Каттоонун жалпыга ачык жана жеткиликтүү болушу

(Юридикалык кесип жөнүндө жобонун 35b (1) статьясына ылайык)

 

Том Меевис

Том Меевис Нидерланддын Бар адвокаттык аймактарынын реестринде төмөнкү юридикалык аймактарды каттаган:

Компаниянын мыйзамы
Адамдар жана үй-бүлөлүк мыйзам
Кылмыш-жаза укугу
Эмгек укугу

Нидерланддык Бар стандарттарына ылайык, каттоо, ага катталган юридикалык аймактардын ар биринен жылына он окутуу кредитин алууга милдеттендирет.

 

Максим Ходак

Максим Ходак Нидерланддын Бар адвокаттык аймактарынын реестринде төмөнкү юридикалык аймактарды каттаган:

Компаниянын мыйзамы

Нидерланддык Бар стандарттарына ылайык, каттоо, ага катталган юридикалык аймактардын ар биринен жылына он окутуу кредитин алууга милдеттендирет.