгач өзүңүздүн адвокатыңызга каршылык билдирүүңүздү сураңыз. Ошондой эле сиз биздин фирманын TGLM Meevis мырза менен байланышсаңыз болот. Биздин фирма даттанууну биздин кеңседе арыздануу процедурасында баяндалган жол-жобого ылайык карайт.

Биз сиздер менен кеңешип, көтөрүлгөн көйгөйдүн мүмкүн болушунча тезирээк чечилишин табабыз. Биз ар дайым ушундай чечимди жазуу жүзүндө ырастайбыз. Даттанууңузга жазуу түрүндө 4 жуманын ичинде биздин жооп алабыз деп күтсөңүз болот. Эгер ушул мөөнөттөн четтеп кетишибиз керек болсо, биз сизге убагында билдиребиз жана четтөөнүн себебин жана бизден кандайдыр бир реакция күтө турган мөөнөттү белгилейбиз.

1-статья. Аныктамалар

Ушул даттануу жол-жобосунда төмөндө көрсөтүлгөн мөөнөттөр төмөндөгүдөй мааниге ээ:

арыз берүү: кардардын адвокатка карата же анын атынан анын жоопкерчилиги астында иштеген адам (адамдар) тарабынан кардарлардын кесиптик кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзүүгө же аткарууга байланыштуу нааразычылыгын жазуу жүзүндө билдирүүсү (overeenkomst van opdracht), көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты же мындай кызматтар үчүн эсеп-фактуранын суммасы, Адвокатчылык кесип жөнүндө Нидерланддын Мыйзамынын 4-пунктунун маанисиндеги даттанууну эске албаганда (Advocatenwet);

Доогер: кардар же анын өкүлү, даттануу;

даттануу кызматкери: Даттанууну кароо үчүн жооптуу адвокат, алгач TGLM Meevis мырза.

2-статья. Колдонуу чөйрөсү

2.1 Бул даттануулар процедурасы, көрсөтүлгөн кесиптик кызматтар боюнча бардык келишимге колдонулат Law & More B.V. анын кардарларына.

2.2 Бул ар бир юристтин милдети Law & More B.V. ушул даттануунун жол-жобосуна ылайык бардык даттанууларды карап чыгуу.

3-берене. Максаттар

Бул даттануунун жол-жобосунун максаты:

  • кардардын даттанууларын чечимге негизделген жана акылга сыярлык мөөнөттө чечүүгө боло турган процедураны түзүү;
  • кардардын даттануусунун себептерин (себептерин) аныктоонун жол-жобосун түзүү;
  • даттанууларды тийиштүү түрдө кароо менен кардарлардын учурдагы мамилелерин сактоо жана өркүндөтүү;
  • кардарлардын ар кандай даттанууларына жооп кайтарууга көмөктөшүү;
  • даттанууларды чечүү жана талдоо аркылуу кызматтардын сапатын жакшыртуу.

4-берене. Кызматтардын башталышы жөнүндө маалымат

4.1 Бул арыздардын жол-жобосу жалпыга маалым болду. Кардар менен болгон келишим катында, кардарга даттануулардын жол-жобосу бар экендиги жана бул процедура көрсөтүлгөн кызматтарга колдонулаары маалымдалат.

4.2 Келишимдин стандарттык шарттары (Жоболор жана шарттар) кардарлардын кандайдыр бир катышуусуна карата колдонулган (ошондой эле кардар менен болгон сүйлөшүү катынын негизинде) көзкарандысыз тарапты же органды аныктоого тийиш, ал даттануу жол-жобосуна ылайык чечилбеген арызды алуу үчүн берилиши мүмкүн. милдеттүү чечим.

4.3 Ушул даттануулар жол-жобосуна ылайык каралгандан кийин чечилбеген ушул даттануунун жол-жобосунун 1-беренесинин маанисиндеги даттануулар Талаштар боюнча Комитеттин Адвокатурасына берилиши мүмкүн (Geschillencommissie Advocatuur).

5-берене. Ички даттанууларды кароо тартиби

5.1 Эгерде кардар кеңсеге берилген көрсөтмөлөр боюнча арыз менен кайрылса Law & More B.V.., даттануу кызматкерге жөнөтүлөт.

5.2 Даттануулар боюнча кызматкер даттануу берилген адамга даттануу берилгендиги жөнүндө билдирет жана арыздануучуга жана даттануу берилген адамга арызды түшүндүрүп берүүгө мүмкүнчүлүк берет.

5.3 Даттануу берилген адам, даттануу кызматкеринин кийлигишүүсүнө карабастан, маселени тиешелүү кардар менен бирге чечүүгө аракет кылат.

5.4 Даттануулар боюнча кызматкер даттанууну алган күндөн тартып төрт аптанын ичинде даттанууну чечет же ушул мөөнөттүн ар кандай четтөөсү жөнүндө арыз берүүчүгө билдирип, датага карата корутунду берилүүчү мөөнөттү көрсөтөт.

5.5 Даттануулар боюнча кызматкер даттануучуга жана анын үстүнөн даттануу берилген адамга, кандайдыр бир сунуштар болбосо дагы, даттануунун маңызы боюнча корутунду жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдайт.

5.6 Эгерде даттануу канааттандырарлык деңгээлде каралса, анда арыздануучу, даттануу боюнча кызматкер жана ага каршы арыз берилген адам арыздын маңызы боюнча корутундуга кол коет.

6-берене. Арыздарды купуялуулук жана акысыз кароо

6.1 Даттануунун кызматкери жана ага карата даттануу берилген адам даттанууну кароодо купуялуулукту сактоого милдеттүү.

6.2 Даттануучу даттанууну кароого кеткен чыгымдар боюнча эч кандай компенсация төлөөгө милдеттүү эмес.

7-берене. Жоопкерчиликтер

7.1 Даттануулар боюнча кызматкер даттануунун өз убагында каралышы үчүн жооп берет.

7.2 Даттануу берилген адам арыздануу органынын кызматкерине арыздануучу менен ар кандай байланыштар жана мүмкүн болгон чечимдер жөнүндө маалымдап турушу керек.

7.3 Даттануу боюнча кызматкер даттанууну кароо жөнүндө арыздануучуга кабарлап турат.

7.4 Даттануунун кызматкери даттануу боюнча файлдын сакталышын камсыз кылат.

8-берене. Арыздарды каттоо

8.1 Даттануунун кызматкери даттануунун темасын аныктап, даттанууну каттайт.

8.2 Даттануу өзүнчө темаларга бөлүнүшү мүмкүн.

8.3 Даттануу боюнча кызматкер мезгил-мезгили менен ар кандай даттануулардын каралышы жөнүндө отчет берет жана жаңы даттануулардын алдын алуу жана жол-жоболорун өркүндөтүү максатында сунуштарды берет.

8.4 Ар кандай отчет жана сунуштар жылына кеминде бир жолу талкууланат жана чечим кабыл алуу үчүн сунушталат.