Кеңсеге даттануу тартиби

Law & More биздин кардарлардын канааттануусун баалайт. Биздин фирма сиздин кызматыңызда болуш үчүн мыкты аракеттерди колдонот. Бирок сиз биздин кызматтардын айрым аспектилерине канааттанбагандыгыңыз мүмкүн. Төмөндө сиз ушундай жагдайда жасай турган иш-аракеттерди таба аласыз.

Тапшыруу келишимин түзүүгө жана анын аткарылышына, биздин кызматтардын сапатына же эсеп-дүмүрчөктүн суммасына канааттанбасаңыз, сизден алгач өзүңүздүн адвокатыңызга каршылык билдирүүңүздү сураңыз. Ошондой эле сиз биздин фирманын TGLM Meevis мырза менен байланышсаңыз болот. Биздин фирма даттанууну биздин кеңседе арыздануу процедурасында баяндалган жол-жобого ылайык карайт.

Биз сиздер менен кеңешип, көтөрүлгөн көйгөйдүн мүмкүн болушунча тезирээк чечилишин табабыз. Биз ар дайым ушундай чечимди жазуу жүзүндө ырастайбыз. Даттанууңузга жазуу түрүндө 4 жуманын ичинде биздин жооп алабыз деп күтсөңүз болот. Эгер ушул мөөнөттөн четтеп кетишибиз керек болсо, биз сизге убагында билдиребиз жана четтөөнүн себебин жана бизден кандайдыр бир реакция күтө турган мөөнөттү белгилейбиз.

1-статья. Аныктамалар

Ушул даттануу жол-жобосунда төмөндө көрсөтүлгөн мөөнөттөр төмөндөгүдөй мааниге ээ:

арыз берүү: кардардын адвокатка карата же анын атынан анын жоопкерчилиги астында иштеген адам (адамдар) тарабынан кардарлардын кесиптик кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзүүгө же аткарууга байланыштуу нааразычылыгын жазуу жүзүндө билдирүүсү (overeenkomst van opdracht), көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты же мындай кызматтар үчүн эсеп-фактуранын суммасы, Адвокатчылык кесип жөнүндө Нидерланддын Мыйзамынын 4-пунктунун маанисиндеги даттанууну эске албаганда (Advocatenwet);

Доогер: кардар же анын өкүлү, даттануу;

даттануу кызматкери: Даттанууну кароо үчүн жооптуу адвокат, алгач TGLM Meevis мырза.

2-статья. Колдонуу чөйрөсү

2.1 Бул даттануу процедурасы кесипкөй кызматтар үчүн ар бир келишимге колдонулат Law & More BV өзүнүн кардарларына.

2.2 Бул ар бир адвокаттын милдети Law & More Бардык арыздарды ушул даттануу жол-жобосуна ылайык чечүү үчүн BV.

3-берене. Максаттар

Бул даттануунун жол-жобосунун максаты:

  • кардардын даттанууларын чечимге негизделген жана акылга сыярлык мөөнөттө чечүүгө боло турган процедураны түзүү;
  • кардардын даттануусунун себептерин (себептерин) аныктоонун жол-жобосун түзүү;
  • даттанууларды тийиштүү түрдө кароо менен кардарлардын учурдагы мамилелерин сактоо жана өркүндөтүү;
  • кардарлардын ар кандай даттанууларына жооп кайтарууга көмөктөшүү;
  • даттанууларды чечүү жана талдоо аркылуу кызматтардын сапатын жакшыртуу.

4-берене. Кызматтардын башталышы жөнүндө маалымат

4.1 Бул арыздар процедурасы жалпыга жарыяланды. Кардар менен болгон баарлашуу катында кардарга даттануунун жол-жобосу бар экендиги жана бул жол-жобо көрсөтүлгөн кызматтарга карата колдонулаары билдирилет.

4.2 Кызматташуунун стандарттуу шарттары (Жоболор жана шарттар) кардарлардын кандайдыр бир катышуусуна карата колдонулган (ошондой эле кардар менен болгон сүйлөшүү катынын негизинде) көзкарандысыз тарапты же органды аныктоого тийиш, ал даттануу жол-жобосуна ылайык чечилбеген арызды алуу үчүн берилиши мүмкүн. милдеттүү чечим.

4.3 Ушул даттануулар жол-жобосунун 1-беренесинин маанисине ылайык, алар ушул даттануулар жол-жобосуна ылайык чечилбегенден кийин, Талаш-тартыштар боюнча комитет Эдвокасиага берилиши мүмкүн (Geschillencommissie Advocatuur).

5-берене. Ички даттанууларды кароо тартиби

5.1. Эгерде кардар кеңсеге берилген көрсөтмөлөргө байланыштуу арыз менен кайрылса Law & More BV., Арыз даттануу боюнча кызмат адамына жөнөтүлөт.

5.2. Даттануу кызматкери даттануу берилген адамга даттануунун берилиши жөнүндө маалымдайт жана арыз ээсине жана даттануу берилген адамга даттанууну түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

5.3. Даттанган адам, арызды берген кызматкердин кийлигишүүсүнө карабастан, тиешелүү кардар менен биргеликте маселени чечүүгө аракет кылат.

5.4 Даттануу кызматкери даттанууну алган күндөн тартып төрт жуманын ичинде даттанууну чечет же даттануучуга ушул мөөнөттүн кандайча четке кагылгандыгын, даттануу боюнча корутунду берүү мөөнөтүн көрсөтүп, маалымдайт.

5.5 Даттануулар бөлүмүнүн кызматкери арыздануучуга жана каршы даттануу берилген адамга, кандайдыр бир сунуштамага карабастан, даттануунун маңызы боюнча корутунду жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

5.6 Даттануу канааттандырарлык жол менен каралса, даттануучу, даттануу боюнча кызмат адамы жана даттануу берилген адам даттануунун маңызы боюнча корутундуга кол коет.

6-берене. Арыздарды купуялуулук жана акысыз кароо

6.1 Даттануулар боюнча кызмат адамы жана даттануу берилген адам даттанууну кароонун купуялуулугун сактоого милдеттүү.

6.2 Арыз ээси даттанууну кароого кеткен чыгымдардын ордун толтурууга милдеттүү эмес.

7-берене. Жоопкерчиликтер

7.1 Даттануу кызматкери даттануунун өз убагында каралышы үчүн жооп берет.

7.2. Даттанган адам даттануу кызмат адамына арыз ээси менен кандай гана байланыш болбосун жана кандайдыр бир максатка ылайыктуу чечим жөнүндө кабарлоого милдеттүү.

7.3 Даттануу кызматкери даттануучуга даттанууну карап чыгуу жөнүндө маалымдайт.

7.4 Даттануу органынын кызматкери даттануунун сакталышын камсыз кылат.

8-берене. Арыздарды каттоо

8.1 Даттануу кызматкери даттануунун темасын белгилеп, даттанууну каттайт.

8.2 Даттанууну өзүнчө темага бөлсө болот.

8.3 Даттануу кызматкери ар кандай даттанууларды карап чыгуу жөнүндө мезгил-мезгили менен отчет берет жана жаңы даттанууларды болтурбоо жана жол-жоболорун өркүндөтүү максатында сунуштарды берет.

8.4 Кандайдыр бир отчет жана сунуштар талкууланып, чечим кабыл алуу үчүн жылына кеминде бир жолу берилет.